Klarabo ser god resultatutveckling framför sig

Värdeförändringar gav ett negativt totalresultat. Men med bra intäktsökning klarade Klarabo både att öka driftnettot och förvaltningsresultatet för 2023.

Annons

Bostadsbolaget Klarabo har satsat på att räntesäkra en större del av sin låneportfölj, det tillsammans med betydande intäktsökningar genom reguljära hyreshöjningar samt successiv uppgradering i beståndet har gett en god intäktsökning. Det har bland annat inneburit att bolaget klarat av att förbättra förvaltningsresultatet.
Bolagets bedömning av intjäningsförmågan för 2024 innebär ytterligare förbättring av förvaltningsresultatet med nära 30 procent under 2024.

–Vår modell, som medför årliga hyreshöjningar över den allmänna nivån, skapar gynnsamma förutsättningar för ett successivt ökande värde på vår fastighetsportfölj och en gradvis ökning av kassaflödet per aktie över tid. En ytterligare faktor som bidrar till vår stabilitet är den höga andelen av finansiering, exklusivt genom banklån, som är räntesäkrad, säger Klarabos vd Andreas Morfiadakis i sitt vd-ord.

Även om många av nyckeltalen har en positiv utveckling hos Klarabo så innebar den allmänna värdenedgången att företagets fastigheter värderades ned med –440 mkr, betydligt mer än under 2022 då nedvärderingen endast var –26 mkr.

Ur Klarabos bokslut Jan–Dec 2023

 • Intäkterna uppgick till 589,7 mkr (501,6), en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Driftnettot uppgick för perioden till 337,2 mkr (278,9), motsvarande en ökning med 21 procent från föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 124,2 mkr (113,4), en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -439,9 mkr (-25,7) och för derivat till -139,8 mkr (95,9).
 • Resultatet uppgick till -381,5 mkr (125,1), motsvarande -2,91 kr per aktie (0,95).
 • Substansvärde per aktie uppgick till 32,0 kr (34,4).

Styrelsen föreslår till stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023, vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy.

Ur Klarabos delårsrapport Okt–Dec 2023

 • Intäkterna uppgick till 149,4 mkr (139,4), en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Driftnettot uppgick till 76,9 mkr (75,5), motsvarande en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 23,9 mkr (25,4), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -18,0 mkr (-147,7) och för derivat till -174,1 mkr (9,5).
 • Resultatet uppgick till -135,8 mkr (-96,2), motsvarande -1,04 kr per aktie (-0,73).
 • Belåningsgraden uppgick per 31 december till 52,2 procent (49,7).

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan