OP svajade till efter siffror vid midnatt

Fortsatt behov av att tillföra ny likviditet för att lösa skulder oroar börsen.

”Styrkan i affärsmodellen i utmanande omständigheter”

Juli-september 2020: Hyresintäkter 168,9 (148,2) MSEK Driftnetto 132,8 (115,1) MSEK Resultat efter skatt 104,7 (5,1) MSEK Direktavkastning rullande 12 månader …

Ökade hyresintäkter för John Mattson

Under perioden ökade hyresintäkterna med 15 procent och förvaltningsresultatet per aktie med 66 procent, vilket förklaras dels av ett förbättrat …

Heba: ”Marknaden fortsatt het”

Heba fortsätter redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat med en ökning om 1,4 procent. Under perioden har Heba tecknat ett samarbetsavtal med …

Stark kassa hos Skanska

Kassaflödet i Skanska har varit mycket starkt under året. Det operativa kassaflödet uppgick till 4,9 miljarder och på rullande 12 …

Serneke slipar på affärer för att skapa likviditet

Även under det tredje kvartalet visar Serneke ett negativt rörelseresultat. Det uppgick till –79 mkr, varav 65 mkr utgörs av …

Vakanser och rabatter ökar hos Hufvudstaden

Under det tredje kvartalet gav Hufvudstaden rabatter om 42 mkr på hyror i beståndet. Totalt under niomånadersperioden uppgår rabatterna till …

Stabilt ökning av Balder – trots hotell

Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat för Collector samt hyresrabatter på grund av covid-19. Så skriver vd …

Scandic tar strid mot flera fastighetsägare

Slutar betala avtalad hyra. Vd:n om  beslutet: ”Hyran orimlig”. Se FV:s lista över vilka fastighetsägare som kan avses.

SBB:s Q3-rapport: ”Bästa kvartalet någonsin”

Vd Ilija Batljan kommenterar: – Tredje kvartalet 2020 blev SBB:s bästa kvartal någonsin. Resultatet före skatt uppgick till 4.123 mkr …

Hyresintäkterna upp 5,3 procent hos Akelius

Akelius har släppt siffrorna för årets första nio månader. Hyresintäkterna var 356 meur och driftöverskottet var 195 meur. För jämförbara …

Covid-19 sänker Jernhusen

Färre tågresenärer ger lägre omsättning i Jernhusens butikslokaler. Hyresrabatterna har varit stora. Det framgår i bolagets niomånadersrapport. Fastighetsintäkterna uppgick till …

Starkt förvaltningsresultat hos allt större NP3

NP3 delårsrapport januari – september 2020: Intäkterna ökade med 9 % till 809 mkr (740). Driftöverskottet ökade med 14 % …

Fortsatt som väntat trista siffror från Pandox

I Norden steg beläggningsgraden under sommaren från cirka 20 till cirka 60 procent under semesterperioden, högre än bolaget förväntat sig. …