Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Svenska Hus bästa resultat någonsin

Svenska Hus levererar sitt bästa resultat någonsin.
– Vi gjorde vårt bästa resultat någonsin i vår 30-åriga historia, vilket ger oss en fortsatt god möjlighet till att vårda våra kunder, ta hand om våra hus och på sikt fortsätta växa även i dessa utmanande tider, säger Nils Rydh vd Svenska Hus.

SKB:s fastighetsvärde på 28 miljarder

Vid summeringen av 2022 är den finansiella ställningen vdi SKB fortsatt stark med en omsättning på 841 (812) miljoner kronor och ett överskott på 132 (146 ) miljoner kronor. Det totala marknadsvärdet på SKBs fastigheter var vid årets slut 28 miljarder kronor.

Heimstaden Bostad når 345 miljarder

Heimstaden Bostad redovisar ett fastighetsvärde på 345 miljarder kronor. I bokslutet redovisar bolaget 5,4 miljarder kronor i negativ justering av verkligt värde medan svagare krona gav en positiv valutaeffekt på 7,1 miljarder kronor.

Titanias byggrätter ner 23 procent på ett halvår

Vd Einar Janson kommenterar riskanalysen kring de egna projekten.

7 procent minskad energiförbrukning hos Willhem

Willhem, som köpt fastigheter för 2,5 miljarder under 2022, visar ett stabilt resultat. Bolaget, som ägs av Första AP-fonden, redovisar ett ökat driftnetto med 9,8 procent.

Starkt från Lennart Stens SHF

Svenska Handelsfastigheter redovisar ett starkt resultat för 2022. Fokus på livsmedel och lågpris har visat sig vara rätt.

Bokslut: Kraftigt sämre resultat för SBB

Bolaget visar nyckeltalen. För diskussioner om att sälja för 6 miljarder.

Kraftigt sämre siffror för Serneke

Serneke redovisar kraftigt sämre siffror i sitt bokslut, inte minst för det fjärde kvartalet.

Anneli Jansson: ”Vi kan fortfarande växa”

Humlegården levererar ett starkt resultat för 2022, med bättre förvaltningsresultat och omförhandlade hyror som landade på 16 procent. Under andra halvåret skrev bolaget ner värdena med 3,3 procent. Vd Anneli Jansson berättar att bolaget har möjlighet att utöka portföljen.

Corem skriver ner 4 procent

Fler avyttringar att vänta under 2023.

Värdena ner med 9,8 procent hos Akelius

Lågbelånade Akelius redovisar en negativ värdeförändring om 592 miljoner euro, vilket motsvarar 9,8 procent. Efter den stora försäljningen till Heimstaden 2021 har bolaget under 2022 förvärvat för drygt 5 miljarder kronor.

88 procent sålt i Aros projekt

Aros Bostad rapporterar ett starkt resultat och en försäljningsgrad om 88 procent i pågående produktion vid årets utgång, till följd av strategisk hyresrättsförsäljning och ett större portföljförvärv.

Låg vakans och lägre värde för Hufvudstaden

Den orealiserade värdeförändringen i Hufvudstadens beståndet var -209 mnkr (2.579). Sett till det fjärde kvartalet gick direktavkastningskravet upp 0,20 procent. Externa firmor gav en högre värdering än bolagets egna. Hufvudstaden redovisar även en imponerande låg vakansgrad, 4,0 procent när projekt är exkluderade.