Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Anna Nyberg om rekordåret

Ica Fastigheters vd i FV-intervju: Effekten av pandemin Framtidens butiksstorlek Vita fläckar Alla anställningar.

Redo för dubbel offensiv

Kommenterar storvinsten. Projektet ”Hemshare”  Risken för överproduktion  Förändringarna.

Svagt sjunkande vakans för Humlegården

Humlegården visar stabila och starka siffror när 2021 summeras. Vakansgraden sjönk från 8 till 7 procent, alltså i motsatt riktning mot många andra bolag. Dessutom uppnåddes en viktig milstolpe, då 100 procent av Humlegårdens finansiering numera är grön.

Otroliga siffran: Heimstaden passerar 300 miljarder

Den tidigare har ”drömgränsen” om 100 miljarder passerad sedan länge. Läs om bolagets vinst.

Starkt Aros ökar på alla fronter

Delårsrapporten för Aros Bostad visar ett starkt kvartal och det bästa årsresultatet i företagets historia. Året avslutas med nio projekt i pågående produktion, motsvarande 886 lägenheter, vilket överträffar bolagets produktionsmål. Fem nya projektmöjligheter förvärvades under året, motsvarande 450 nya byggrätter, vilket ger en total byggrättsportfölj om 4.861 byggrätter med ett totalt övervärde uppgående till 2,6 miljarder kronor, motsvarande 45 kronor per aktie.

Sehlhall nära passera miljarden

Sehlhall är nära att passera en miljard i fastighetsvärde. Vid årsskiftet var värdet 961 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 690 miljoner kronor föregående år.

Corem avslutade 2021 med stark nettouthyrning

Corem sänker utdelningen på sina A- och B-aktier.

Oscar Engelbert: Vi vill öka inom industri

Länge var han lyxbyggaren som byggde snyggare bostadshus än de flesta. Efter en omstart av bolaget söker Oscar Engelbert efter mer industrifastigheter. Det framgår ur Oscar Properties bokslut.

SBB:s bokslut

SBB:s nyckeltal för 2021: Hyresintäkterna ökade till 5 930 mkr (5 121). Driftsöverskottet ökade till 4 047 mkr (3 479). …

Skapar 2.900 nya fängelseplatser

Specialfastigheters verksamhet fortsätter växa. Förvaltningsresultatet ökade under året med 3,3 procent. Marknadsvärdet för fastigheterna har stigit med drygt 4 miljarder kronor och uppgår nu till 34 miljarder. Ett intensivt arbete pågår för att avhjälpa Kriminalvårdens platsbrist, med en plan på uppemot 2.900 nya platser.

Lågbelånat Bonnier når 15,5 miljarder

Årets resultat för Bonnier Fastigheter efter skatt blev 1.334 mkr, till stor del beroende på en väsentlig värdeförändring av fastighetsbeståndet (+1.242 mkr).

Börsaktuella Intea ökat 74 procent på ett år

Läs om resultatet och de stundande projekten.

Logistea skruvar upp målet till 15 miljarder

Det forna klädbolaget har kommit fått på sig sin nya kostym – och siktar allt högre.

Höga marginaler i K-Fastigheters projekt

Marginal som gör vilken brf-utvecklare som helst grön av avund.