Dom i hovrätten mot fd Baldertoppar – ändrar

Svea Hovrätt ändrar i tingsrättens dom mot de tidigare Baldertopparna i insidermålet kring Collector. En av topparna får samma påföljd som tidigare, alltså fängelse i över ett år. Den andre frikänns nästan helt – dock var hovrätten inte helt enig där. Nästan alla som hade en lägre misstankegrad riktad mot sig frias helt.

Annons

Den tidigare CFO:n får en hård dom. Hovrätten fastställer tingsrättens fängelsedom om 1 år och 3 månader. Beloppet han tvingas betala justeras upp.

Den tidigare ekonomichefen, som i tingsrätten dömdes till fängelse i 1 år och 6 månader, frias från åtalet för grovt insiderbrott. Han döms för insiderbrott av normalgraden i två fall. Hovrätten bestämmer påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar; om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 6 månader ha dömts ut. Hovrätten upphäver tingsrättens beslut om förverkande av drygt 1 miljon kronor. Hovrätten konstaterar även att ekonomichefen lämnade sin anställning vid Balder tidigt i processen. Hovrätten var dock oenig kring den ekonomiska betydelsen av ett jobb, eftersom personen själv uppgett en större förmögenhet – och att det därför inte ska ingå i straffmätningen eftersom försörjningsproblem ej föreligger. Den fd ekonomichefen har ställt sig positiv till att utföra samhällstjänst och hovrätten ser det som lämpligt istället för fängelse i sex månader.

Kammaråklagare Pontus Hamilton vid Ekobrottsmyndigheten, var nöjd efter tingsrättens dom, men inte fullt lika nöjd nu.

– Hovrätten gör en annan bedömning, och det är fel enligt mig. Det är små detaljer som gör att det slår åt något håll, säger Hamilton som inte bestämt om han ska överklaga till Högsta Domstolen, även om förutsättningarna för en prövning där nog är mikroskopiska.

Tiden har sprungit iväg rejält. Det var den 1 juni 2022 som elva personer dömdes av Stockholms tingsrätt. Alla dömdes med den påföljd som åklagaren yrkat – och påföljden var ovanligt hård mot de båda huvudmisstänkta, enligt många bedömare. Misstänkta grova insiderbrott hade tidigare ofta fått låg påföljd eller ingen alls.

Balders tidigare CFO dömdes i tingsrätten till fängelse i ett år och tre månader. Han dömdes för grovt insiderbrott, två fall av insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och försök till grovt insiderbrott. CFO:n slutade vid Balder i samband med domen i tingsrätten.

Balders tidigare ekonomichef dömdes i tingsrätten till fängelse i ett år och sex månader. Han dömdes för grovt insiderbrott och två fall av insiderbrott. Ekonomichefen sa upp sig strax efter att han anhölls.

Övriga nio åtalade (varav merparten kopplade till de två huvudmisstänkta och Balder) dömdes i tingsrätten till dagsböter för insiderbrott.

Alla dessa, förutom en, frias nu helt i hovrättens dom. Flera av dessa får stora skadestånd, ersättning av staten för sina rättegångskostnader i tingsrätten, ombudsarvode, resekostnader och traktamente.

Hovrätten skriver i sin dom:

”När bevisningen, som i det här målet, i flera avseenden grundar sig på indicier – såsom handelsmönster och telefonsamtal – och på den negativa omständigheten att utredningen inte synes ge utrymme för något alternativt händelseförlopp än det som angetts i åtalet krävs som regel för en fällande dom att det finns stödjande bevisning som åtminstone klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter den tilltalade vid brottet”: 

När det gäller CFO:n, som döms till fängelse, skriver Svea hovrätt:

”Tingsrätten har utförligt redogjort för den utredning som lades fram där och hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning av vad som är styrkt.” Vidare: ”Tingsrättens dom ska i denna del därför inte ändras”.

När det gäller ekonomichef och personerna runt honom skriver hovrätten:

”Frågan är dock om det är ställt utom rimligt tvivel att agerandet har grundats på insiderinformation” samt ”Vid en samlad bedömning finner hovrätten det därför inte styrkt att NN (namnet) vid den i åtalet angivna tiden hade information om hela eller delar av det kommande pressmeddelandet från Collector.”
”Åtalet mot honom i denna del ska därför ogillas och tingsrättens dom ändras i enlighet därmed.”

Allt har handlat om misstänkta insiderbrott i Collector (numera Norion Bank), där Balder är stor ägare.

Duon (CFO:n och ekonomichefen) anhölls av polis tisdagen 26 maj 2020. Först den 24 juni, efter midsommar, släpptes duon ut från häktet. Antalet dagar de var frihetsberövade var 30 – en tid som räknas bort från fängelsestraff.

Svea hovrätt hade avsatte sju rättegångsdagar för förhandlingar, med start 8 april. Det har uteslutande handlat om att lyssna på ljudupptagningar från tingsrätten förutom två nya fysiska förhör på plats, ett vardera med de båda huvudmisstänkta.

Montage och bild: Fastighetsvärlden

Åklagaren hade inför hovrättsförhandlingen presenterat ny sms-bevisning, som ansågs väldigt graverande och som FV berättade om i april 2023.

De åtalade har hela tiden förnekat de brott de varit misstänkta för.

Det är Kriminalvården som bestämmer val av anstalt, troligen blir det med säkerhetsklass 2. Önskemål om fotboja nekas ofta.

Nu när domen förkunnats i Svea hovrätt har det gått nästan exakt fyra år, alltså 1.453, dagar, sedan duon anhölls.

Hovrättens dom går att överklaga till Högsta Domstolen, men det är nästan osannolikt att den prövas där. När det eventuella beslutet kommer, eller om ingen av parterna överklagat, vinner domen laga kraft.

FV har sökt den tidigare CFO:n advokat.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan