Snabb tillväxt i Fastators dotterbolag

First North-noterade Fastators resultat för 2018 uppgår till 322 mkr efter skatt. Det är i mångt och mycket ett resultat …

Kraftigt sämre resultat för Magnolia

Magnolias siffror för perioden helåret 2018: Nettoomsättningen uppgick till 1 054 mkr (1 781). Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr (384). …

SSM visar minus för fjärde kvartalet

Bostadsutvecklarens SSM har redovisat siffrorna för fjärde kvartalet och helåret 2018. Bolaget har tecknat avtal om fler försäljningar under fjärde …

36 procent färre sålda för Besqab under 2018

Besqab har redovisat bokslutet för 2018. Här några av nyckeltalen: Januari–december 2018 Enligt segmentsredovisningen uppgick årets intäkter till 1 271,3 …

Bostadsutvecklaren gör minusresultat på 650 miljoner

Levererar tungt bokslut – och söker bygglov på Irland.

Batljans SBB visar siffrorna för 2018

SBB:s nyckeltal för 2018 och för fjärde kvartalet. Helåret 2018: Hyresintäkterna ökade till 1 680 mkr (1 339). Driftsöverskottet ökade …

Värdestegring är huvudnumret hos Hembla

Hembla, tidigare D.Carnegie & Co, redovisar ett förvaltningsresultat om 302 mkr (357) för 2018. Men det är värdeförändringen som är …

Krissiffror för Oscar

Flera kraftigt negativa siffror för bostadsutvecklaren. Bolaget vinstvarnar.

Bra projekt ger Catena starkt resultat

Catena har släppt sin bokslutskommuniké. Här några av nyckeltalen: Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 1 090,7 Mkr (892,0). Driftsöverskottet …

Bästa resultatet i AL:s historia

Atrium Ljungberg har offentliggjort siffrorna för 2018: – 2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många …

Nära oförändrat i förvaltningsresultat för Hemfosa

Hyresintäkterna hos Hemfosa landade på 2.525 mkr (2.103) för 2018. Driftnettot blev 1.792 mkr (1.484). Trots den goda utvecklingen så …

Knappt 2 procent upp på hyrorna hos Fastpartner

För 2018 visar Fastpartner ett resultat efter skatt om 1.806 mkr (1451). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 1.199 mkr …

Stark ökning av Heba 2018

Förvaltningsresultat för Heba blev mycket starkt för 2018. Det ökade med över 22 procent och uppgick till 168,4 mkr (137,5). …

Större bestånd ökade Pandox driftnetto

Under 2018 gjorde Pandox betydande investeringar i befintliga hotellfastigheter samt investerade betydligt mer i nyförvärv än vad som såldes. Det …