SBB säljer 63.500 kvm byggrätter – gör 50 mkr i vinst

Ilija Batljans bolag gör tre separata affärer.

SBB ökar i Karlskrona när M2 Gruppen säljer

SBB köper sex bostadsfastigheter med 114 lägenheter i Karlskrona. Totalt omfattar förvärvet 8.000 kvm uthyrningsbar yta i centrala lägen. Säljer …

SBB slår till på 08-bostäder

Köper sex bostadsfastigheter byggda efter år 2000.

Delår: Fortsatt fokus på ekonomin hos SBB

SBB har redovisat siffrorna för första kvartalet 2018: Hyresintäkterna ökade till 390 mkr (236). Driftsöverskottet ökade till 233 mkr (131). …

SBB utökar med fjärde fastighet i Finland

SBB fortsätter att expandera i Finland genom förvärv av ett äldreboende i Helsingfors. Fastighetens uthyrbara area uppgår till cirka 4 320 …

Snabbväxare köper av Karlskronahem

Säljer fastighetspaket för 400 miljoner kronor.

SBB köper av Kopparstaden

Det blir Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som får köpa 158 lägenheter av Kopparstaden i Hosjö och Korsnäs. Catella har skött försäljningen …

SBB-rekyterar IR-chef från Swedbank

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har rekryterat Marika Dimming som ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet. Dimming kommer närmast från Swedbank, Debt Capital …

Klarabo gör sitt största köp genom att förvärva från SBB

Genomför affären stegvis via gemensamägda bolag.

SBB förvärvar i Vårberg

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar genom bolag tomträtten till fastigheten Vårholmen 6 i Vårbergs centrum i södra Stockholm. Byggnaden är …

SBB säljer stort efter endast 10 månaders innehav

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar en skolfastighet i Kristiansand i södra Norge, till Aviva Investors för ett överenskommet fastighetsvärde om …

SBB förvärvar del av Hestia – skapar egen förvaltningsorganisation

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) satsar på egen förvaltning genom att ta över förvaltningsorganisationen och köpa samtliga aktier i Hestia Sambygg …

Listor: Svenskt så in i Norden – äger för hela 190 miljarder

Läs om vilka bolag som köpt i övriga Norden. Fastighetsvärlden presenterar stor sammanställning.

SBB kan dubbla intjäningen

Samhällsbyggnadsbolagets vinst består mest av värdeförändringar, men förvaltningsresultatet ökar raskt och det ser lovande ut för 2018.