Fortsatt positiv ekvation för Hufvudstaden

Trots att vakansnivån exklusive utvecklingsprojekt hos Hufvudstaden ökat med nästan 50 procent (från 4,7 procent till 7,0 procent) jämfört med situationen för ett år sedan så har både nettoomsättningen och bruttoresultatet i förvaltningen ökat under årets tre första kvartal.

Högre hyror och högre vakans hos Vasakronan

173-miljardersbolaget Vasakronan redovisar starka siffror i sin delårsrapport. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 2 procent. Samtidigt ökade dock vakansgraden till 9 procent.

Förvaltningsresultat upp 20 procent hos Balder

Storbolaget Balder, med fastigheter för 179,2 miljarder enligt ny värdering, visar nu nyckeltalen för tredje kvartalet. Bland annat har förvaltningsresultatet ökat med 20 procent. Bolaget har skrivit ner direktavkastningskravet med 0,1 procentenhet,

Starkt Amasten mot målet om dubblering

Amasten siktar på att dubblera fastighetsbeståndet till 20 miljarder vid utgången av 2023. Bolaget har nu nått 13,3 miljarder när siffrorna för tredje kvartalet presenteras.

Rejäl resultatökning för SBB

SBB har släppt sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

Starkt och grönt Humlegården – men mer tomt

Humlegården noterar fortsatt stabila nyckeltal med en positiv nettouthyrning. Bolaget berättar även att all finansiering nu är grön. Vakanssiffran har ökat från 6 till 7 procent.

Förvaltningsresultatet upp 13 % hos Wallenstam

Wallenstam har publicerat sina nyckeltal för årets första nio månader liksom det senaste kvartalet. Överlag är det starka siffror.

Lägre förvaltningsresultat för Wihlborgs

Ett lägre förvaltningsresultat. Men en uthyrningsgrad som ökat från 91 till 92 procent. Wihlborgs har presenterat sin delårsrapport.

Delår: 11 procents vakans hos starkt Diös

Vakansgraden hos Diös har ökat från 10 till 11 procent. Nettouthyrningen uppgår till 25 miljoner kronor för perioden.

Starka siffror för Fabege – men stor nöt kvar att knäcka

Fabege redovisar starka siffror i delårsrapporten.
”Vi har inte sett någon prispress nedåt i våra nya uthyrningar”, skriver vd Stefan Dahlbo.
Nu gället det för bolaget att lyckas med Nöten 4.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Jagat Kungsleden ökar förvaltningsresultatet med 7%

Kungsleden, som snart kan vara en del av Castellum, redovisar att förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1.004 Mkr (940) under de första tre månaderna. Bolaget har också marginellt höjt uthyrningsgraden.

NP3 växer lönsamt trots stor konkurrens

I sin kommentar till delårsrapporten för första halvåret lyfter Vd Andreas Wahlén den egna organisationens lokala förankring som en förklaring till att man fortfarande kan göra bra affärer och skapa aktieägarvärde.

Vasakronan skriver upp 5,5 mdr – vakanserna oförändrade

Vasakronan redovisar en värdeförändring på fastigheterna till 5.526 mkr (–1.208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Samtidigt ökade vakansgraden från 6,2 till 7,9 procent, jämfört mellan halvårsskiftena, men stilla under året. Beståndet värderas nu till 170 miljarder kronor, dubbelt så mycket som 2013.