Senaste nyheterna om Delårsrapport


Rekordhög orderingång för Peab

”Orderingången under det andra kvartalet var fortsatt hög och orderstocken översteg 50 miljarder kronor för första gången i Peabs historia”, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Förvaltningsresultatet något lägre för Balder

Balders nyckeltal för första halvåret: Förvaltningsresultatet uppgick till 3 123 Mkr (3 302). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till …

Allt större Sagax ångar på

Sagax, med fastigheter för 59,9 miljarder kronor, visar starka siffror för andra kvartalet. 75 procent av beståndet finns numera utomlands.

Kraftig resultatnedgång för Obos under första halvåret

OBOS redovisade en vinst före skatt på 488 miljoner norska kronor under andra kvartalet 2024, jämfört med 1.218 miljoner norska kronor samma period föregående år. Resultatet för första halvåret landade på 848 miljoner norska kronor, jämfört med 1.597 miljoner norska kronor förra året.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Vi ser en fortsatt god efterfrågan på lokaler”

Kvartalets förvaltningsresultat för NP3 uppgick till 209 miljoner kronor (195) och för halvåret till 376 miljoner kronor (363), en ökning med 7 respektive 3 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen härleds till ett högre driftöverskott.

Pandox redo för nya förvärv

Pandox är redo att köpa.
– Med en belåningsgrad om 46,2 procent, en räntebärande nettoskuld/EBITDA på 8,5 ggr och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 4.137 miljoner kan vi agera snabbt när attraktiva förvärvsmöjligheter uppstår, säger vd Liia Nõu.

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

SLP köpt för en miljard i år – redo för nya förvärv

Under det första halvåret har SLP, via flera affärer, förvärvat en sammanlagd yta om 92.500 kvm till med ett fastighetsvärde uppgående till cirka 1.050 miljoner kronor. Fler köp kan vänta, framgår det av delårsrapporten.

Vakansen svagt uppåt för Humlegården

Humlegården rapporterar ett starkt första halvår där vakansgraden ökat från 7 till 8 procent. Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent. Enligt vd Anneli Jansson ställer hyresgästerna allt högre krav efter att hyrorna gått upp.

JM: Fler sålda och byggstartade

Upp 235 procent i Stockholmsområdet. Läs om övriga marknader.

Vasakronan: ”Kunderna är mer kräsna än någonsin”

Vasakronan visar siffrorna för andra kvartalet.