Starka siffror för Fabege – men stor nöt kvar att knäcka

Fabege redovisar starka siffror i delårsrapporten.
”Vi har inte sett någon prispress nedåt i våra nya uthyrningar”, skriver vd Stefan Dahlbo.
Nu gället det för bolaget att lyckas med Nöten 4.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Jagat Kungsleden ökar förvaltningsresultatet med 7%

Kungsleden, som snart kan vara en del av Castellum, redovisar att förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1.004 Mkr (940) under de första tre månaderna. Bolaget har också marginellt höjt uthyrningsgraden.

NP3 växer lönsamt trots stor konkurrens

I sin kommentar till delårsrapporten för första halvåret lyfter Vd Andreas Wahlén den egna organisationens lokala förankring som en förklaring till att man fortfarande kan göra bra affärer och skapa aktieägarvärde.

Vasakronan skriver upp 5,5 mdr – vakanserna oförändrade

Vasakronan redovisar en värdeförändring på fastigheterna till 5.526 mkr (–1.208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Samtidigt ökade vakansgraden från 6,2 till 7,9 procent, jämfört mellan halvårsskiftena, men stilla under året. Beståndet värderas nu till 170 miljarder kronor, dubbelt så mycket som 2013.

Besqab ökar produktionstempot

Besqab rapporterar att marknaden varit gynnsam för dem under första halvåret vilket lätt till ett starkt resultat samt ökad aktivitet för framtiden.

Stark nettouthyrning av Fabege – vill pressa vakanser

Stabilt kvartal med ökad aktivitet på hyresmarknaden och bra nettouthyrning. Fabege visar stadiga siffror i sin ekonomiska rapport. Vd Stefan Dahlbo är dock missnöjd med den höga vakansgraden i förvaltningsbeståndet.

Wallenstams förvaltningsresultat upp 11 procent

Wallenstams förvaltningsresultat uppgår till 609 (549) miljoner kronor första halvåret 2021.

Vakanstalet upp till 8,3 procent

Ytterligare ett bolag redovisar ökade vakanstal.

K-Fastigheter: ”En riktigt bra magkänsla”

K-Fastigheter redovisar ett resultat på 168,2 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med 92,3 miljoner ifjol.

Vasakronans vakansgrad ökar till 8,5 procent

Vasakronan redovisar en vakansgrad på 8,5 procent för första kvartalet. Det kan jämföras med 5,8 procent för ett år sedan. Vd Johanna Skogestig är dock positiv inför framtiden med motiveringen att lokaler i bra lägen kommer att efterfrågas.

Akademiska Hus passerar 100 miljarder

Ytterligare ett svenskt fastighetsbolag passerar nu 100 miljarder kronor i fastighetsvärde. Akademiska Hus redovisar ett värde på 100.293 miljoner kronor. Det är det som tillträdande vd:n Caroline Arehult får bygga vidare ifrån.

57 procent fler sålda bostäder för JM

JM sålde 57 procent fler bostäder under första kvartalet 2021 än motsvarade period ifjol.