Främst värdeökning som bygger resultat hos Logistea

Från att under förra året främst ha kunnat visa ett ökande fastighetsvärde genom förvärv har Logistea under 2022 även börjat få ett allt större positivt förvaltningsresultat.

Starkt andra kvartal för Pandox

Bolaget såg stigande beläggningsgrader och högre snittpriser på samtliga sina marknader under det andra kvartalet.

Castellum når nytt förvaltningsrekord

Under det första halvåret visar Castellum upp en riktigt stor tillväxt av förvaltningsresultatet, 47 procent. Det finns två huvudsakliga förklaringar till detta.

Nyproduktionen levererar värdetillväxt hos Wallenstam

Med pågående projekt för 5,2 miljarder fortsätter Wallenstam att bygga på sig framtida hyresintäkter. Under första halvåret ökade hyresintäkterna med 100 mkr.

Sagax lyfter prognosen för helåret 2022

Fortsatt låga vakanser, ökande hyresintäkter i befintligt bestånd gör att Sagax kassaflöde fortsätter att växa.

Heba tror de starka finanserna ger ny

Nu lyfter Heba fram att gjorda stresstester visar att bolaget har stor motståndskraft  för en tuffare marknad och att det kan ge nya affärsmöjligheter.

Många förvärv med aktier hos SLP för att snabbt utveckla bolaget

På bolagsnivå har SLP haft ett halvår med starkt ökande intäkter och förbättrat förvaltningsresultat. Många av affärerna har delvis finansierats med nya aktier.

Värden och valuta sänkte SBB:s halvårsresultet

Till skillnad från många andra fastighetsbolag visar SBB en negativ värdeutveckling på beståndet under årets andra kvartal.

Klarabo: ”Räknar med lägre exploateringsvinst”

Styrka i bankfinansiering och redo om köpmöjligheter uppstår.

Corem fokuserar på ekonomin

Det här mer vän ett år sedan Corem köpte upp Klövern. Idag är fastighetsvärdet 81 miljarder kronor. I bolagets halvårsrapport redovisas en stark hyresmarknad men även att iostadsbyggrätterna i ett nytt stort jv sjunkit i värde med 5–7 procent.

Starka siffror från Humlegården

Ökade hyresintäkter, lägre vakansgrad och bättre resultat. Humlegården visar upp idel starka siffror för första halvåret,

Trianon ser bra hyrespotential i bostäderna

Kostnadsökningar höll tillbaka förvaltningsresultatet hos Trianon, men kommande projektförsäljning väntas goda framtida vinster.

Något lägre resultat och marginal för JM

Det är ett något lägre resultat hos JM under första halvåret 2022 än motsvarande period förra året, likaså är rörelsemarginalen något lägre.

Nyfosa: ”Ser ingen avmattning i efterfrågan på lokaler”

Nyfosas nyckeltal för andra kvartalet: Intäkterna uppgick till 791 MSEK (583), en ökning med 36 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 637 …