Delårsrapporter och estimat

Tillsammans med Pinpoint Estimates presenterar Fastighetsvärlden i samband med kvartalsboksluten estimat som visar hur marknaden bedömt vilket resultatet noterade fastighetsbolag ska visa samt hur det avviker från det faktiska utfallet. För att estimat ska kunna presenteras krävs att ett tillräckligt antal godkända bedömningar finns för respektive bolag. Därav följer att inte siffror för samtliga noterade bolag presenteras.

Estimaten visas dels samlat här nedan och dessutom presenteras de i anslutning till de notiser Fastighetsvärlden publicerar vid de olika boksluten.


Kommande delårsrapporter i närtid

Utkommer vecka Bolag Kvartal År

Rapportestimat

Så trodde investerarna
Inför rapporten har marknaden haft en uppfattning om vart resultatet skulle hamna. I samarbete med Pinpoint Estimates visar Fastighetsvärlden hur de estimaten såg ut.

Konsensusvärdet för varje bolags respektive nyckeltal bygger på estimat från minst 8 investerare. I konsensusvärdet vägs alla estimat in, men estimaten får olika vikt beroende på hur träffsäker investeraren eller analytikern har varit historiskt.

Alla investerare är verifierade med Bank-ID och eventuella outliers tas hänsyn till med hjälp av algoritmer.