Krönikor

Dags att göra om PBL i grunden

Malin Siwe, Krönikör

Är sedan 2004 krönikör i magasinet Fastighetsvärlden. Hon är journalist och har bland annat jobbat på Finanstidningen och Dagens Nyheter. Sedan 2010 är hon knuten till Expressens ledarsida. 2005 utsågs Malin Siwe till Årets krönikör, av tidningen Resumé.

Visa faktaruta

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023)

Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för Centern, det går inte att glädja alla oeniga medlemmar.

Men Demirok kan göra stor nytta i rikspolitiken, om han ser till att lyfta fram sitt specialområde – stadsplanering och byggande. Där finns så mycket att ta itu med.

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) har visligen lagt ner de utredningar som Socialdemokraterna tillsatte. Att bygga upp ett nytt statligt fastighetsbolag för bostäder är en tanke som inte ens borde tänkts.

Men regeringen måste utreda och göra om PBL, plan- och bygglagen, i grunden. Försvarsmakten ska stoppas från att öva på grund av bullerregler. Om man etablerar sig på nya ställen kan staten bistå med dämpningsåtgärder hos grannar, men den som självvalt bor intill existerande övningsområden får finna sig i att försvaret går först.

Bevarandebesattas möjlighet att härja med förvanskningsförbud måste begränsas. Vill Malmö kommun, och länsstyrelsen, behålla rumsindelningen i Villa Vånga får de rimligen köpa det gamla privatpalatset. Annars bör de nöja sig med att kräva att fasaden sparas när innanmätet byggs om till elva lägenheter.

Nu får han chansen att sätta frågan i centrum. Måtte han ta den.

Svenska Dagbladet rapporterade om en annan stollighet. Högsta domstolen meddelade 2021 att ägare till enfamiljshus måste få bygga om dem till parhus. Ett år senare beslöt HD – där ett av justitieråden har varit med om det tidigare beslutet – att det inte går för sig med nya villor med två lägenheter i ett område där planen från 1968 talar om enfamiljshus.

Politiker bör inte vara petimätriga med kvadraten. Men om de är det är ytan det intressanta, inte om en eller två familjer bor i huset.

För två år sedan sa Demirok så här i Corren: ”Oavsett vem som varit bostadsminister har jag blivit lika besviken. Samtliga har misslyckats med bostadspolitiken.”

Nu får han chansen att sätta frågan i centrum.

Måtte han ta den.

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Tillbaka till förstasidan