SBB avyttrar sju fastigheter för 186 mkr

SBB avyttrar sju fastigheter i olika svenska kommuner i tre olika affärer. Försäljningspriset uppgår till cirka 186 mkr. Underliggande fastighetsvärde överstiger bokfört värde med 3 procent, uppger SBB.

Viceroys grundare: SBB ska ner ytterligare 50 procent

Blankningsfirmans grundare i inlägg på Twitter.

SBB utser operativ chef

SBB utnämner Krister Karlsson till ny operativ chef (COO) på SBB. Han är i dag är idag chef Projekt- och …

Lekander lämnar SBB-toppen

Krister Karlsson tar över uppgiften.

Fastighetsaktier slaktades på börsen

Utan pardon handlades fastighetsaktier ned kraftigt efter styrräntehöjningen. För de flesta bolag tilltog raset under dagen.

Brutal räntehöjning idag

En ordentlig räntehöjning var väntad. Den blev ännu högre – och många fastighetsaktier faller stort under förmiddagen.

SBB ökar intjäningen efter försäljningar

Presenterar uppdaterad prognos av intjäningsförmågan inför 2023 till investerare idag.

SBB i avtal om sälja för 9 miljarder

Batljan berättar för Fastighetsvärlden. Läs vad som är känt kring affären.

SBB tecknar 25-årigt avtal i Säter

SBB har tecknat ett hyresavtal om 25 år med Säters kommun avseende en ny förskola i Skönvik för 120 barn. Förskolan beräknas stå klar 2024.

SBB stoppar projekt – underleverantör går i konkurs

”Styrelsen har sökt andra lösningar men inte lyckats” säger koncern-vd Mikael Anjou

Blankare fortsätter trycka till fastigheter

Åtta av de 100 största blankningspositionerna finns i bygg- eller fastighetsbolag. FV berättar vilka bolag som finns i fokus.

Batljans superlycka

Starkt fredag på börsen. Men ännu återstår mer än hälften…

SBB minskar andelen rörlig ränta

SBB har minskat sin exponering mot rörliga räntor från 35 procent i slutet av andra kvartalet 2022 till 25 procent per dagens datum.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”