Balders förvaltningsresultat fortsatte öka

Balders resultat efter skatt gick från 11.526 till 7.275 under 2020. En minskning med 4 miljarder. Det är främst lägre värdeförändringar som påverkat resultatet.

Nyproduktionen lyfter Wallenstam

Den femåriga planen till 2023 är en substansvärdeökning om 40 kronor per aktie. Så här långt har man nått 19 kronor och det är nyproduktionen som ger mest för tillfället.

Wallenstam summerar stabilt 2020

Wallenstam har presenterat sitt bokslut för 2020.

Tufft år för starkt Atrium Ljungberg

Fina finansiella nyckeltal och laddat med stora projekt för framtiden. Men 2020 bjöd på ett lägre resultat och sjunkande hyresintäkt för jämförbart bestånd.

Stabilt Hemsö når 62 miljarder

Hemsö, med Tredje AP-fonden som största ägare, redovisar ett starkt och stabilt ekonomiska resultat för 2020.

OPS-projekt lyfte Skanskas resultat rejält

Levererar extra mycket från projektutveckling samt ger extrautdelning.

Smådeppiga siffror från starkt Vasakronan

Vd Johanna Skogestig kommenterar den glödheta frågan om det framtida behovet av kontorslokaler.

Svacka för Fabege i starkaste grenen

Under 2021 kommer Fabege slutföra flera projekt vilket bör innebära att hyresintäkterna åter växer efter den minskning som avyttringar innebar under 2020.

Optimism lyfter JM:s utdelning

Efterfrågan på JM:s bostäder har efter en viss svacka under våren åter tagit fart och på de mest betydelsefulla marknaderna visar företaget en stark rörelsemarginal.

Platzer visar gott resultat – tappade hyresintäkter

Platzer summerar ett positivt 2020 trots motgångar i pandemins spår.

Castellum höjer utdelningen för 23:e året i rad

Enligt Castellums bokslutskommuniké för 2020 nådde bolaget tillväxt i förvaltningsresultatet med 7 procent och föreslår höjd utdelning för 23:e året i rad,

Trianon visar kraftigt ökat förvaltningsresultat

Trianon har redovisat siffrorna för 2019, överlag starka sådana: – Jag summerar ännu ett starkt år för Trianon med hög …

Selin om Balders 2019

Erik Selin nöjd med året och kommenterar även ”krisrubriker”.

SHF:s styrelseordförande avgår på egen begäran

Svenska Handelsfastigheters styrelseordförande Cecilia Marlow har meddelat att hon på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i bolaget. Bakgrunden till beslutet är skillnader i ägarnas synsätt avseende bolagets framtida utveckling.