Krönikor

För liberala regler för bostadsrätter?

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M). Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

I snart 100 år har bostadsrätter funnits i Sverige. En särdeles framgångsrik boendeform. Att det blivit så beror på att med marknadspriser i stället för reglerade har köer och svarthandel ersatts av en öppen och transparent handel med bostadsrätter. Den med kapital
kan köpa sig ett boende över en natt. Det har också gjort det lönsamt att bygga nytt.

Men bostadsrättsformen har sina svagheter. Förutom att den lag som ska skydda medlemmarnas intressen är otillräcklig, förutsätter den att medlemmarna engagerar sig i förvaltningen. Intresset för detta är numera klent. De unga hinner inte och de gamla orkar inte delta i styrelse­arbetet. De däremellan har ingen lust, för uppgiften är otacksam. Mest gnäll från missnöjda medlemmar och bara lite beröm. Ersättningen är symbolisk samtidigt som arbetet är tidskrävande och ansvaret stort. Då regelverket kring bostadsrättsformen stramats upp har varje styrelse många paragrafer att känna till och rätta sig efter. Och det är stora värden som står på spel. För många medlemmar utgör bostadsrätten den enskilt största tillgången denne förfogar över.

På senare tid har ett nytt problem tillkommit: bostadsrätterna ses alltmer som en investering än som ett eget boende. De hyrs ut i andra hand, används som övernattningsbostad eller förvärvas som ett renoveringsobjekt i förhoppning om att generera stora vinster vid försäljning. Det har lett till att allt fler medlemmar inte bor i sin lägenhet och därför vare sig kan eller vill delta i styrelsearbete.

”Praktiskt kanske, men definitivt inte billigt.”

Bostadsrättsformen vilar på en kooperativ idé. Förutsättningen för att den ska leva vidare är att medlemmarna tar ansvar för skötseln av föreningens fastighet. Om inte är risken stor att ett betydande bostadskapital lämnas vind för våg. Kanske därför dags att skärpa de liberala reglerna för andrahandsuthyrning alternativt att i lag införa ett bosättningskrav för medlemskap i föreningen. I annat fall återstår att lämna över skötseln till professionella styrelsen. Praktiskt kanske, men definitivt inte billigt.

Fler Krönikor

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Medelmåttornas tyranni är här

Det mediokra blir det nya normala. Sverige ett land på dekis.

Krönika

Rätt avkastning från din fastighetsportfölj?

Det är nu dags att utvärdera hur bra eller dåligt det gick för den egna portföljen. Lars Johnsson skriver om de viktiga nyckeltalen.

Krönika

Vi måste prata om Göteborg

”Demokratisk arkitektur är en lika knasig idé som demokratisk ekonomi.”

Krönika

Storebror ser dig

”Bara för att något är möjligt behöver det inte vara lämpligt.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Tillbaka till förstasidan