Rabatt och premium på fastighetsbolagen

I ett samarbete mellan Fastighetsvärlden och företaget Sedis publicerar vi nedanstående tabell över börsnoterade svenska fastighetsbolag och vilken rabatt/premium de handlas till för närvarande. Uppgifterna bygger på de uppgifter bolagen själva lämnat via sina delårsrapporter samt stängningskursen för respektive bolag föregående börsdag. Mer information om hur informationen sammanställs finns under tabellen.

BolagDatumRabatt/ premium (%)Rabatt/premium årsskifte (%)Utveckling (%-enheter)Stängnings- kurs (SEK)Stängningskurs årskifte (SEK)
Atrium Ljungberg2023-03-29-42,4-36,8-5,6155,90170,90
Balder2023-03-29-57,5-47,3-10,239,1648,52
Castellum2023-03-29-53,3-47,8-5,5113,05126,25
Catena2023-03-29-10,4-4,9-5,5366,20388,60
Corem2023-03-29-75,1-67,6-7,56,588,39
Diös2023-03-29-34,4-24,9-9,565,9575,45
Fabege2023-03-29-56,0-48,6-7,476,0288,70
FastPartner2023-03-29-48,1-33,2-14,955,4071,30
Heba2023-03-29-49,0-31,2-17,826,9036,30
Hufvudstaden2023-03-29-32,2-26,2-6,0136,20148,30
NP32023-03-2932,649,1-16,5176,60198,60
Platzer2023-03-29-44,4-37,9-6,573,7082,30
Sagax2023-03-29111,8121,7-9,9226,10236,50
Stendörren2023-03-29-15,01,4-16,4160,80191,80
Wallenstam2023-03-29-35,6-23,6-12,037,0043,90
Wihlborgs2023-03-29-17,8-13,4-4,474,5078,50
Pandox2023-03-29-40,3-43,22,9122,50116,40
Brinova2023-03-29-45,7-24,2-21,518,5025,80
SBB2023-03-29-57,5-44,6-12,913,3317,38
Trianon2023-03-29-53,8-42,7-11,116,8020,85
Nyfosa2023-03-29-32,8-20,0-12,867,7080,60
Eastnine2023-03-29-61,3-50,4-10,994,20120,80
K2A Knaust & Andersson fast..2023-03-29-60,2-54,5-5,712,1413,88
John Mattson2023-03-29-60,5-52,2-8,368,7083,10
K-fastigheter2023-03-29-24,5-12,1-12,420,2223,54
Genova2023-03-29-30,9-38,67,759,0052,40
Stenhus fastigheter2023-03-29-46,4-34,8-11,69,2111,20
Annehem fastigheter2023-03-29-57,0-55,1-1,918,9819,80
Studentbostäder i Norden2023-03-29-79,4-68,4-11,02,153,30
Arlandastad group2023-03-29-54,6-48,8-5,840,4545,60
Oscar properties2023-03-29-90,9-90,6-0,31,211,24
KlaraBo2023-03-29-62,6-47,1-15,512,9118,24
Svenska Nyttobostäder2023-03-2927,8042,80
Bonäsudden Holding2023-03-29-31,2-21,0-10,2162,00186,00
Link Prop Investment2023-03-29-44,6-45,40,8127,00125,00
Logistea2023-03-29-24,0-29,35,312,8511,90
Solnaberg Property2023-03-29-45,1-32,1-13,0105,00130,00
Swedish Logistic Property2023-03-292,19,5-7,422,7524,40
Acrinova2023-03-29-55,6-47,1-8,56,707,86
Emilshus2023-03-29-8,33,4-11,724,1627,25
Kallebäck Property Invest2023-03-29190,00181,50
Neobo2023-03-29-77,712,72
Fortinova2023-03-29-55,5-47,4-8,122,4026,50

Insamling och metodik:
Tabellen här ovan visar svenska börsnoterade fastighetsbolag och kvoten mellan deras börsvärde och deras långsiktiga substansvärde.

Uppgifterna bygger helt och hållet på information från bolagen själva.

För aktuellt börsvärde används den senaste kända stängningskursen, för det aktieslag med flest antal utestående stamaktier (alltså A-, B- eller C-aktier, men ej eventuella D- eller Pref-aktier) multiplicerat med summan av alla utestående stamaktier. På motsvarande sätt är årskiftessiffran baserat på sista stängningskursen förra året.

Den aktuella siffran för långsiktigt substansvärde är hämtat från bolagets senaste publicerade redovisning (kvartals-, halvårs- eller årsredovisning). Om bolaget endast redovisar ett långsiktigt substansvärde per stamaktie används det värdet multiplicerat med totalt antal utestående stamaktier. Årsskiftessiffran för substansvärdet för är hämtad från förra årets årsredovisning, efter att den publicerats.

En positiv siffra signalerar premium, det vill säga att bolaget handlas till en nivå som överstiger substansen i bolaget.

En negativ siffra signalerar i stället rabatt och att bolaget handlas till en lägre nivå än vad substansen motsvarar.

Om siffran för utvecklingen är positiv har bolagets premium ökat jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet.

Om en split genomförts i bolaget har kursen vid årsskiftet ej räknats om.

Information om vår samarbetspartner:
Sedis är fokuserat på benchmarking av bolag inom fastighetsbranschen. De samlar uppgifter direkt från fastighetsbolagen och deras redovisning och gör dem jämförbara i ett användarvänligt webbsystem. Dessutom levererar Sedis skräddarsydda rapporter efter uppdragsgivares specifika behov samt publicerar marknadsanalyser på kvartalsmässig basis. Besök gärna deras websida sedis.se där bland annat de senaste fyra årens kvartalsrapporter från de börsnoterade fastighetsbolagen finns lätt åtkomliga i ett bibliotek.