Ljusning: SHH ökade från 155 till 429 sålda bostäder

Bostadsutvecklaren ser ljust på framtiden. Och satsar på ett nytt segment.

Oscar Properties: ”Vi har vänt resultatet” – men nollat

Oscar Engelbert kommenterar resultatet.

SBB höjer utdelningen med 140 procent

Många stora affärer och intensivt arbete med att sänka finansieringskostnaderna förändrade SBB:s intjäningsförmåga radikalt.

Hufvudstadens resultat ned med över 1 miljard

Resultatminskningen förklaras i kommunikén med lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Nyfosas resultat backade 2019

Nyfosa presenterade på torsdagen en kort bokslutskommuniké som visar att bolagets resultat backade med 300 miljoner kronor i fjol. Intäkterna …

Klövern gjorde sämre resultat än i fjol

Klöverns bokslutskommuniké för 2019 visar att resultatet blev något sämre än i fjol, 3.433 mkr (3.688). Dock så förbättrades förvaltningsresultatet …

Kungsleden ökar marginellt med högre hyresintäkter

Kungsledens förvaltningsresultatet för 2019 ökade marginellt till 1.185 miljarder (1.124). Ökningen förklaras av högre hyresintäkter och driftnetton i jämförbart bestånd …

Bokslut: Wihlborgs nettouthyrning på rekordnivå

Wihlborgs hyresintäkter 2019 ökade med 11 procent till en rekordnivå om 2,9 miljarder. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om …

Diös höjer utdelningen per aktie

Styrelsen för Diös fastigheter föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie. Detta efter en rapport då förvaltningsresultatet ökade …

Stabilt och starkt resultat från Platzer

Göteborgsbolaget Platzer har redovisat siffrorna från 2019, överlag starka sådana: Hyresintäkterna ökade till 1 124 mkr (1 044) Förvaltningsresultatet förbättrades med …

Rikshem snuddande nära 50 miljarder

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2019. Förvaltnings­resultatet uppgick till 1 286 (1 008). Hyresintäkterna har ökat med 4,4 procent till …

Lägre resultat än väntat från Skanska – höjer utdelningen

Skanska visar ett starkt resultat för 2019. Men lägre än analytikerna förväntat sig en högre vinst för det fjärde kvartalet. Utdelningen höjs från 6 till 6,25 kronor per aktie.

Starkt AL visar hög negativ nettouthyrning

Atrium Ljungberg offentliggör nyckeltalen för 2019. – 2019 har varit ett intensivt år. Vi går in i 2020 med en …

Stark Fabege-spurt – ändå negativ nettouthyrning

Fabege har presenterat nyckeltalen för 2019 och fjärde kvartalet: 2019 blev ett år med fortsatt hyrestillväxt, ett rekordstarkt förvaltningsresultat, sjunkande …