Senaste nyheterna om SBB


SBB håller driftnettot i balans

Har ett unikt positivt finansnetto i det senaste kvartalsresultatet.

Farozoner köper fjärde i Landskrona

Familjeföretaget Farozoner köpte i vintras två fastigheter av SBB vid torget i Landskrona. Nu köper man ytterligare två fastigheter vid torget, den här gången av Heimstaden.

SBB och Riksbyggen går skilda vägar efter storaffär

Två större bestånd i främst två städer bryts ut. Totalt fastigheter för 8,4 miljarder kronor.

Batljans PPI nu på börsen – aktuellt med köp i Sverige

Ilija Batljan i FV-intervju om framtiden för det nu noterade bolaget. Se bilder från ceremonin.

Ilija Batljan blir börs-vd i Norge

SBB:s intressebolaget PPI, Public Property Invest på väg till Oslobörsen.

SBB vill bli ensam ägare till Unobo

Ska köpa ut Riksbyggens andel i bolaget.

SBB:s Sveafastigheter utser Erik Hävermark till vd

Styrelsen i Sveafastigheter har utsett Erik Hävermark till vd för Sveafastigheter. Han är sedan den 18 december 2023 affärsutvecklingschef och tillförordnad vd på Sveafastigheter och var dessförinnan projektutvecklingschef på SBB.

SBB vill återköpa värdepapper för 2,8 mdr

SBB meddelar ett frivilligt återköpserbjudande av hybridinstrument och värdepapper för ”maximalt” 250 miljoner euro, motsvarande, 2,8 miljarder kronor.

Mörkröda siffror för ett mindre SBB

SBB:s resultat för 2023 uppgick till -20.488 mkr (-10.361). Flera av de redovisade nyckeltalen är sämre än Pinpoints estimat. SBB:s vd Leiv Synnes uppger att bolaget ska satsa mer på transparens framöver.

SBB skapar nytt jv – tillförs 5,2 miljarder

Fastighetsvärde om 5,7 miljarder.

Ny ordförande till SBB

Ordförande Lennart Schuss ställer inte upp för omval men kvarstår som ledamot.

Så blir styrelsen i SBB:s ”nya” Sveafastigheter

Peter Wågström blir styrelseordförande.

SBB tillbakavisar krav

SBB tillbakavisar ett krav från en obligationsinnehavare som uppger att obligationer till ett nominellt värde av 46 miljoner euro förfallit. Obligationsinnehavaren har påbörjat rättsliga åtgärder.

SBB vill börsnotera intressebolag

Fastigheter för cirka 9 miljarder kronor. FV berättar mer om beståndet.