Krönikor

Det går inte ihop!

Efter en viss tid av självstudier gällande såväl taxonomin för fastigheter som CO2-målen så kan jag konstatera att jag inte får ihop det. Det skriver Anna-Carin Telin i en FV-krönika.

Anna-Carin Telin, Krönikör

Anna-Carin Telin är vd vid konsultbolaget Outpoint med transaktioner som specialitet. Hon har tidigare arbetat vid Veidekke, Nordier och Svefa. Hon är utbildad i fastighetsekonomi vid KTH.

Visa faktaruta

Taxonomin siktar i första skedet in sig på energi och energiförbrukning. Mycket rimligt eftersom vi alla den senaste tiden blivit mycket införstådda med att det finns vissa begränsningar. I taxonomins värld så får fastigheten en klassificering beroende på hur den presterar/förbrukar. Klassningen går från A till G, där A är bäst och G sämst i klassen. Beroende på klassificering så påverkar det i sin tur bland annat bankens vilja eller ovilja att finansiera fastigheten. En inte helt ointressant part för de flesta fastighetsägare så givetvis finns det motivation hos alla fastighetsägare att göra sitt yttersta för att få en så bra presterande fastighet som det bara går.

Så, vad kan det röra sig om för åtgärder som fastighetsägaren står inför? Jo, det kan vara allt ifrån en driftoptimering i form av tidsbestämd uppvärmning till större åtgärdspaket såsom byte av värmesystem eller värmekälla. Givetvis pratar vi om en enormt stor skillnad i investeringsbelopp beroende på åtgärd.

Återvänder ett ögonblick till klassningen och en princip jag inte blir fullt klok på om jag samtidigt i tanken tar med mig våra globala CO2-mål. Kategori A, som alltså är bäst i klassen, det kan bara 15% av totala beståndet ha. Skulle vi anta en ”klassresa” på en fastighet från C till A så kan det i många fall bli väldigt kostsam och ur ett investerarperspektiv inte alltid motiverat. Således kommer den största delen A-fastigheter vara nybyggda och med tiden så kommer dessa trängas undan när det kommer nya fastigheter som presterar än bättre. Det kanske är ok men då måste jag nu väva in CO2-målen som sagt. Om vi vill minska vårt totala avtryck så är en av de största sakerna vi kan göra nämligen att hushålla med resurser. Med det i åtanken så betyder det i min värld att de fastigheter som redan står borde premieras mer och jag tycker faktiskt inte att taxonomins ramverk får med sig det.

Min enkla slutsats är att den betong i form av hus som redan står på vår jord måste ju rimligen vara bättre att ta hand om än att tillföra ny!

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Tillbaka till förstasidan