Fastators vd: ”Jag ska inte hymla med…”

Fastator visar upp flera röda siffror när 2023 summeras i bokslutet. Tf vd Björn Rosengren konstrar att bolaget har ett stort arbete framför sig 2024 – men att man inte ska försvinna.

Annons

Perioden januari-december

 • Periodens totalresultat, -926,9 MSEK (-254,5)
 • Avkastning på eget kapital, -73,1 % (-12,1 %)
 • Soliditet vid periodens slut, 24,4 % (38,5 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning, -11,91 SEK (-4,13)
 • Substansvärde vid periodens slut, 838,4 MSEK (1 800,1)
 • Substansvärde per aktie efter utspädning, 10,79 SEK (23,16)
 • Omsättning, 495,1 MSEK (620,8)

Kvartalet oktober-december

 • Avkastning på eget kapital, -44,3 % (-8,8)
 • Periodens totalresultat, -561,5 MSEK (-186,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning, -7,20 SEK (-2,40)
 • Omsättning, 134,4 MSEK (139,5)

Kommentar från tf vd Björn Rosengren:

– Jag ska inte hymla med att det har varit ett tufft kvartal för Fastator på flera plan. Det har skett stora förändringar i bolagsledningen, samtidigt som omvärlden har fortsatt gunga och fastighetsmarknaden har tagit stryk av ränteläget, vilket har påverkat även Fastator.

– Resultatet för Q4 tyngs av nedskrivningar av fastighetsvärden i våra innehavsbolag. Det är framför allt en effekt av att byggrätter i det korta perspektivet minskat väsentligt i värde samt generellt ökade avkastningskrav på förvaltningsfastigheter.

Rosengren fortsätter:

– Vi har ett stort arbete framför oss under 2024, med många utmaningar som ska lösas. Hela 2023, och i synnerhet Q4, präglades av ett målmedvetet jobb med att stärka finansieringen och minska skuldsättningen i koncernen. Vi slutförhandlade våra tre utestående obligationslån med viktiga villkorsändringar och genomförde flera framgångsrika försäljningar för att hantera likviditeten. Detta intensiva arbete går vidare under 2024 – vårt främsta fokus är att fortsätta minska Fastators skuldsättning och stärka finanserna genom att avyttra tillgångar som inte är strategiska.

– Jag är ödmjuk inför att vi behöver återuppbygga förtroendet för bolaget hos aktieägarna och på marknaden i stort. Det vi gör nu är att kraftsamla för att göra en nystart. Vi skalar av, utvärderar och stöper om. Backar, men inte för att försvinna bort utan för att ta sats och komma ännu längre. En viktig del av denna kraftsamling är rekrytering av en ordinarie VD som kan leda bolaget in i framtiden. Processen fortlöper och resultatet kommer att offentliggöras när rekryteringen är slutförd.

– I tuffa tider är det bra att då och då höja blicken, zooma ut och påminna sig om den långsiktiga visionen. Fastator har varit fenomenala på att skapa värde genom att se möjligheter på fastighetsmarknaden innan andra upptäcker dem. Och även om läget är utmanande nu finns det också ljusglimtar; Företagsparken går starkt framåt, och när det gäller makrofaktorer pekar mycket på att räntenivån kommer att sjunka under 2024 och sätta fart på transaktionsmarknaden.

– Vi håller i och anpassar organisationen för att komma tillbaka starkare. Oavsett konjunkturläge och interna förändringar ska vi fortsätta göra det vi gör bäst – hitta segmenten med långsiktigt god tillväxtpotential och utveckla dem till verksamheter som får hela Sverige att leva.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan