Krönikor

Tillsätt en kommission

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M). Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

En gång i tiden hade vi ett utmärkt energisystem. Säker el, billig el och rikligt med el åt alla. Duktiga tekniker och framsynta politiker såg till att våra naturgivna resurser – vattenkraften – exploaterades, och när oljekrisen drabbade oss på 70-talet såg de till att kärnkraften byggdes. Så minskade Sverige sitt fossilberoende och så blev den svenska elintensiva industrin världsledande.

Det var då det. I dag är elpriserna skyhöga.

Bakom dagens situation ligger vare sig en minskad elproduktion eller en ökad konsumtion. Den beror inte heller på att några kärnkraftsreaktorer stängts ner för att andra reaktorer producerar mer el. Den är ett resultat av att vi gått från ett nationellt, reglerat och politiskt styrt system till ett avreglerat, privatiserat och internationellt öppet system.

Omvandlingen genomfördes utan politisk strid. Elmarknaden avreglerades och Affärsverket Vattenfall ombildades till ett aktiebolag för att bättre kunna verka på en konkurrensutsatt marknad. Med det svenska EU-medlemskapet öppnades den svenska marknaden för internationell påverkan, och med den nyligen beslutade energiunionen är svenska elföretag skyldiga att i solidaritetens namn leverera till andra medlemsstater. Beslutet att dela in Sverige i fyra prisområden motiverades av att med marknadskrafternas hjälp skulle elproduktionen placeras i de områden där bristen är som störst.

”Tror inte att beslutsfattarna förstod denna logik.”

Konsekvensen av dessa reformer var för oss ekonomer självklara. Som liten del i en större enhet påverkas inte den svenska marknaden annat än marginellt av vad som produceras här, till vilken kostnad och med vilka metoder. Med ett utbyggt elnät säljs el till de konsumenter som betalar mest och köps av dem som producerar den billigast. Priset bestäms av den enhet el som kostar mest att producera, och den finns på kontinenten. Elproduktion byggs inte ut för att politikerna vill det utan bara om det lönar sig att göra så. Tror inte att beslutsfattarna förstod denna logik och kunde därför inte vidta de åtgärder som behövs för att tygla marknadskrafterna. För att lära inför framtiden borde en kommission tillsättas med uppgift att reda ut varför det blev som det blev.

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Tillbaka till förstasidan