Annonsera i tidningen och på webben

FV Mediakit 2020 (PDF-fil, 4,3 MB)

Upplaga magasinet: ca 5.500 exemplar.

Utgivningsfrekvens: 8 gånger per år, samt 2 specialutgåvor.

Distribution: Prenumeration.

Affärsidé: En fastighetsekonomisk nyhetstidning som skall ge läsaren kvalificerade nyheter, berätta om de senaste affärerna och analysera fastighetsbranschens olika delmarknader. Läsarna sitter alla i ledande och beslutsfattande positioner.

Annonsera: För annonsering i magasinet Fastighetsvärlden, på sajten Fastighetsvarlden.se eller i någon av våra andra produkter (läs mer i länken ovan) ber vi Er kontakta:

Willy Wredenmark
+46 (0)8-631 90 22
+46 (0)708-10 12 32
wredenmark@fastighetsvarlden.se

Anki Lissåker
+46 (0)8-631 90 24
+46 (0)70-753 76 82
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se

 

Annonsmaterial skickas till annons@fastighetsvarlden.se