Rabatt och premium på fastighetsbolagen

I ett samarbete mellan Fastighetsvärlden och företaget Sedis publicerar vi nedanstående tabell över börsnoterade svenska fastighetsbolag och vilken rabatt/premium de handlas till för närvarande. Uppgifterna bygger på de uppgifter bolagen själva lämnat via sina delårsrapporter samt stängningskursen för respektive bolag föregående börsdag. Mer information om hur informationen sammanställs finns under tabellen.

BolagDatumRabatt/ premium (%)Rabatt/premium årsskifte (%)Utveckling (%-enheter)Stängnings- kurs (SEK)Stängningskurs årskifte (SEK)
Atrium Ljungberg2024-04-19-28,6-11,8-16,8187,80231,20
Balder2024-04-19-21,5-15,9-5,666,7871,52
Castellum2024-04-19-16,5-7,1-9,4128,80143,30
Catena2024-04-1925,120,24,9490,50471,40
Corem2024-04-19-47,1-39,5-7,69,3010,62
Diös2024-04-19-12,9-9,4-3,583,2586,60
Fabege2024-04-19-41,0-27,7-13,388,20108,20
FastPartner2024-04-19-22,8-34,111,374,5062,70
Heba2024-04-19-31,0-23,6-7,432,0535,45
Hufvudstaden2024-04-19-31,6-23,3-8,3126,80142,10
NP32024-04-1961,171,8-10,7218,50233,00
Platzer2024-04-19-30,0-30,50,584,6084,20
Sagax2024-04-19139,4149,8-10,4265,60277,40
Stendörren2024-04-19-1,70,4-2,1179,60183,40
Wallenstam2024-04-19-16,6-2,7-13,946,8854,70
Wihlborgs2024-04-193,55,7-2,292,2594,25
Pandox2024-04-19-16,3-25,28,9168,40150,40
Brinova2024-04-19-38,5-38,70,219,4019,35
SBB2024-04-19-66,4-58,8-7,64,135,06
Trianon2024-04-19-43,6-46,73,117,7016,75
Nyfosa2024-04-192,41,21,297,0095,85
Eastnine2024-04-19-17,6-16,5-1,1169,80172,00
K2A Knaust & Andersson fast..2024-04-19-53,8-61,57,79,988,31
John Mattson2024-04-19-37,1-34,7-2,454,8056,90
K-fastigheter2024-04-19-23,3-1,1-22,218,6023,98
Genova2024-04-19-44,5-45,51,039,2038,50
Stenhus fastigheter2024-04-19-37,2-36,1-1,110,3210,50
Annehem fastigheter2024-04-19-58,4-58,80,417,1516,96
Studentbostäder i Norden2024-04-19-75,1-74,0-1,10,920,96
Arlandastad group2024-04-19-68,4-64,0-4,427,2031,00
Oscar properties2024-04-19-92,30,430,39
KlaraBo2024-04-19-40,8-46,35,518,9017,16
Svenska Nyttobostäder2024-04-19-20,019,7014,10
Bonäsudden Holding2024-04-19-30,0-35,55,5152,00140,00
Link Prop Investment2024-04-19-38,7-38,7136,00136,00
Logistea2024-04-193,0-5,78,713,6612,50
Solnaberg Property2024-04-19-47,6-48,40,897,6096,00
Swedish Logistic Property2024-04-1930,629,11,533,0032,55
Acrinova2024-04-19-47,7-42,0-5,77,488,24
Emilshus2024-04-1921,916,45,533,3031,80
Kallebäck Property Invest2024-04-193,0182,00167,50
Neobo2024-04-19-60,6-69,99,318,0813,80
Fortinova2024-04-19-42,3-39,6-2,725,8027,00

Insamling och metodik:
Tabellen här ovan visar svenska börsnoterade fastighetsbolag och kvoten mellan deras börsvärde och deras långsiktiga substansvärde.

Uppgifterna bygger helt och hållet på information från bolagen själva.

För aktuellt börsvärde används den senaste kända stängningskursen, för det aktieslag med flest antal utestående stamaktier (alltså A-, B- eller C-aktier, men ej eventuella D- eller Pref-aktier) multiplicerat med summan av alla utestående stamaktier. På motsvarande sätt är årskiftessiffran baserat på sista stängningskursen förra året.

Den aktuella siffran för långsiktigt substansvärde är hämtat från bolagets senaste publicerade redovisning (kvartals-, halvårs- eller årsredovisning). Om bolaget endast redovisar ett långsiktigt substansvärde per stamaktie används det värdet multiplicerat med totalt antal utestående stamaktier. Årsskiftessiffran för substansvärdet för är hämtad från förra årets årsredovisning, efter att den publicerats.

En positiv siffra signalerar premium, det vill säga att bolaget handlas till en nivå som överstiger substansen i bolaget.

En negativ siffra signalerar i stället rabatt och att bolaget handlas till en lägre nivå än vad substansen motsvarar.

Om siffran för utvecklingen är positiv har bolagets premium ökat jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet.

Om en split genomförts i bolaget har kursen vid årsskiftet ej räknats om.

Information om vår samarbetspartner:
Sedis är fokuserat på benchmarking av bolag inom fastighetsbranschen. De samlar uppgifter direkt från fastighetsbolagen och deras redovisning och gör dem jämförbara i ett användarvänligt webbsystem. Dessutom levererar Sedis skräddarsydda rapporter efter uppdragsgivares specifika behov samt publicerar marknadsanalyser på kvartalsmässig basis. Besök gärna deras websida sedis.se där bland annat de senaste fyra årens kvartalsrapporter från de börsnoterade fastighetsbolagen finns lätt åtkomliga i ett bibliotek.