Topplista

Största affärerna 2020

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som äger rum i Sverige under 2020, inklusive rådgivare vid affärerna. (SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist) Köpeskilling redovisas i miljoner kronor.

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa. Listan uppdateras löpande.

* Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling.

 

Affär

1. Nyfosa har förvärvar en portfölj med 38 fastigheter från SBB

Köpeskilling: 4.892
De 38 fastigheterna som Nyfosa köper från SBB omfattar en yta om 303.000 kvadratmeter med främst kontorslokaler. Fastigheterna är belägna i bland annat Västerås, Kristianstad, Luleå, Örebro, Karlskrona, Stockholm och Uppsala.
Läs mer »

2. AL säljer Farsta Centrum till Stadsrum

Köpeskilling: 3.979 SR: CBRE KR: Amblin, PwC och WSP KJR: AG Advokat
Farsta centrums hyresvärde uppgår till 310 miljoner kronor och 115.000 kvadratmeter uthyrbar area, varav 15.000 kvadratmeter avser parkeringsgarage.
Läs mer »

3. Skanska säljer Solna United till DWS

Köpeskilling: 3.300 SR: Catella KR: Newsec
Tyska DWS, som är en del av Deutsche Bank, förvärvar kontorshuset Solna United som innehåller 34.000 kvm lokalyta. Det nyligen färdigställda kontorshuset är beläget intill Solna station i Arenastaden.
Läs mer »

4. Hemsö och Sveanor säljer till KLP i Hagastaden i Stockholm

Köpeskilling: 2.600 SR: Nordanö
Hemsö och Sveanor säljer den gemensamt ägda fastigheten Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm. Fastigheten omfattar 23.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
Läs mer »

5. Nyfosa säljer till Blackstone

Köpeskilling: 2.100 KR: CBRE
Nyfosa avyttrar en större logistikportfölj till Blackstone.
Läs mer »

6. Akademiska Hus förvärvar vid Roslagstull i Stockholm från SFV

Köpeskilling: 2.000 KR: Nordanö
Den förvärvade fastigheten Alba Nova (Kattrumpstullen 1) ligger strax norr om Roslagstull, ett stenkast från campus Albano består av cirka 40.000 kvm fördelade på en större huvudbyggnad (Fysikhuset) samt nio mindre fristående byggnader.
Läs mer »

7. Riksbyggen säljer 870 lägenheter till Willhem i Stockholmsområdet

Köpeskilling: 2.000 SR: Catella SJR: DLA Piper
Det handlar om en portfölj med sex fastigheter som finns i Haninge (2), Täby, Upplands-Väsby och Järfälla samt i Nyköping. Projektens totala area är 44.100 kvadratmeter.
Läs mer »

8. Cibus köper Netto-portföljen från Coop

Köpeskilling: 1.900 SR: Swedbank Corporate Finance, EY Corporate Finance
Fastigheterna finns i första hand i södra och mellersta Sverige. Fastighetsportföljen består av 110 fastigheter och tomträtter, tre arrenden (varav två byggnader på ofri grund) samt en bostadsrättslokal.
Läs mer »

9. Magnolia säljer till Trenum i Karlstad

Köpeskilling: 1.700
Försäljningen gäller del av fastigheten Tullholmssågen 4 i Karlstad och omfattar 53.500 kvm BTA. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge vid Tullholmsviken, På området planeras cirka 900 boenden i blandad upplåtelseform.
Läs mer »

10. Ursus Real Estate Management  förvärvar Postnords HK i Solna

Köpeskilling: 1.525 SR: Pareto Securities, Temell Investment SJR: Cederquist KJR: AG Advokat
Byggnaden, som i folkmun kallas Arken, utgör idag en yta om cirka 51.000 kvm, varav 23.000 kvm utgör kontor, 7.000 kvm gemensamhetsytor samt 21.000 kvm garage och teknik. Postnords hyresavtal för lokalerna som löper till 2026 sades upp i maj 2019.
Läs mer »

11. Petter Stordalen säljer till Nrep på Kungsholmen i Stockholm

Köpeskilling: 1.500
NREP förvärvar via en bolagsaffär fastigheten Piperska Muren 2, hotellfastigheten med Clarion Hotel Amaranten, på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten omfattar drygt 16.200 kvm lokalyta. Hotellet har 461 rum.
Läs mer »

12. SBB säljer bostadsportfölj till Amasten

Köpeskilling: 1.500 SR: Tango
Den totala uthyrbara ytan i affären omfattar cirka 105.000 kvm fördelade på 22 fastigheter i Tranås (516 lägenheter), Motala (476 lägenheter), Karlstad (244 lägenheter) och Skövde (23 lägenheter).
Läs mer »

13. Skanska säljer 600 lägenheter på fyra orter i Skåne till Folksam

Köpeskilling: 1.490
Projekten i denna affär ligger i  Malmö, Lund, Helsingborg samt två i Ängelholm. De omfattar totalt 37.600 kvm. Det är Folksambolaget KPA Pension som står för affären.
Läs mer »

14. Sagax köper 37 fastigheter från Lone Star och bildar JV

Köpeskilling: 1.410
Sagax förvärvar  förvärv av 37 fastigheter i Sverige, med Beijer Byggmaterial som hyresgäst från Lone Star. Sagax bildar därefter ett JV med NP3 kring de 37 fastigheterna där parterna äger 50 procent vardera.
Läs mer »

15. Oscar Properties köper fastighetsportfölj från SBB

Köpeskilling: 1.400
Fastigheterna som förvärvas är dels två av SBB direktägda kontorsfastigheter dels SBB:s 50 -procentiga andel i joint venture-bolaget Valerum.
Läs mer »

16. Magnolia säljer 780 lägenheter till Heimstaden i Lund

Köpeskilling: *1.400 SJR: Wistrand KJR: Mannheimer Swartling
Magnolia Bostad säljer projektet Slipsen etapp 1 och etapp 2 bestående av fastigheterna Stora Råby 33:23, med flera, i Södra Råbylund, Lunds Kommun. Projektet omfattar cirka 780 boenden om 45.000 kvm BTA.
Läs mer »

17. Offentliga Hus köper från SBB i Halmstad och Borås

Köpeskilling: 1.160 SR: Pangea SJR: Wistrand
Portföljen omfattar totalt 55.300 kvadratmeter uthyrbar lokalarea. 14.500 kvadratmeter fördelas på fastigheterna Uranus 2 och Vulkanus 15 i Borås. Resterande 40.800 kvadratmeter omfattar fastigheterna Halmstad 6:48, Koljan 9, Rudan 5, Sankt Nikolaus 19, Slottet 4, Svartmunken 1 samt Österskans 2, samtliga centralt belägna i Halmstad.
Läs mer »

18. Ica Fastigheter köper från Saltängen Property i Västerås

Köpeskilling: 1.100 SR: Nordanö
Fastigheten omfattar ungefär 105.000 kvm lokaler. Fastigheten är belägen i området Hacksta i Västerås sydvästra del, drygt 3,5 kilometer från E18. Saltängen Property förvärvade fastigheten från Tribona 2014.
Läs mer »

19. Nyfosa avyttrar till Regio i Mölndal

Köpeskilling: 1.037 SR: Savills
Nyfosa avyttrar fastigheterna Snödroppen 2 och Tulpanen 3 i Mölndal till Regio. Fastigheterna har totalt en uthyrningsbar yta på cirka 78.000 kvadratmeter, huvudsakligen kontor och lager.
Läs mer »

20. Magnolia säljer Brygghuset 1,2 & 3 i Sundbyberg till Heimstaden

Köpeskilling: 1.000 SJR: Wigge & Partners
Försäljningen omfattar cirka 380 bostäder, förskola, åtta lokaler och 168 garageplatser.Det är Magnolia Bostads första projekt i Sundbyberg.
Läs mer »

 

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan