Personnytt

Lämnar Stadsrum för Tam Group

Tam Group utser Ulrika Bexell till ny chef för kontorsutveckling. Hon kommer närmast från Stadsrum Fastigheter och har sedan tidigare en …

Ulrika Bexell ny chef vid TAM

Ulrika Bexell blir ny chef för kontorsutveckling på TAM Group. Hon kommer närmast från Stadsrum Fastigheter

Nya Stureplan får grönt ljus av politikerna

ADIA och Vasakronans omstridda planer för Stureplanskvarteret i centrala Stockholm klubbades igenom vid gårdagens möte i stadsbyggnadsnämnden.

Mindre kontorsyta – men dubbelt så många kontorsarbetsplatser

Fastighetsvärlden redogör för ytfördelningen i nya Sturekvarteret, segment för segment. Se även flera nya illustrationer.