Etikett: Delårsrapport

Senaste nyheterna om Etikett: Delårsrapport.


Starkt förvaltningsresultat för AL – men ändå minus

Annica Ånäs kommenterar bostadsutvecklingen och byggkostnaderna.

Heimstadens belåningsgrad stiger

Heimstadens halvårsresultat visar på ökande intäkter men samtidigt innebär fortsatt sjunkande värden att bolagets LTV ökar.

Räntan slår hårt mot John Mattson

John Mattson har sålt flera fastigheter – och utesluter inte ytterligare avyttringar. Det framgår av bolagets kvartalsrapport där nyckeltalen tyngs av räntehöjningarna, precis som för många andra bolag.

Titania: ”En smärre revolution i det tysta”

”I Stockholms förorter har förhandlade presumtionshyror för nyproducerade hyresrätter gått upp med 20-25 procent”.

Jacob Karlsson ser massa ljusglimtar

Hävdar att bolaget har bättre förutsättningar än många av konkurrenterna.

17 procent högre driftöverskott hos Akelius

Lågbelånade Akelius redovisar 17 procents ökning av driftöverskott i jämförbart bestånd i sin rapport för första halvåret.

SBB har god uthyrning men tappar finansiellt

Uthyrningsgraden har fortsatt att öka – vakansen är mycket liten i förvaltningsbeståndet.

Halvering hos JM

Bostadsjätten publicerar sina siffror för andra halvåret. Aktien föll inledningsvis.

Humlegårdens uthyrning kvar på höga 93 procent

Humlegårdens nyckeltal för första halvåret 2023: Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 933 mkr (858). Uthyrningsgraden uppgick till …

Rekordhögt driftsöverskott för Wihlborgs

Wihlborgs har presenterat sitt resultat för första halvåret: Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 1 935 Mkr (1 599). Driftsöverskottet …

Avkastningskraven upp 50 punkter hos Vasakronan

Lägre vakansgrad men negativ nettouthyrning. Starka Vasakronan har visat siffrorna för första halvåret och passar på att skriva ner fastighetsvärdena – vilket blir en intressant jämförelse för kommande bolags rapporter.

Halverad försäljning för Besqab

Besqab produktionsstartade noll bostäder under andra kvartalet. Antalet sålda bostäder stannade på 54, vilket nästan är en halvering jämfört med motsvarande  kvartal ifjol. Bolaget har som mål att byggstarta nya projekt under hösten.

Något lägre förvaltningsresultat för Fabege

Febege redovisar ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Nettouthyrningen uppgick till 22 Mkr och nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer. Avkastnings­kravet ökande med 0,18 procentenheter och orealiserade värdeförändringar uppgick till -3 824 Mkr.

 

Nivika halverat exponering mot obligationsmarknaden

Nivika har presenterat resultatet för perioden mars–maj, vilket för bolaget är det tredje kvartalet. Där lyfter bolaget fram att man under kvartalet halverat sin exponering mot obligationsmarknaden.