Dubbelnolla: Tungt för Tobin

Vd:n om bolagets strategi. Försäljning är inte i fokus.

Fortsatt bra tillväxt för Wihlborgs

Under 2018 nettouthyrde Wihlborgs lokaler för 75 mkr och förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1.406 mkr (1.179). Styrelsen föreslår …

Högre hyrestillväxt kommande år hos Platzer

Det var en god värdeökning i beståndet som gav skjuts till Platzers resultat för 2018. Resultatet före skatt blev 1835 …

Skanska sänker utdelningen

De flesta segment hos Skanska tappade rörelseresultat under 2018. Det hamnade nu på 4,8 (5,5) miljarder. Justerat för valutaeffekter minskade …

Wallenstam över miljarden i förvaltningen

För första gången når Wallenstam ett förvaltningsresultat över en miljard. Förvaltningsresultat i bostadsförvaltningen ökade under 2018  med 25 procent till …

Hermelin tror på stigande nivåer i Stockholm

Så här ser Fabeges siffror ut för 2018: Hyresintäkterna ökade till 2.517 mkr (2.280). Driftsöverskottet ökade till 1.875 mkr (1.680). …

JM ökade försäljningen av bostäder i Stockholm

Högre försäljningssiffror än både föregående kvartal och motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kraftig värdeökning hos Vasakronan

Fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler, låga vakanser och stigande hyror resulterade i ett resultat efter skatt på 12,9 mdkr (9,3) …

Vacse når 6 miljarder

Vacse, som ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag, har presenterat sitt bokslut för 2018. Fastighetsbeståndets värde uppgick till 5.943 …

Saxborn: ”Det finns tecken på en trögare hyresmarknad”

Visar starkt resultat. Castellum höjer utdelningen för 21:a året i rad

Nya hyror upp 20 procent hos Eurocommercial

Starka siffror. Eurocommercial, med bas i Nederländerna, visar starka siffror för Sverige. Hyresutvecklingen är bra och för nyförhandlade kontrakt är …

Besqab byggstartade inget första kvartalet

Besqabs siffror för första kvartalet, januari–mars 2018:  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 282,3 Mkr (384,0) och rörelseresultatet till …

Bostadsfokuserade Alm öppnar för kontor

Alm Equity lyfte resultatet väsentligt under 2017. Resultatet efter skatt uppgick till 456 mkr (192). Under det fjärde kvartalet såldes …

Trianons förvaltningsresultat förbryllar

Det senaste året har Trianon växt avsevärt. Hyresintäkterna ökade med 50 procent till 261,7 mkr (174,4) och bakom det ligger …