Integritetspolicy

1. Allmänt
Fastighetsvärlden värnar om din personliga integritet. Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken data vi samlar in, vilka rättigheter du har med mera.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?
Fastighetsvärlden med organisationsnummer 559381-5706 och postadress Box 3087, 103 61 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

3. Insamling av personuppgifter
Vi kan komma att samla in data när du anmäler dig till våra mailutskick, nyhetsbrev, när du anmäler dig till eller besöker ett seminarium eller annat event, köper någon av våra produkter eller tjänster, kontaktar oss via mail, telefon, brev eller fysiska möten och när du interagerar med oss i sociala medier. Olika kategorier av personuppgifter vi kan samla in och behandla:

– Kontaktuppgifter såsom namn, titel, arbetsplats, e-postadress, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer, referensperson, kundnummer.

– Identifikationsnummer: organisationsnummer.

– Orderinformation: Ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, IP-adress, betalningshistorik, betalningssätt.

– Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar, e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.

– Uppgifter lämnade vid anmälan till seminarier eller andra event, svarsenkäter, detta inkluderar uppgifter om allergier med mera.

– Användargenererade data om din interaktion med Fastighetsvärldens webbplats, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem), platsinformation.

– Automatisk insamling av data när du besöker vår hemsida i form av cookies och loggfiler. Detta görs för att ge dig som besökare en snabbare och bättre användarupplevelse. Detta hjälper med:

Optimera besöksupplevelsen med server-side cache.
Styra vad för annonser eller informationsrutor som ska visas för dig.
Sessioner för att hålla reda på vilka produkter som lagts i varukorgen i vår webshop.
Mäta trafik med och i verktyg som Google Analytics, Adbutler, OneSignal och Wibbitz.

4. Syfte med insamling av personuppgifter
– Hantera beställningar vid köp
– Hantera prenumerationer
– Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden
– Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster
– Genomföra och hantera deltagande i event, svarsenkäter, seminarier
– Hantera kundtjänstärenden

5. Var lagras dina uppgifter och hur länge?
Vi lagrar dina uppgifter främst inom EU/EES.Vi sparar data så länge det behövs för att uppnå det syfte för vilken den samlades in. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.I vissa fall lagras data i länder utanför EU/EES, och då finns avtal om hur uppgifterna skall hanteras i jämförbar nivå med de skydd som finns i EU.

6. Hur skyddas mina uppgifter?
Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

7. Vilka är mina rättigheter?
Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).

8. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.Vi har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Fastighetsvärldens webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

Kontaktinformation
Fastighetsvärlden AB
Norrlandsgatan 31
Box 3087, 103 61 Stockholm

08 – 631 90 20
kundtjanst@fastighetsvarlden.se