Heimstaden senarelägger räntebetalningar – slopar utdelningen

Heimstaden justerar ned värdena med –1,6 procent och beståndets värde är i bokslutet 321 mer.

Annons

Helge Krogsbøl, vd för Heimstaden kommenterar bokslutet:
–2023 var ännu ett driftmässigt fantastiskt år, med fundamentalt robusta bostadssektorer i samtliga marknader. Dock präglades året också av en ökad osäkerhet till följd av makroekonomiska och geopolitiska utmaningar, vilket ledde till högre avkastningskrav och sjunkande fastighetsvärderingar. Trots de operativa medvindarna förblev kapitalmarknaderna för fastigheter praktiskt taget stängda under året. När vi går in i 2024 ser vi en stabilisering framför oss och återhämtning i fastighetsvärdena i merparten av länderna, men vi förblir försiktiga i och med skuldhanteringen.

Styrelsen i Heimstaden har beslutat att senarelägga räntebetalningar på SEK hybridobligationer samt föreslår för bolagsstämman att tills vidare slopa utdelningen för samtliga aktieslag.

Ur bokslutet för 2023:

  • Förhållandena för bostadsfastigheter fortsätter att vara gynnsamma. Jämförbar hyrestillväxt steg till 5,6% (4,2%) och reell ekonomisk uthyrningsgrad ökade till 98,4% (98,1%)
  • Driftnettomarginalen ökade till 66%, jämfört med 61,8% samma period föregående år, och driftnettomarginalen för helåret uppgick till 67,4% (66,4%)
  • Fastighetsvärdena uppgick till 321 miljarder SEK (339), och bestod av 161 553 bostäder (163 157)
  • Förändring av verkligt värde före valutaeffekter var -1,6% (-1,4%), främst drivet av höjda avkastningskrav i Sverige och Tyskland, medan värderingarna stabiliserades på merparten av marknader
  • Heimstaden Bostad fortsatte säkerställa bankfinansiering med beviljade lån på totalt 33 miljarder SEK under 2023. Seniora icke säkerställda obligationer minskade med 17 miljarder SEK under samma period
  •  Fitch sänkte kreditbetyget till BB (översyn för sänkning)
  • Nettobelåningsgrad (Net LTV) på 58,9% (57,9%) och räntetäckningsgrad (ICR) på 1,8x (1,9x)
  • Heimstaden Bostad höjde räntesäkringsgraden till 86% vid slutet av 2023, för att dra nytta av sjunkande räntor mot slutet av Q4 och förbättra förutsägbarheten av räntetäckningsgraden (ICR)
  • Privatiseringsplanen som Heimstaden Bostad tillkännagav under Q3 har inledningsvis visat lovande resultat med sålda enheter för 1,2 miljarder SEK, vilket realiserade en 32% premium på bokfört värde. Bolaget fortsätter utrullningen som planerat
  • Styrelsen har föreslagit slopad utdelning för samtliga aktieslag

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan