Krönikor
Monica Bruvik på Sergelgatan, där AMF Fastigheter, Axfast, Fastighetskontoret och Vasakronan genom City i Samverkan har satsat på stadsmiljön i samarbete med Trafikkontoret.

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik, Krönikör

Monica Bruvik är VD för City i Samverkan, Stockholms cityorganisation. Hon har tidigare arbetat vid HUI Research, WSP och Centrumutveckling och är utbildad i fastighetsekonomi vid KTH.

Visa faktaruta

De senaste åren har vi sett alltmer utsmyckning och aktivering av gaturummen i våra städer. Satsningarna kan var allt från konst, ljusinstallationer, liveuppträdanden och konserter till sommargator med sittmöbler, grönska och stämningshöjande dekorationer.

Att kommuner satsar på gatumiljön är inget nytt. Det lite nyare är att satsningar allt oftare görs av fastighetsägare.

Men vad är skälet till att fastighetsägare investerar i gaturummet utanför sin fastighet?

Offentlig utsmyckning fungerar ungefär som inramning av konst. Att rama in en tavla (läs fastighet) kan öka dess värde av flera skäl. Ramen skyddar och bevarar tavlan genom att minimera risken för skador på grund av tillstötningar eller damm. En kvalitetsinramning kompletterar och förstärker de estetiska kvalitéerna och lyfter konstverket. Den signalerar även att konstverket är väl omhändertaget och välbevarat. Så trots att ett konstverks värde i huvudsak påverkas av andra faktorer än ramen (såsom konstnären, konstens kvalité och proveniensen) bidrar den till att förhöja upplevelsen och attraktionskraften.

Precis som med konst, styrs fastigheters värde primärt av andra faktorer än ramen. Trots det bidrar utsmyckning till att förstärka platsens unika identitet och höjer både vistelsevärden och besöksfrekvens. Det är väl belagt i forskningen att en plats som är väl omhändertagen har färre problem med vandalism, klotter och nedskräpning. En attraktiv plats påverkar därför trygghetsupplevelsen, driftskostnaderna och etableringsintresset. Dvs. hårda värden i slutändan.

Utsmyckning är ett smart värdehöjande verktyg. Så låt oss fortsätt satsa på blommor, dekor och andra trivsamma och förskönande dekorationer i gaturummet. För glöm inte, det skapar inte bara en härlig plats att besöka, bo och verka på, det är också en smart investering. Och glöm inte att investeringen blir särskilt effektiv om du gör den tillsammans med dina grannar!

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Tillbaka till förstasidan