Oscar Engelbert, grundare och storägare Oscar Properties. Montage: Fastighetsvärlden

Minus 872 mkr i eget kapital

Oscar Properties försenade bokslutsrapport publicerades några timmar efter att bolaget begärts i konkurs  av fordringsägare. Rapporten ger föga hopp om att konkursen ska kunna undvikas.

Annons

Bokslutssiffrorna för 2023 är inte särskilt aktuella när det gäller att titta på bolagets möjliga intjäning framåt. För mycket har hänt efter årsskiftet, så siffrorna för 2023 ger ingen ledning framåt.

Men bolagets aktuella situation kommenteras och där framgår att redovisningsprinciperna vid utgången av räkenskapsåret ändrats till att inte längre anta fortsatt drift utan en avveckling av verksamheten.

Med anledning av de ändrade redovisningsprinciperna har man gjort nedskrivningar av alla tillgångar till lägsta nettoförsäljningsvärde, dvs aktuellt försäljningsvärde minus försäljningsomkostnader. De bygger således på försäljning vid ett forcerat förfarande och det stora bestånd som DNB drog panten för i vintras ligger tydligen till grund för antaganden.

Fram kommer en skrämmande siffra som innebär att  det egna kapital som redovisas är negativt, –872 mkr.

Ur Oscar Properties bokslut 2023:

• Nettoomsättningen ökade till 507,2 mkr (513,5).
• Hyresintäkterna uppgick till 405,1 mkr (446,3).
• Driftnettot uppgick till 211,2 mkr (288,5).
• Värdeförändring fastigheter uppgick till -2 241,0 mkr (-301,9).
• Förvaltningsresultatet uppgick till -332,6 mkr (-79,7).
• Periodens resultat uppgick till -2 834,7 mkr (-451,4).
• Resultat per stamaktie uppgick till -19,74 kronor (-3,24).
• Likvida medel uppgick till 42,4 mkr (70,7).
• Soliditeten är negativ (27,1%).

Fler Nyheter från förstasidan

Rekordpriser vid Stureplan

Fastighetsvärlden berättar om köpeskillingen vid de båda affärerna vid Stureplan. ”Betalningsvilja för troféfastigheter”.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Bildextra: Scandics nya i Värtahamnen

Niam och Scandics hotellsatsning i Värtahamnen slår nu upp portarna. 40 rum har tillkommit och en skybar på våning 17.

Han blir ny vd vid Diös

”Jag är både tacksam och stolt för det förtroende och den möjlighet styrelsen ger mig”.

Podcasten Fastighet & Finans om SBB och miljardaffärer

”Radiotystnaden kring SBB är bruten”.

Tillbaka till förstasidan