Etikett: Delårsrapport

Senaste nyheterna om Etikett: Delårsrapport.


”Vi kommer att leverera på nytt – det lovar jag”

Fortsätter jobba för att minska skuldsättningen.

Realplay

Jo-jo för fastighetsaktier

Podden Fastighet & Finans granskar kvartalsrapporterna som överlag följdes av kursnedgångar.

Trist kvartal för Skanska

Både kommersiell fastighetsutveckling och bostadsutveckling bakom försämrade siffror från byggjätten.

Bättre resultat men lägre orderingång för NCC

”NCC har haft ett bra kvartal”. Så inleder vd Tomas Carlsson vd-ordet i årets tredje delårsrapport. Bolagets resultat har förbättrats men orderingången minskat något. Carlsson konstaterar även att ”marknaden för fastighetsförsäljningar är fortfarande i huvudsak stängd”.

Skogestig: ”Viss inbromsning i hyresmarknaden”

Vasakronan redovisar ett starkt förvaltningsresultat.

Oscar Properties kämpar för överlevnad

I delårsrapporten lyfts frågan om tydliga tvivel på Oscar Properties överlevnad. Läs om bolagets största ägare.

Minskat förvaltningsresultat för Castellum

Kraftig prisutveckling för el och uppvärmning, och väsentligt ökade finansieringskostnader har minskat Castellums förvaltningsresultat, som uppgick till 3.343 mkr (3.598) – det motsvarar en minskning om 7,1 procent. Samtidigt har de totala intäkterna ökat med 9,7 procent till 7.388 mkr (6.732) vilket kan förklaras med indexuppräkning av hyresavtal och färdigställda projekt.

Corems siffror tyngs av finansiella kostnader

Corem redovisar sin delårsrapport. Förvaltningsresultatet hålls tillbaka av de ökade finansiella kostnaderna, på grund av stigande marknadsräntor, och uppgick för perioden till 1.016 miljoner kronor.

40 procent färre sålda hos JM

JM sålde 286 bostäder under tredje kvartalet. Att jämföra med 470 under motsvarande kvartal 2022. Antalet produktionsstartade har minskat från 2.215 till 869.

45 procent fler sålda hos Besqab

Besqab sålde 85 bostäder under tredje kvartalet. Det är fler än motsvarande period i fjol då man avyttrade 59. Bolaget har hittills i år inte produktionsstartat något projekt alls.

Rekordintäkter för Wihlborgs – men resultatet föll

Wihlborgs nyckeltal för perioden januari till och med september: Hyresintäkterna ökade med 19 procent till 2 912 Mkr (2 447). …

SOJ: ”Nästa ränteförändring blir en sänkning”

Har stärkts i sin uppfattning under de senaste veckorna.

Dahlbo: ”Hyresmarknaden mer avvaktande”

Fabege redovisar ett förvaltningsresultat som är i nivå med det för motsvarande period i fjol. Vd Stefan Dahlbo uppger att bolaget upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är mer avvaktande under hösten än tidigare. I rapporten framgår även att Fabege sedan värdena var som högst under 2022 har skrivit ner dessa med drygt 10 procent.

Nya vd:n: ”Högsta uthyrningsvolymen någonsin”

Kommenterar även marknadens höga vakansgrad för kontor.