2,2 miljarder för tullnära affär om 40.000 kvm

Köparen närmar sig ett bestånd värt 100 miljarder kronor.

Aros dubblat försäljningen – siktar på börsen under Q2

”En rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat”.

Magnolia siktar på 4.000 bostäder i egen förvaltning

Magnolia Bostad presenterar nya mål som antagits av styrelsen. Bolaget ska innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning

20 procent upp på omförhandlat hos Humlegården

Omförhandlade hyror resulterade i 20 procents uppgång hos Humlegården. Det framgår i 36-miljardersbolagets bokslut där siffrorna överlag visar stabilitet.

SBB visar nyckeltalen för 2020

Snabbväxande SBB visar starka nyckeltal för 2020. Men nämner inte läget i budkampen om Entra alls, förutom i historiken om att man lagt ett bud.

Förvärv samt nyproduktion lyfter Trianons siffror

Kontinuerliga affärer samt utvecklingsprojekt gav både bättre förvaltninsresultat samt värdeökning hos Trianon.

Stadigt uppåt inom förvaltningen hos NP3

Ett växande bestånd driver förvaltningsresultatet hos NP3. Resultatet från förvaltningen växte med 15 procent under 2020.

God ökningstakt hos Catena under 2020

Att logistikfastigheter varit bland det hetaste under 2020 är känt sedan länge och Catenas bokslut visar dessutom tydligt på det.

Glada över nordisk styrka

Pandemin har sänkt aktiekursen, men nu ser bolaget positivt på framtiden.

Vakanserna rusade hos Hufvudstaden

Utmaningarna på Hufvudstadens marknader var stora under 2020 och har inneburit ett minskat förvaltningsresultat och att vakanserna i beståndet stigit kraftigt.

Produktion i fokus för starkt K2A

K2A har utkommit med sitt bokslut för 2020.

Nyfosas positiva utdelningsbesked

Efter två år på börsen föreslår styrelsen både utdelning och extrautdelning.

Heba förbättrade resultat under 2020

Heba fortsätter redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat.