Nettouthyrningen det mest glädjande för Fabege

Förbättringar inom det mesta, men inga stora lyft någonstans. Fabege levererade ett fyra procent högre förvalningsresultat under 2021 än året innan. Värdeökningen var nära den dubbla än året innan och beror till största delen på nedjusterade avkastningskrav.

Besqab sålde 60 procent mer

Besqab sålde 60 procent fler bostäder 2021 än föregående år. Bolaget har även ett rekordstort antal bostäder i produktion. Det framgår ur bolagets bokslut.

Hemsö når 75 miljarder och ökar resultatet med 19 procent

Hemsö ökar sitt förvaltningsresultat med 19 procent. Samtidigt har bolaget, som har AP3 som huvudägare, passerat 75 miljarder i fastighetsvärde. Det framgår i bolagets bokslut.

Starkt från Vasakronan som når 180 miljarder

Läs om var i beståndet värdeutvecklingen varit som starkast och hur det gått med vakanserna.

Bonava stärker sig successivt

Något färre sålda bostäder men förbättrat resultat. Under 2022 kommer bolaget byggstart 20 procent fler bostäder.

Skanskas bokslut för 2021 – något sämre

Skanska har presenterat sitt bokslut för 2021. Bättre marginal i byggrörelsen men stor vinst i OPS-portföljen under jämförelseperioden innebär ett något lägre rörelseresultat totalt.

NCC på god väg mot sitt mål

Visar tydlig ökning av rörelseresultatet inom de flesta verksamheterna. Styrelsen föreslår höjd utdelningen.

JM sålde 5 procent fler

JM sålde 4.248 under fjolåret, vilket rä 5 procent fler än föregående år. Antalet produktionsstarter ökade med 25 procent. Bolaget redovisar ett bättre ekonomiskt resultat än tidigare.

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

2,2 miljarder för tullnära affär om 40.000 kvm

Köparen närmar sig ett bestånd värt 100 miljarder kronor.

Aros dubblat försäljningen – siktar på börsen under Q2

”En rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat”.

Magnolia siktar på 4.000 bostäder i egen förvaltning

Magnolia Bostad presenterar nya mål som antagits av styrelsen. Bolaget ska innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning

20 procent upp på omförhandlat hos Humlegården

Omförhandlade hyror resulterade i 20 procents uppgång hos Humlegården. Det framgår i 36-miljardersbolagets bokslut där siffrorna överlag visar stabilitet.

SBB visar nyckeltalen för 2020

Snabbväxande SBB visar starka nyckeltal för 2020. Men nämner inte läget i budkampen om Entra alls, förutom i historiken om att man lagt ett bud.