Ökat resultat för Wallenstam

Wallenstams resultat ökade samtidigt som hyresintäkterna för fastigheter uppgick till 719 miljoner kronor i det första kvartalet 2024.

Annons

Under kvartalet har Wallenstam färdigställt två nyproduktions projekt i Göteborg respektive Uppsala. Projektet Kv. 5 i Kallebäcks Terrasser i Göteborg omfattar 182 lägenheter. I projektet Kompositören i Uppsala färdigställdes de sista 69 lägenheterna av totalt 185.

Nyckeltalen för första kvartalet, januari – mars 2024:

  • Soliditeten uppgår till 45 % och belåningsgraden till 46 %.
  • Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 524 Mkr (653).
  • På bokslutsdagen är 830 lägenheter under produktion.
  • Hyresintäkterna uppgår till 719 Mkr (660).
  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 270 Mkr (265).
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -15 Mkr (5).
  • Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 238 Mkr (-247).
  • Resultat före skatt uppgår till 441 Mkr (69) och resultat efter skatt uppgår till 333 Mkr (48), motsvarande 0,5 kr per aktie (0,1).
  • Substansvärde per aktie uppgår till 56,80 kr, att jämföra med 56,20 kr per 31 december 2023.

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

– Det är oerhört glädjande att kunna berätta att vi kommer att byggstarta ett nyproduktionsprojekt i Årstaberg, Stockholm, under andra kvartalet. I vår roll som stadsutvecklare både vill vi och har ett ansvar för att bidra med nya hem på en marknad med stor bostadsbrist. Vi har de finansiella muskler som krävs och inte minst har vi en upparbetad, kostnadseffektiv process. Förvaltningsresultatet är i paritet med samma kvartal föregående år, trots att våra räntekostnader har ökat med närmare 70 Mkr jämfört med första kvartalet 2023. Vi har jobbat hårt med att effektivisera vår drift, vilket resulterat i att driftnettot ökat med mer än 70 Mkr.

Fler Nyheter från förstasidan

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.

Podcasten Fastighet & Finans kommenterar nyhetsflödet

Hör det senaste om K2A, Emilshus och Nyfosa med flera. Plus något kanske oväntat om Taylor Swift.

SBB säljer fastigheter för 9,5 miljarder till nytt JV-bolag

Nya delägda bolaget skapar likviditet för SBB

Engelbert får inte företräda OP – inte behörig

Krisdrabbade Oscar Properties herrelöst.

Klart: Tar över restaurangen i Kungsträdgården

Rekordhyra när Maelir tecknar avtal mitt i Stockholm. FV berättar om nya verksamheten.

Bilder: AMF Fastigheters nya kontor i Mood

FV tar en titt på kontoret som delvis ligger öppet i gallerian.

Tillbaka till förstasidan