Förvärv samt nyproduktion lyfter Trianons siffror

Kontinuerliga affärer samt utvecklingsprojekt gav både bättre förvaltninsresultat samt värdeökning hos Trianon.

Stadigt uppåt inom förvaltningen hos NP3

Ett växande bestånd driver förvaltningsresultatet hos NP3. Resultatet från förvaltningen växte med 15 procent under 2020.

God ökningstakt hos Catena under 2020

Att logistikfastigheter varit bland det hetaste under 2020 är känt sedan länge och Catenas bokslut visar dessutom tydligt på det.

Glada över nordisk styrka

Pandemin har sänkt aktiekursen, men nu ser bolaget positivt på framtiden.

Vakanserna rusade hos Hufvudstaden

Utmaningarna på Hufvudstadens marknader var stora under 2020 och har inneburit ett minskat förvaltningsresultat och att vakanserna i beståndet stigit kraftigt.

Produktion i fokus för starkt K2A

K2A har utkommit med sitt bokslut för 2020.

Nyfosas positiva utdelningsbesked

Efter två år på börsen föreslår styrelsen både utdelning och extrautdelning.

Heba förbättrade resultat under 2020

Heba fortsätter redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat.

Balders förvaltningsresultat fortsatte öka

Balders resultat efter skatt gick från 11.526 till 7.275 under 2020. En minskning med 4 miljarder. Det är främst lägre värdeförändringar som påverkat resultatet.

Nyproduktionen lyfter Wallenstam

Den femåriga planen till 2023 är en substansvärdeökning om 40 kronor per aktie. Så här långt har man nått 19 kronor och det är nyproduktionen som ger mest för tillfället.

Wallenstam summerar stabilt 2020

Wallenstam har presenterat sitt bokslut för 2020.

Tufft år för starkt Atrium Ljungberg

Fina finansiella nyckeltal och laddat med stora projekt för framtiden. Men 2020 bjöd på ett lägre resultat och sjunkande hyresintäkt för jämförbart bestånd.

Stabilt Hemsö når 62 miljarder

Hemsö, med Tredje AP-fonden som största ägare, redovisar ett starkt och stabilt ekonomiska resultat för 2020.