Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

Konkurrensverket ger SBB grönt ljus för köp av Hemfosa

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa, läs mer …

SBB öppnar för försäljningar som följd av rekordbudet

FV berättar om vad som kan komma att avyttras om SBB lyckas ta kontroll över Hemfosa. I fokus finns bland annat en stor miljardfastighet.

SBB nu 4:e största börsbolaget – skuggar Fabege

Balder är överlägset störst med ett fastighetsvärde på 133,2 miljarder kronor (hela finska Sato räknas in) och Castellum är klar …

SBB:s affär näst största i Sverige någonsin – se lista

Fastighetsvärlden listar de tio största affärerna under 2000-talet.

Klart med köpare av 23 skolfastigheter i Stockholm

”Vi är mycket nöjda med affären”. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

SBB rapporterar om dubblat kassaflöde

I sin niomånadersrapport visar Samhällsbyggnadsbolaget överlag mycket positiva siffror. Resultatet före skatt ökade till 1.526 mkr (1.204) varav förvaltningsresultatet bidrog …

SBB värvar mer från Rikshem

Ilija Batljan fortsätter att värva folk från sin tidigare arbetsgivare.

Kungsledenägare köper in sig i SBB

Gösta Welandson, Kungsledens största ägare går in i Sambällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Han gör det i en riktad emission av …

SBB köper samhällsfastigheter i Sverige och Finland för 320 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv av tre portföljer där säljarna kvarstår som hyresgäster …

SBB köper 20 procent – blir ny storägare i Amasten

Kan även nå 30 procent. Ytterligare en stor affär mellan Höjvalls och Batljans bolag. FV berättar vilka som sålt aktier och Batljan motiverar köpet.

Även Lekander köper stort i SBB

Oscar Lekander, affärsutvecklingschef vid SBB, har utökat sitt aktieinnehav i bolaget ytterligare. Han har, enligt FI:s insynslista, köpt 945.000 B-akier …