Jernhusen

Senaste nyheterna om Jernhusen.


Personnytt

Kommunikation- och marknadschef till Jernhusen

Jernhusen tillsätter Cecilia Österholm som chef för marknad och kommunikation. Hon har en gedigen kommunikations- och marknadsföringsbakgrund från bland annat …

Cecilia Österholm ny chef marknad vid Jernhusen

Cecilia Österholm utses till Chef Marknad och Kommunikation på Jernhusen. Tillsättningen sker i samband med att Jernhusen adderar en ny funktion för marknad och kommunikation.

Får ny roll inom Jernhusen

Jernhusen tillsätter Peter Larsson som chef affärsområde Depå och kombiterminaler inom Jernhusen. Han har arbetat inom Jernhusen sedan 2011 och …

Peter Larsson ny i Jernhusens ledningsgrupp

Peter Larsson tillträder rollen som Chef Affärsområde Depå och kombiterminaler inom Jernhusen. Han fortsätter arbetet med att utveckla Jernhusens depå- och kombiterminaler och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Bröd & Salt flyttar in på centralen

Fastighetsägaren Jernhusen har säkrat en ny hyresgäst till den 300 kvadratmeter stora hörnlokalen på nedre botten i Centralstationen.

Bildextra: Nytt stationshus i Göteborg – och mer kommer

FV berättar även om hur hela området kan utvecklas. Jernhusens planer summerar till hela 150.000 kvm. Se även FV:s karta!

Förstärkt fokus på proptech inom Jernhusen

I sin roll som chef strategisk utveckling får Per Forsling från november 2022 ett utökat ansvar för Jernhusens verksamhetsutveckling och IT. Det skriver Jernhusen i ett pressmeddelande.

Jernhusen tecknar avtal om 15.000 kvm

Jernhusen fortsätter utvecklingen vid Göteborgs Centralstation. Tillsammans med Göteborgs stad har en avsiktsförklaring, LOI, tecknats för en byggrätt om 15.000 kvm BTA byggrätten för Västlänkens Mittuppgång.

Sparken, avhoppen, stenhårda domen och megaprojektet

Lista: 20 mest lästa nyheterna under första halvåret

Realplay

Social hållbarhet allt högre upp på agendan

Kopplingen finansiering och hållbarhet har blivit tydligare det senaste året.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Går från Stockholmshem till Jernhusen

Jernhusen tillsätter Per Forsling i en ny roll på  som chef strategisk utveckling. Han är utbildad civilingenjör från KTH och …

Per Forsling ny chef Jernhusen

Per Forsling tillträder en ny roll på Jernhusen som chef strategisk utveckling. I sin roll kommer han leda arbetet med bolagets strategiska utveckling inom smarta fastigheter, ta fram strategier för Jernhusens digitala utveckling och identifiera nya möjligheter för bolaget. Forsling kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp.

Utvecklar staden runt nytt resecentrum

Tio hektar ska omvandlas vid spårområde.