Topplistor

Lista: 20 stora inom solenergi

FV listar investeringarna, inklusive jämförelsen per förvaltad yta.

(Topplistan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 7/2023)

Eftersom en solcellsanläggning kan variera avsevärt i storlek har vi valt att rangordna efter den sammanlagda effekten vid halvårsskiftet.

Rangordningen är gjord efter absoluta tal, men vi redovisar även den installerade effekten i förhållande till den förvaltade ytan. Nrep är störst enligt båda kriterierna, men inräknat förvaltad yta är småländska Nivika med 6,64 watt per kvadratmeter näst störst följt av K2A, som i absoluta tal inte är bland de 20 största, med 5,64 W/kvm. Bonnier och Hufvudstaden uppger att de gärna varit större men att de på grund av regler kring kulturminnesmärkta fastigheter inte har möjlighet till detta.

Urvalet är baserat på uppgifter från de noterade bolagen samt de större privatägda och statliga bolagen (de 100 största bolagen enligt FV:s sammanställning 2023) och avser förhållanden i Sverige vid halvårsskiftet 2023. Uppgifter gällande årsskiftet 2023/24 från bolag som överensstämmer med urvalet tas tacksamt emot via mail på wiberg@fastighetsvarlden.se med syfte att kunna hålla listan uppdaterad.

 

Bolag

1. Nrep

Antal anl.: 38 Total effekt, kW: 23.383
Bolagets ambition är att vara koldioxidneutralt år 2028. Utbyggnad av solenergi mot 27,7 MW pågår. 11,45 watt per kvadratmeter.

2. Castellum

Antal anl.: 97 Total effekt, kW: 15.200
Målsättningen är klimatneutralitet år 2030. Ska bygga 100 solcellsanläggningar på befintliga fastigheter till 2025. 3,07 W/kvm.

3. SBB

Antal anl.: 25 Total effekt, kW: 12.000
Anlagt en solelpark under 2022 med en årlig produktion mot-svarande cirka fem procent av SBB:s totala elanvändning. 3,27 W/kvm.

4. Vasakronan

Antal anl.: 89 Total effekt, kW: 11.300
Bolagets mål är att bli självförsörjande på energi. 4,71 W/kvm.

5. Catena

Antal anl.: 28 Total effekt, kW: 10.152
Installerad effekt fördubblad sedan 2020. 4,50 W/kvm

6. Ica Fastigheter

Antal anl.: 31 Total effekt, kW: 6.623
100 procent förnybar energi till år 2030. 5,36 W/kvm.

7. Akademiska Hus

Antal anl.: 135 Total effekt, kW: 4.500
Ska vara klimatneutrala till år 2035. 1,33 W/kvm.

8. Wihlborgs

Antal anl.: 33 Total effekt, kW: 4.362
Verksamheten klimatneutral senast år 2045. 2,90 W/kvm.

9. Willhem

Antal anl.: 145 Total effekt, kW: 4.000
Köpt energi max 92 kWh/kvm per år. 2,06 W/kvm.

10. Atrium Ljungberg

Antal anl.: 23 Total effekt, kW: 3.707
Producerar cirka 2 764 MWh solkraftsel per år. 4,31 W/kvm.

11. Svenska Hem

Antal anl.: 14 Total effekt, kW: 3.622
Den beräknade årsproduktionen 3.500.000 kWh är vår beräknade årsproduktionen. 6,09 W/kvm.

12. Nivika

Antal anl.: 32 Total effekt, kW: 3.588
Andelen solel ökade 136 procent under 2022. 6,64 W/kvm.

13. Platzer

Antal anl.: 16 Total effekt, kW: 3.372
Producerade förra året 428 MWh solel. 3,60 W/kvm.

14. Wallenstam

Antal anl.: 42 Total effekt, kW: 2.911
Självförsörjande på förnybar el sedan 2013. 2,08 W/kvm

15. Corem

Antal anl.: 28 Total effekt, kW: 2.688
Andelen solel ökade 63 procent 2021–22. 1,08 W/kvm

16. Diös

Antal anl.: 24 Total effekt, kW: 2.679
100 procent fossilfri energi till år 2025. 1,66 W/kvm.

17. Fabege

Antal anl.: 23 Total effekt, kW: 2.670
Solel motsvarande 2,5 kWh/kvm år 2030. 1,15 W/kvm.

18. Svenska Handelsfastigheter

Antal anl.: 8 Total effekt, kW: 1.800
År 2022 producerades 859 MWh solenergi. 2,1 W/kvm.

19. Heimstaden

Antal anl.: 45 Total effekt, kW: 1.600
Bolagets nyproducerade hus ska inneha produktion av förnybar el. 0,48W/kvm.

20. Fastpartner

Antal anl.: 14 Total effekt, kW: 1.515
Solcellsel står för cirka 2 procent av den totala elanvändningen. 0,97 W/kvm.

 


Carl-Adam von Schéele, Sverigechef, Nrep: ”Vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt med att sänka koldioxidavtrycket och energiintensiteten hos våra fastigheter. Förnyelsebar elproduktion är en viktig del i det och där ligger vårt logistikben Logicenters i framkant med Nordens största takbaserade solcellsanläggning och en ambition att producera förnybar el genom solpaneler på samtliga logistiktak 2025. ”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan