FV berättar om den maximala bygghöjden som tillåts för vardera av de sex huskropparna inom detaljplanen. Visionsbild: Tomorrow för Jernhusen.

Grönt ljus för Jernhusens 140.000 kvm i Göteborg

Jernhusen har fått positivt besked från mark- och miljööverdomstolen gällande utvecklingen av centralenområdet i Göteborg. Domen, som inte kan överklagas, gäller detaljplanen för området norr om Centralstationen och möjliggör att fler delar av projekt Centralstaden Göteborg kan bli verklighet. Delen avser 140.000 kvm uthyrbar yta, främst kontor.

Annons
Caroline Ahrnens Martin, regionchef projektutveckling i Göteborg.
Visa faktaruta

Detaljplanen möjliggör för sex nya högre byggnader. Fastighetsvärlden kan berätta att den högsta tillåtna bygghöjden för den högsta av de sex höghusen är 130 meter ovan mark. Det avser en huskropp där det måste bli bostäder, dock inte lägst ner. De övriga fem har maxhöjderna 113, 112, 85, 85 respektive 53 meter höga (se FV.s montage ovan). Detaljplanen är ganska flexibel när det gäller användningsområden. Det skulle kunna bli bostäder i alla huskroppar förutom en. Troligen kommer det att bli mycket kontor.

Som jämförelse är det närbelägna landmärket Läppstiftet 86 meter högt. (Karlatornet är 246 meter och Citygate 144 meter).

Planområdet är helt integrerat i stationsområdet och kommer även att inrymma vissa stationsfunktioner. Målet är att bidra med innehåll för en blandad stad med en mix av kontor, hotell, butiker, bostäder och kultur i den del av regionen där flest människor rör sig.

— Det här är en viktig och glädjande dom. Området runt centralstationen har sedan många år tillbaka varit dåligt utnyttjat och vi står nu redo att bidra till både Göteborgs och hela regionens utveckling, säger Caroline Ahrnens Martin, Regionchef Projektutveckling Göteborg på Jernhusen.

Centralstaden Göteborg är en katalysator för ett framtida Göteborg som knyter ihop regionen och ger fler möjlighet att bo och arbeta hållbart nära tåget, uppger Jernhusen.

Caroline Ahrnens Martin fortsätter:

— Jernhusens viktigaste uppgift är att bidra till att fler kan välja tåget. Spårbunden trafik är det mest kapacitetsstarka trafikslaget vi har. När fler bor och jobbar nära stationen möjliggörs för fler att resa enkelt och hållbart. Den nu godkända detaljplanen ger oss möjlighet att fortsätta den utvecklingen.

Jernhusens arbete med området runt den befintliga centralstationen är en pusselbit i Göteborgs stads ”Vision Älvstaden” – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Där är centralenområdet utpekat som ett outnyttjat område med stor potential.

Så här ska området utvecklas framöver. Gränserna är inte exakta. Karta: Fastighetsvärlden/Google (Klicka för att se större!)

Ambitionen är att Centralstaden i Göteborg ska bli en tydlig ingång till staden, en utvecklad entré till kollektivtrafiken och en attraktiv mötespunkt för hela regionen. Domen i mark- och miljööverdomstolen innebär att Jernhusen och Göteborgs stad nu kan fortsätta utvecklingen av centralenområdet.

Planerad bruttoarea för byggnationen i området är cirka 140.000 kvm.

Utvecklingen av Centralstaden i Göteborg är redan i gång och byggnationen av den sedan tidigare antagna detaljplanen för Västlänken station Centralen har påbörjats. Först ut i januari 2024 var Park Central och i juni börjar även arbetet med ett nytt stationshus, vilka tillsammans möter Västlänkens resenärer.

Visionsbild: Tomorrow för Jernhusen.
Detaljplanen för Norr om Centralstationen har överklagats i flera steg, och domen i Mark- och miljööverdomstolen meddelades idag, tisdag. Domstolen fastställer kommunens beslut om att godkänna detaljplanen. Bild: Göteborgs Stad.

I april 2021 godkände och antog kommunfullmäktige detaljplanen för Norr om Centralstation, en plan som senare överklagades av bland andra Götiska Förbundet och Nätverket Trädplan Göteborg.

– Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att den antagna detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset Göteborgs innerstad och att det inte heller i övrigt finns skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Göteborgs kommun har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt plan- och bygglagen. Domen kan inte överklagas, förklarar Lisa Holmdahl Pedersen, chefsjurist på stadsbyggnadsförvaltningen.

Området, som är cirka 20 000 kvadratmeter stort, ligger precis i anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen samt Västlänkens kommande uppgång.

Här föreslås en grupp höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs nya skyline.

Jernhusens område. Till höger platsen för de båda projekten som är på gång, ovan Västlänkten. Det orangea området bredvid avser den kommande detaljplanen.
Ny från Drottningtorget. Till höger syns Clarion Post Hotel.
Kontorsprojektet Park central utvecklas av Jernhusen tillsammans med NCC. Totalt cirka 30.000 kvm lokaler.
Så här blir det nya stationshuset i Göteborg, enligt visionsbild i januari 2023. Här östra fasaden. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter.
Västlänkens station Centralen får tre uppgångar. Den stora Mittuppgången är i Jernhusens nya stationshus. Illustration: Trafikverket

Fler Nyheter från förstasidan

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.

Podcasten Fastighet & Finans kommenterar nyhetsflödet

Hör det senaste om K2A, Emilshus och Nyfosa med flera. Plus något kanske oväntat om Taylor Swift.

SBB säljer fastigheter för 9,5 miljarder till nytt JV-bolag

Nya delägda bolaget skapar likviditet för SBB

Engelbert får inte företräda OP – inte behörig

Krisdrabbade Oscar Properties herrelöst.

Klart: Tar över restaurangen i Kungsträdgården

Rekordhyra när Maelir tecknar avtal mitt i Stockholm. FV berättar om nya verksamheten.

Bilder: AMF Fastigheters nya kontor i Mood

FV tar en titt på kontoret som delvis ligger öppet i gallerian.

Tillbaka till förstasidan