Nya Centralstaden kan byggas i trä

Jernhusen arbetar febrilt med planarbetet av nya Centralstaden, alltså den stora överdäckningen av spårområdet i centrala Stockholm. Bolaget överväger att gå över till trästomme i det 150.000 kvm stora byggprojektet och kanske även dela upp området i två detaljplaner.

Annons

Det var i januari 2022 det stod klart att ett team med Foster + Partners och Marge Arkitekter i spetsen vann arkitekttävlingen. Stadsutvecklingsprojektet är det största i centrala Stockholm sedan Norrmalmsregleringen och är även ett av de absolut största i Sverige.

– Det har varit verkstad av rang sedan dess, säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling Stockholm på Jernhusen till Fastighetsvärlden.

– Det är amerikaner, britter, svenskar… Det har varit en hög puls med enormt mycket möten, mest via Teams men även fysiska möten.

Centralhallen, till vänster, förlängs norrut, mot Klarabergsviadukten.

Förutom Foster + Partners och Marge Arkitekter finns även Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group med bakom det vinnande förslaget som ni ska förverkligas. Tyréns, Brandskyddslaget, Structor och ett flertal andra företag bidrar med specialistkompetens. Till det kommer alla möjliga experter från Trafikverket, trafikoperatörerna och kunniga personer från andra myndigheter och från Länsstyrelsen som bidrar med kunskap.

Inget får gå fel. Och allt måste göras i rätt ordning. Tågtrafiken och annan trafik ska kunna fortgå så opåverkat som möjligt under tiden för det stora projektet där det finns en förhoppning om byggstart 2027 och där hela området, med sex helt nya kvarter, skulle kunna stå klara 2035–40.

– Det finns en otroligt hög ambitionsnivå från alla inblandade parter om att utveckla Stockholm på ett bra sätt. Det är många frågor som måste koordineras.

En sådan är förstås säkerheten. Bärigheten är viktigast och där ska exempelvis ett tåg kunna köra på pelare utan att konstruktionen i stort påverkas. Smarta och väl beprövade lösningar medför att man inte ska behöva använda så mycket stål som man först befarade, vilket bidrar till projektets hållbarhetsambitioner. Det har varit en av fokusfrågorna sedan våren i fjol. Flera av Sveriges främsta konstruktörer är inblandade liksom några från utlandet. Det är mycket beräknande som pågår.

Platsen man ska utveckla är speciell.

– Det är ett enormt kommunikationsnav med inte bara passagerartåg utan även godståg, bussar, spårväg, tunnelbana, pendeltåg, cyklister och gående med mera. Snart kanske även en förlängd Roslagsbana. Allt hänger ihop. Vi ska ta hänsyn till alla i projektet – för hur det kommer att bli när allt är klart och även hur det kommer att vara under projektfasen, säger Daniel Markström.

Så här ska det se ut när allt är klart. Då har spårkapaciteten fördubblats och sex nya kvarter skapats vid överdäckningen.

Den främsta orsaken till det stora stadsutvecklingsprojektet genomförs är att möjliggöra så Stockholms Central klarar att ta emot fler resenärer. Spåren idag är dessutom krökta på spårområdet och plattformarna alldeles för korta.

När projektet är klart ska 500.000 resenärer dagligen kunna använda stationen, jämfört med ungefär 250.000 som är maxkapaciteten i dag.

– Vi jobbar omfattande och nära Trafikverket och operatörerna. Bangårdskapaciteten behöver öka. Spåren planerasatt rätas ut och plattformarna kommer att bli dubbelt så långa, så vi får plats med fler eller längre tåg. Det blir plattformar även på den norra sidan av Klarabergsviadukten, säger Daniel Markström.

Av de sex kvarter som planeras ovan överdäckningen finns två söder om Klarabergsviadukten (alltså bakom nuvarande huvudbyggnaden för Centralstationen) och fyra på den norra sidan (mellan WTC och Schibstedhuset). Av de sex kvarteren kommer fem fungera som stationshus med access till spårområde.

Det planeras för fyra nya kvarter på överdäckningen norr om Klarabergsviadukten. Det ska bli öppna kvarter med öppna gatuplan. Flera av kvarteren har nedgångar till plattformarna.

Sedan det vinnande förslaget presenterades har det ägt rum få större förändringar utifrån det ursprungliga konceptet, så när som på en sak.

– Vi överväger att gå över till en stomme helt i trä, säger Markström.

Även det skulle bidra till en bättre hållbarhetscertifiering.

– Det kommer att behöva vara en hel del stål i och med att det är en överdäckning, men där det är möjligt planerar vi för trästomme. Den kommer bli en viktig del av den inre arkitektoniska gestaltningen.

Daniel Markström, Jernhusen.

– Vi ser även över möjligheten att dela projektet i två detaljplaner efter plansamrådet, en för den södra och en för den norra delen. Det kan bidra till att vi kanske kan komma framåt lite snabbare.

Projektvolymen man diskuterar är fortfarande cirka 150.000 kvm LOA, varav merparten i kvarteren i norr där det planeras lika höga byggnader som kvarteren runtomkring. I söder, ner mot vattnet och stadshuset, planeras för lägre byggnation.

Jernhusen har tidigare berätta för FV att man är öppet för externa fastighetsaktörer i den norra delen.

– Det finns ett stort intresse på marknaden, men det är några något år kvar till vi närmar oss den diskussionen.

Söder om Klarabergsviadukten planeras det för två nya kvarter. Här längst i söder där det blir lägre byggnadshöjder, nära vattnet och stadshuset.

När plattformarna förlängs norrut så medför det att de serviceplattformar som finns en bit norrut (där bland annat snabbstädning äger rum) måste flytta och planen är att dessa flyttas till det bangårdsområde som finns vid Tomteboda. Tågen uppställningsplats är alltjämt Hagalunds depå i Solna.

Tidsplanen för det stora stadsutvecklingsprojektet? Som alltid svårt när det gäller stora komplexa projekt i centrala lägen. Plansamråd skulle kunna inledas i början av 2025. En godkänd detaljplan skulle kunna finnas på plats 2027 om man inte tvingas till omstarter. Första byggnation klar i början av 2030-talet och de sista 2035–40.

Totalkostnaden i dagsläget bedöms till runt 25 miljarder kronor. Den största delen landar på Jernhusen och en mindre del på Trafikverket, där Jernhusens investeringar marknadsfinansieras.

Här är området som ska överdäckas. Foto: FV
Så här kan det se ut på Västra Järnvägsgatan framöver när nya kvarter och torg skapas. Här området mellan WTC och Klarabergshuset/Schibstedhuset.
Här kvarteret mittemot Folksams fastighet Schibstedshuset.
Dagens Centralhall förlängs norrut.
Genom att smalna av Klarabergsviadukten (den ena av de båda ”broarna” tas bort) och förlänga den norra delen av Centralhallen skapas ett samlat entrérum till den nya stationen. Till höger blir det ingång till plattformarna som finns i den södra delen och till vänster till de nya plattformar som kommer finnas i den norra delen.
Så här ser det ut vid den övre entrén till Centralstationen idag, ingången från Klarabergsviadukten. Foto: FV
Här syns hur den ena av Klarabergsviaduktens ”broar”, den södra (till vänster) tagits bort. Istället har Centralhallen förlängts – och en ny entré i två plan skapats.
Totalt 150.000 kvm lokaler utvecklas i sex kvarter när Centralstaden utvecklas.

Fler Nyheter från förstasidan

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.

Podcasten Fastighet & Finans kommenterar nyhetsflödet

Hör det senaste om K2A, Emilshus och Nyfosa med flera. Plus något kanske oväntat om Taylor Swift.

Tillbaka till förstasidan