Det största beståndet i Unobo finns i Linköping, följt av Jönköping, Helsingborg och Östersund.

SBB och Riksbyggen går skilda vägar efter storaffär

Riksbyggen och SBB, har sedan 2021 samägt fastighetsbolaget Unobo med ägarandelarna Riksbyggen 30/70 procent. Nu säljer Riksbyggen sin del av bolaget till SBB och får i utbyte cirka 30 procent av fastighetsbeståndet i bolaget vilket motsvarar 2.000 hyresbostäder i 58 fastigheter. SBB-delen gäller fastigheter som vid årsskiftet värderades till 8,4 miljarder kronor.

Annons

Därmed är parterna i mål med den lösning som Fastighetsvärlden berättade om 22 mars.

– När detta är klart kommer Riksbyggen att ha en roll som fastighetsägare och hyresvärd med fokus på långsiktighet och hållbarhet. De hyresgäster som bor i de fastigheter som övergår från Unobo till Riksbyggen kommer inte att påverkas av förändringen. Vi fortsätter att förvalta och ta hand om fastigheterna precis som tidigare, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Hyresfastigheterna som Riksbyggen tar över ligger till största delen i Jönköping och Östersund. Därutöver finns fastigheter också i Kalmar, Lund, Nyköping, Haninge och Västerås.

Riksbyggen fortsätter att förvalta hela Unobos nuvarande fastighetsbestånd till utgången av 2024 då nu gällande avtal om fastighetsförvaltning löper ut.

Riksbyggen bildade fastighetsbolaget Unobo vid årsskiftet 2020/2021. I samband med det fördes alla Riksbyggens hyresfastigheter över till bolaget. Under 2021 gick SBB in som huvudägare i Unobo med en andel på 70 procent och Riksbyggen kvarstod som ägare av resterande 30 procent. SBB har lagt om sin strategi, vars påverkan på Unobo diskuterats med Riksbyggen. Beslutet att Riksbyggen lämnar ägarskapet i Unobo har fattats gemensamt och i samförstånd med SBB.

Den kommande affären gör att SBB nu blir ensam ägare av Unobo och att Riksbyggen tillförs ett fastighetsbestånd med cirka 2.000 hyreslägenheter.

Leiv Synnes, vd för SBB:

– SBB:s nya koncernstruktur följer en tydlig förvaltningsmodell och portföljstrategi. Sveafastigheter är ett nyckelinnehav som ska äga koncernens bostadsinnehav. Vi får nu möjlighet att samordna det kvarvarande beståndet från Unobo med Sveafastigheter, vilket förenklar koncernstrukturen och skapar effektiviseringsvinster.

Kvar i Unobo AB blir ca 5.200 lägenheter fördelade på 63 fastigheter om totalt ca 355.000 kvm. Störst del av det kvarvarande beståndet är beläget i Linköping, Helsingborg och Skellefteå.

Kvarvarande fastigheter i Unobo AB har ett bokfört värde om 8,4 miljarder kronor per årsskiftet.

Affären är villkorad sedvanliga fullföljandevillkor avseende upptagande av finansiering och förväntas slutföras i maj, uppger SBB.

SBB har tidigare planera att samla alla sina fastigheter i dotterbolaget Sveafastigheter – och bolaget planerar för en ägarspridning där.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan