Balders nya bostadshus på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm. Foto: Fastighetsvärlden

Balder visar något lägre förvaltningsresultat

Balder visar något lägre förvaltningsresultat i bolagets rapport för första kvartalet. Där passar storägaren och vd:n Erik Selin även på att hylla avgående styrelseordförande Christina Rogestam.

Annons

Balders nyckeltal för första kvartalet:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 402 Mkr (1 549), vilket motsvarar en minskning per aktie med 10% till 1,21 kr (1,34).
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 84,46 kr per aktie (91,65).
  • Hyresintäkterna uppgick till 3 129 Mkr (2 895)..
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -508 Mkr (-128).
  • Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -595 Mkr (-51), motsvarande -0,51 kr per aktie (-0,04). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -652 Mkr (-1 602), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 Mkr (28), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -10 Mkr (229), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -280 Mkr (-175) samt resultat från andelar i intressebolag om -388 Mkr (60).

I vd-ordet hyllar Erik Selin bolagets avgående styrelseordförande:

– Idag har vi vår årsstämma och på den kommer vår ordförande Christina Rogestam att lämna Balders styrelse efter 18 år. Jag vill för min och Balders räkning tacka dig för alla år. När jag tänker på dig tänker jag på hur klok, stabil och lugn du är och på hur lätt du har för att fatta beslut. Du är så kvicktänkt och håller fokus på rätt saker.
– Christina, jag kommer sakna dig.

Balder ägde den 31 mars 1.913 förvaltningsfastigheter (1.857) med en uthyrningsbar yta om 6.061 tkvm (5.889) till ett värde om 214.038 Mkr (214.850) där bostäder utgår 52 procent. Balders totala hyresvärde uppgick exklusive projekt till 13.287 Mkr (12.119).

Utöver förvaltningsfastigheter innehar Balder exploateringsfastigheter till ett anskaffningsvärde om 2.815 Mkr (3.145). Värdet för det totala fastighetsbeståndet uppgick till 216.853 Mkr (217.995).

Per den 31 mars uppgick Balders genomsnittliga direktavkastningskrav till 4,9% (4,7) exklusive projektfastigheter för egen förvaltning. Det genomsnittliga direktavkastningskravet för bostadsfastigheter uppgick till 4,4 (4,2) och för kommersiella fastigheter till 5,4% (5,2).

Fastigheterna finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan