Kraftigt lägre siffror för Alm Equity

Bostadsutvecklarna har det tufft sedan drygt ett år tillbaka. Nu redovisar Alm Equity sina siffror i bolagets niomånadersrapport. Under perioden byggstartades …

Skanskas resultat som väntat rejält svagt

Skanskas niomånadersrapport, januari–september: – Intäkterna uppgick till 120,8 (117,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 1 procent. – …

Balders fastigheter upp 6,3 miljarder

I sin delårsrapport efter nio månader så visar Balder upp hyresintäkterna på 4.926 mkr (4.357). Förvaltningsresultatet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, …

Batljans SBB redan nått volymmålet och pressat räntan

Ilija Batljans bolag redan nu i mål med flera av målen.

30 procent färre sålda för JM

Men de senaste siffrorna för Stockholm pekar uppåt… Vd Johan Skoglund kommenterar marknaden.

Bonavas bredd syns i delårsrapporten

Det är ett klart lägre rörelseresultat som Bonava redovisar för årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period förra året, …

Kungsleden ökar resultatet

Kungsleden ökar förvaltningsresultatet för årets första nio månader med 11 procent till 821 Mkr (742). Ökningen förklaras av ökade driftnetton …

NP3 passerar 10 miljarder

Norrlandsspecialisten NP3 fastigheter, som via två köp även blivit ägare till tiotals fastigheter i Svealand och Götaland, har redovisat siffrorna …

Akelius passerar 120 miljarder

Fortsatta förvärv och bra värdetillväxt gör Akelius fastighetsbestånd rekordstort.

Atrium Ljungbergs prognos för helåret ligger fast

Atrium Ljungberg prickade med sitt niomånadersresultat nästan siffrorna fån motsvarande period 2017.  Resultat efter skatt uppgick nu till 2.151 mkr, …

Klöverns fastigheter nu värda 47 miljarder

Det senaste kvartalet lyfte förvaltningsresultatet med 9 procent hos Klövern. För helåret är dock den tillväxten lägre, 5 procent, och …

Fabege förhandlade upp hyror med 30 procent

Levererar ett starkt ökat förvaltningsresultat och goda värdestegringar.

Tobins resultat sjunker ihop som en misslyckad sufflé

Med endast två sålda lägenheter under det senaste kvartalet kämpat Tobin Properties minst sagt i motvind.

Castellum visar fortsatt bra tillväxt

Stora investeringar samt värdetillväxt lyfter bolagets bestånd till ett värde om 87,5 miljarder.