Senaste nyheterna om Bokslut


Minus 872 mkr i eget kapital

Med ett alarmerande ”rött” bokslut kan frågor ställas om bolaget inte borde ha agerat innan fordringsägarna gick till tingsrätten med konkursansökan.

Probitas vinst steg mot skyn

Inlåsta räntor och en fastighetsförsäljning lyfte resultatet.

Chocken: Värdefall på 23 procent

Tappade nära 1,5 miljarder i fastighetsvärde.

Heimstaden senarelägger räntebetalningar – slopar utdelningen

Heimstaden justerar ned värdena med –1,6 procent och beståndets värde är i bokslutet 321 mer.

Mörkröda siffror för ett mindre SBB

SBB:s resultat för 2023 uppgick till -20.488 mkr (-10.361). Flera av de redovisade nyckeltalen är sämre än Pinpoints estimat. SBB:s vd Leiv Synnes uppger att bolaget ska satsa mer på transparens framöver.

Fastators vd: ”Jag ska inte hymla med…”

Fastator visar upp flera röda siffror när 2023 summeras i bokslutet. Tf vd Björn Rosengren konstrar att bolaget har ett stort arbete framför sig 2024 – men att man inte ska försvinna.

Point Properties vill förlänga obligation

Point satsar på ett skriftligt förfarande för att ge en respit om 45 dagar extra så att en överenskommelse på längre sikt ska kunna nås.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Förvaltningsresultatet upp 5 procent hos Humlegården

Humlegårdens nyckeltal för 2023: Hyresintäkterna uppgick till 1 892 mkr (1 726), en ökning med 10 procent. Driftöverskottet ökade med 12 …

Fortfarande ett stabilt förvaltningsresultat från Diös

Diös lyfte sitt driftöverskott i till det högsta någonsin, 1.711 mkr. Det räckte dock inte till för att försvara förvaltningsresultatet som minskade med 18 procent, men ändå är starkt med 906 mkr.

Trianon: ”Vi tål nuvarande räntor med marginal”

”Nu ökar vi igen – räntesmällen är tagen”. Så summerar Trianons vd och storägare Olof Andersson 2023 och när han ska blicka framåt.

K-Fast mjuklandar med framtida värden

Efter några år med furiös expansion av förvaltningsbeståndet har K-Fast nu dragit ned antalet startade bostäder rejält. Under 2023 startades 425 bostäder jämfört med 1125 stycken året innan.

Sänker värdet med fyra miljarder

Hyresintäkterna ökar  tydligt men nu stiger vakanserna.

Klarabo ser god resultatutveckling framför sig

Värdeförändringar gav ett negativt totalresultat. Men med bra intäktsökning klarade Klarabo både att öka driftnettot och förvaltningsresultatet för 2023.