Räknar med att sälja mark för 30 miljarder på fem år

Exploateringskontoret i Stockholm bedömning för år 2025–2029 är att markförsäljningar i samband med exploatering kan komma att uppgå till totalt drygt 30 miljarder kronor.

Annons

År för år ser det ut så här:

• 4,5 mdkr år 2025
• 5,3 mdkr år 2026
• 5,3 mdkr år 2027
• 9,2 mdkr år 2028
• 6,8 mdkr år 2029

Det framgår i den budget som Exploateringskontoret föreslår att Exploateringsnämnden ska godkänna.

Prognosen för försäljningar år 2025 sänks med 0,5 miljarder kronor jämfört med föregående flerårsplan vilket förklaras av förskjutning av markförsäljningar.

Prognosen för 2026 och 2027 har höjts med 2,0 respektive 0,7 miljarder kronor jämfört med föregående flerårsplan.

Större markförsäljningar 2025-2027 bedöms göras inom bland annat projekten Norra Djurgårdsstaden, Södra Värtan, Slussen, Slakthusområdet, Årstafältet (etapp 1 och 2), Hagastaden och Kristineberg.

För år 2023 var målet att markanvisa 8.000 nya bostäder varav minst hälften hyresrätter. Under året markanvisades 5.509 bostäder varav 59 procent avsåg bostäder upplåtna med hyresrätt.

Stadens bostadsportfölj innehåller cirka 124.000 bostäder i pågående planering i form av planprogram, markanvisningar, pågående detaljplanearbete eller lagakraftvunna detaljplaner som ännu inte påbörjats, uppger Exploateringskontoret.

Fler Nyheter från förstasidan

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.

Podcasten Fastighet & Finans kommenterar nyhetsflödet

Hör det senaste om K2A, Emilshus och Nyfosa med flera. Plus något kanske oväntat om Taylor Swift.

Tillbaka till förstasidan