Samhällsfastigheter

SBB köper sju äldreboenden

Bolaget fortsätter att hålla en hög förvärvstakt.

Jefast säljer för 676 miljoner

Avyttrar alla fastigheter på orten förutom en.

Profi avyttrar till JV med SBB och Vasaparken

Nytt JV förvärvar i Täby. Profi säljer två fastigheter i Näsby Park i Täby till det nya JV:t Vasaparken (som …

Batljan köper för nästan miljard från stor SBB-ägare

Affär med 24 fastigheter.

SBB i miljardköp från Hemsö

Bolagens vd:ar motiverar affären. 14 fastigheter ingår i transaktionen. FV berättar vilka fastigheter som ingår.

SBB köper bostadsfastighet i nordöstra Göteborg

Utökar även i Norge. SBB har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet i Göteborg och tre LSS-portföljer i Norge …

Batjans SBB premiärköper i Danmark

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har tecknat avsiktsförklaringar om förvärv av sex fastigheter i Danmark i Köpenhamns- och Århusregionerna med en …

SBB tar in 5 miljarder via obligation

Samhällsbyggnadsbolaget har emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro, drygt 5 miljarder SEK, på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationen …

Dubbelt så bra för SBB

SBB:s Q1-rapport i korthet: Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390). Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233). Kassaflöde från den löpande …

SBB köper för 1,5 miljarder

Gör ännu en stor affär en vecka efter storklippet.

SBB och stor kommun begraver samarbete

Projektet var stort – men kalkylen höll inte måttet.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

SBB förvärvar miljonprogram i Höganäs

SBB förvärvar fastigheterna Olympia 14 och 15, bebyggda med totalt tolv bostadshus av kommunägda Höganäshem. Fastigheterna är uppförda 1966 och …

SBB köper i Järvafältet – passerar 10.000 lägenheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) förvärvar två fastighetsbestånd med bostäder och samhällsfastigheter om totalt 367 lägenheter varav bland annat 257 lägenheter …