Krönikor

Storebror ser dig

Sverige förbereder för införandet av en rad integritetshotande lagar med argumentet att de behövs för att komma åt terrorism och organiserad brottslighet. Trots att de rör ändringar i ett regelverk som tillskapats för att värna rättssäkerheten och rättsstatens principer har kritiken i allt väsentligt uteblivit. Ljusår från den proteststorm som mötte alliansregeringen när den 2008 ville ge FRA rätt till signalspaning.

Att trygghet och säkerhet för de flesta väger tyngre än övervakningskameror, avlyssning och annat som hotar den personliga integriteten är begripligt. Men ibland handlar det bara om klåfingrighet. Ta som exempel förslaget att skapa ett register för hushållens skulder och tillgångar. En idé som den förra regeringen tog till sig i tro att det skulle göra Riksbankens räntepolitik och Finansinspektionens tillsyn av den finansiella stabiliteten effektivare. Ty med ett register fick de berörda myndigheterna kunskap om hur den förda politiken skulle slå på individnivå.

En utredning tillsattes 2021 och utredarna fann att så var fallet. Medgav visserligen att registret är ett hot mot den personliga integriteten men underströk att dess fördelar väger tyngre. Jag har dock svårt att se hur vetskap om att låt säga 10 procent av hushållen har små ekonomiska marginaler gör Riksbankens penningpolitik mer träffsäker.

Hade gärna sett att han i stället påpekat att registrets fördelar är tveksamma.

Snarare tycker jag mig ana ett helt annat skäl till registret, nämligen att skapa de tekniska förutsättningarna för att återinföra förmögenhetsskatten. För att den ska kunna beräknas och tas ut måste vi nämligen veta vilka tillgångar och skulder individen har. Då behövs ett register.

I lördagsintervjun (den 25 november) ger Erik Thedéen sitt stöd till registret. Som riksbankschef är Thedéen en ledande man i statens tjänst. Vad han säger spelar roll. Hade därför gärna sett att han i stället påpekat att registrets fördelar är tveksamma och varnat oss för riskerna: att registret kan missbrukas och användas för annat än avsett och hamna i orätta händer, ty aldrig så stränga sekretessregler utgör sällan något hinder för datakunniga att hacka sig in i system. Påmint oss om att bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.

Fler Krönikor

Krönika

För liberala regler för bostadsrätter?

”Bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende.”

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Tillbaka till förstasidan