Senaste nyheterna om SBB


SBB vill återköpa värdepapper för 2,8 mdr

SBB meddelar ett frivilligt återköpserbjudande av hybridinstrument och värdepapper för ”maximalt” 250 miljoner euro, motsvarande, 2,8 miljarder kronor.

Mörkröda siffror för ett mindre SBB

SBB:s resultat för 2023 uppgick till -20.488 mkr (-10.361). Flera av de redovisade nyckeltalen är sämre än Pinpoints estimat. SBB:s vd Leiv Synnes uppger att bolaget ska satsa mer på transparens framöver.

SBB skapar nytt jv – tillförs 5,2 miljarder

Fastighetsvärde om 5,7 miljarder.

Ny ordförande till SBB

Ordförande Lennart Schuss ställer inte upp för omval men kvarstår som ledamot.

Så blir styrelsen i SBB:s ”nya” Sveafastigheter

Peter Wågström blir styrelseordförande.

SBB tillbakavisar krav

SBB tillbakavisar ett krav från en obligationsinnehavare som uppger att obligationer till ett nominellt värde av 46 miljoner euro förfallit. Obligationsinnehavaren har påbörjat rättsliga åtgärder.

SBB vill börsnotera intressebolag

Fastigheter för cirka 9 miljarder kronor. FV berättar mer om beståndet.

Köper från SBB för 270 mkr

Genomför ytterligare en försäljning. FV listar affärer för 1,7 miljarder.

SBB bunkrar 100-tals miljoner

Stärker likviditeten genom att senarelägga räntebetalningar på samtliga hybridobligationer

SBB får betala 12 miljoner mer i skatt

Efter beslut från Skatteverket ska SBB betala mer i moms och skattetillägg då de underkänner moderbolagets interna faktureringsmodell.

Två vd:ar lämnar när SBB omformar Sveafastigheter

Ägaspridningen innebär stora förändringar när SBB stöper om Sveafastigheter.

Lennart Sten blir senior rådgivare till SBB:s styrelse

”Bidra till att stärka SBB:s position”.

Kommun köper av SBB

FV summerar affärer för 1,4 miljarder kronor.