Topplista

Största affärerna 2022

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som äger rum i Sverige under 2022.

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa. Köpeskilling redovisas i miljoner kronor.

Affär

1. SBB köper 24 fastigheter av Kalmar kommun

Köpeskilling: 2.673 SR: Ernst & Young KJR: Wistrand
SBB förvärvar 24 fastigheter om totalt 136.000 kvm från kommunala KIFAB i Kalmar AB. I förvärvet ingår bland annat  de tre kontorsfastigheterna Utblicken 1, 2, och 3 på Varvsholmen.
Läs mer »

2. Ica Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildar samägda Trecore

Köpeskilling: 2.500 SR: Pangea SJR: Mannheimer Swartling, Bright Advokat KR: JLL, PWC KJR: Roschier
Initialt förvärvar det nya bolaget 44 butiksfastigheter från Ica Fastigheter. Till stor del rör det sig om samma bestånd där Första AP-fonden tidigare var hälftenägare.
Läs mer »

3. Regio förvärvar från Castellum i Gävle

Köpeskilling: 2.400 SR: Savills
Regio (som ägs av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate) har tecknat avtal med Castellum om förvärv av en portfölj med tolv centralt belägna kontorsfastigheter i Gävle med en uthyrningsbar area om cirka 107 000 kvm.
Läs mer »

4. Sveaviken förvärvar bostadsprojekt av Slättö

Köpeskilling: 2.200
I transaktionen ingår bland annat Glidplanet 4 samt fastigheterna Autogyron 4 och 5 i Örebro som Slättö och Sveaviken samägt i ett joint venture.
Läs mer »

5. Stenvalvet säljer 13 äldreboenden till Altura

Köpeskilling: 2.100 SR: Pangea SJR: Cederquist KR: Svalner, Niras och RED Management KJR: Real Advokatbyrå
Stenvalvet säljer en portfölj bestående av totalt 13 fastigheter belägna i Stockholm/Mälardalen, Dalarna och Skåne. Köpare är Altura som är en del av NREP.
Läs mer »

6. Vendus förvärvar V Real Estate

Köpeskilling: 2.000
De tre bolagen Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet etablerar nya Vendus genom en portföljaffär om 37 livsmedelsfastigheter från V Real Estate.
Läs mer »

7. Heimstaden förvärvar från VBAB i Jönköping

Köpeskilling: 1.700 KR: Panreal
Heimstaden köper 806 hyresrätter i Jönköping genom förvärvet av VBAB (Vättebyggdens Byggnads AB). Bostäderna är fördelade på 38 fastigheter om totalt 63.700 kvm.
Läs mer »

8. NREP köper Vällingby C

Köpeskilling: 1.680 SR: Svefa
Totalt 76.206 kvm lokalyta fördelat på sex fastigheter ingår i affären. Cirka hälften av ytan är butikslokaler, med uppåt 90 butiker.
Läs mer »

9. Catena förvärvar från Halmslätten i Halmstad och Umeå

Köpeskilling: 1.520
Catena förvärvar Vrangelsro 5:4 om 49.980 kvm i Halmstad och Logistiken 3 23.005 kvm i Umeå. Båda fastigheterna har Martin & Servera som hyresgäst.
Läs mer »

10. SBB säljer tre fastigheter till Svenska Myndighetsbyggnader

Köpeskilling: 1.350
SBB säljer tre fastigheter till Svenska Myndighetsbyggnader – som är ett JV som SBB äger till lika delar tillsammans med Kåpan Pensioner. Fastigheterna som avyttras har Polismyndigheten och Domstolsverket som hyresgäster.
Läs mer »

11. Slättö förvärvar bostadsprojekt av Sveaviken

Köpeskilling: 1.300
 Sveaviken förvärvar bland annat bostadsprojekten Tranbäret 1 i Kalmar samt Kolartorp 1:360 och 1:366 i Haninge som tidigare samägts med Sveaviken i ett joint venture.
Läs mer »

12. Serena Propertis förvärvar Heron City i Kungens Kurva

Köpeskilling: *1.000 SR: Pangea
Serena Properties förvärvar Heron City i Kungens Kurva (fastigheten Kvadraten 2) i Huddinge. Heron City byggdes 2001 och omfattar 49.000 kvadratmeter uthyrbar area. Säljare är ett joint venture ägt av CapMan, Varma och Cavendo.
Läs mer »

13. Emilshus köper från Nyfosa i Småland och Östergötland

Köpeskilling: 947
Merparten av de 13 förvärvade fastigheterna är belägna på tillväxtorter som Växjö, Jönköping, Linköping, Norrköping och Värnamo. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 111.000 kvm
Läs mer »

14. Infrahubs säljer till Allianz i Norrköping

Köpeskilling: 880
Infrahubs AB, som samägs av Catella och de tidigare ägarna av e-handelsbolaget Royal Design, säljer en nyuppförd logistikfastighet i Norrköping, om 70.000 kvm lokaler till Allianz. Fastigheten är fullt uthyrd till Postnord TPL AB.
Läs mer »

15. Slättö förvärvar 50 procent av Klippudden

Köpeskilling: 850
Efter transaktionen kommer JV-bolaget ägas (direkt eller indirekt) till 50 procent av Slättö. Fastigheterna med ett sammanlagt värde om 1,7 miljarder kronor finns i Kalmar (36 fastigheter), Borgholm (4), Linköping (2) och Norrköping (1).
Läs mer »

16. Fabege köper från Revelop i Älvsjö

Köpeskilling: 812 SR: Nordanö
Fabege köper fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö. Den består av fyra kontorshus på cirka 22.000 kvm, som 1996 uppfördes för Ericssons räkning.
Läs mer »

17. Logistea förvärvar från Profura

Köpeskilling: 770
Logistea tecknar en avsiktsförklaring avseende förvärv av 15 fastigheter motsvarande cirka 125.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Säljaren av portföljen är Profura.
Läs mer »

18. Citycon köper bostäder från Botrygg i Stockholm

Köpeskilling: 700
Fastigheten ska omfatta över 200 välplanerade lägenheter som kommer att vara en mix av ägarlägenheter och hyreslägenheter fördelade i två etapper. Fastigheten är belägen i Barkarbystaden.
Läs mer »

19. Revelop förvärvar från Västsvensk Logistik i Mölndal

Köpeskilling: 665
Revelops förvärvar enfastighetsbolaget Västsvensk Logistiks fastighet Hästägaren 3 i Mölndal. Den totala uthyrbara ytan uppgår till drygt 48.000 kvadratmeter varav 80 procent är logistikytor.
Läs mer »

20. SBF Bostad köper av Trabo Fastigheter i Tranås och Årjäng

Köpeskilling: 650
SBF Bostad ingåt avtal om förvärv av Trabo Fastigheter AB:s samlade bestånd i Tranås och Årjäng. Totalt omfattar förvärvet 21 fastigheter med 551 hyreslägenheter merparten i Tranås.
Läs mer »

* Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling. (SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist)

Här nedan finns Fastighetsvärldens sammanställningar för de största transaktionerna under de senaste åren:
2021
2020
2019
2018
2017

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan