Hufvudstaden värderade ned med 4 miljarder

Ökande hyresintäkter men stigande vakanser samt sjunkande värden är en kort sammanfattning av Hufvudstadens bokslut för 2023.

Annons

Hufvudstaden visar upp en rejäl intäktsökning i fastighetsrörelsen för 2023. Nettoomsättningen ökade til 2.033 mer (1.855). Huvudanledningarna är indexhöjningar av hyrorna, samt högre bruttohyror vi omförhandling samt nyuthyrning.

–Vi har för tredje året i rad öka bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen och vår starka finansiella ställning ger förutsättningar för att fortsätta utveckla våra marknadsplatser. Kontorshyresmarknaden är fortsatt stabil i centrala lägen och fler detaljhandlare ser positivt på framtiden, säger Anders Nygren i sitt vd-ord.

Per 31 december var hyresvakansgraden 8,8 procent (7,0). Exklusive pågående projekt var motsvarande tal 5,7 procent (4,0).

Vid värderingen av beståndet har det genomsnittliga avkastningskravet justerats upp med 40 punkter från värderingen ett år tidigare, nu 4,1 procent mot 3,7 procent då.

Ur bokslutet för Hufvudstaden 2023

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 2 033 mkr(1 855), en ökning om 10 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens nettoomsättning 2 216 mkr(2 055).
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 10 procent och uppgick till 1 359 mnkr
    (1 235). Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens bruttoresultat 1 542 mkr(1 435).
  • Året resultat efter skatt uppgick till -1 927 mkr(722), motsvarande -9,53 kronor per aktie (3,57). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2,70 kronor per aktie (2,70).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,7 mdkr (49,5), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 185 kronor per aktie (201). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -4 042 mkr(-209).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (61), nettobelåningsgraden till 21 procent (19) och ränte­täckningsgraden var 4,9 gånger (7,7).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,8 procent (7,0). Exklusive pågående utvecklings­­projekt uppgick hyresvakansen till 5,7 procent (4,0).

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan