Lägre resultat än väntat från Skanska – höjer utdelningen

Skanskas nyckeltal för 2019: – Intäkterna uppgick till 176,8 (170,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent. …

Starkt AL visar hög negativ nettouthyrning

Atrium Ljungberg offentliggör nyckeltalen för 2019. – 2019 har varit ett intensivt år. Vi går in i 2020 med en …

Stark Fabege-spurt – ändå negativ nettouthyrning

Fabege har presenterat nyckeltalen för 2019 och fjärde kvartalet: 2019 blev ett år med fortsatt hyrestillväxt, ett rekordstarkt förvaltningsresultat, sjunkande …

Svaga siffror för Serneke

Ola Serneke: ”2019 är ett år som kännetecknats av stora utmaningar, både av intern och extern karaktär”.

Akelius sålt för hela 17 miljarder – belåning nere på 40 procent

Bostadsjätten Akelius redovisar ett resultat på 464 miljoner euro för 2019. Det framgår ur bolagets bokslutskommuniké. Vid utgången av december …

Bokslut: JM fortsatte att sälja bra under 2019

JM har redovisat bokslutet för 2019. Där framgår att man även under sista kvartalet fortsatte att sälja fler bostäder än för …

Vasakronans nyckeltal för 2019 – hyrorna upp 12 procent

Under året har 220 000 kvadratmeter (146 000) hyrts ut, med en årshyra på 982 mkr (510), uppger Vasakronan. Samtidigt har 306 000 …

NCC ökar vinsten och höjer utdelningen

Orderingången vid NCC minskade dock till 13.708 miljoner kronor jämfört med 17.750 miljoner kronor. ”Orderingången i det fjärde kvartalet är …

Castellums resultat ned kraftigt – för helåret 2019

Men utdelningen höjs per aktie – för 22:a året i rad.

Snabb tillväxt i Fastators dotterbolag

First North-noterade Fastators resultat för 2018 uppgår till 322 mkr efter skatt. Det är i mångt och mycket ett resultat …

Kraftigt sämre resultat för Magnolia

Magnolias siffror för perioden helåret 2018: Nettoomsättningen uppgick till 1 054 mkr (1 781). Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr (384). …

SSM visar minus för fjärde kvartalet

Bostadsutvecklarens SSM har redovisat siffrorna för fjärde kvartalet och helåret 2018. Bolaget har tecknat avtal om fler försäljningar under fjärde …

36 procent färre sålda för Besqab under 2018

Besqab har redovisat bokslutet för 2018. Här några av nyckeltalen: Januari–december 2018 Enligt segmentsredovisningen uppgick årets intäkter till 1 271,3 …

Bostadsutvecklaren gör minusresultat på 650 miljoner

Levererar tungt bokslut – och söker bygglov på Irland.