Endast en procent vakans hos Hufvudstaden

Omförhandlingar för kontorslokaler innebar 43 procent högre hyror.

Fastigheter lyfter AMFs totalavkastning

En stark fastighetsmarknad samt det faktum att AMF nu närmar sig färdigställandet av förnyelsen av det stora Galleriankvarteret i Stockholms …

Ett allt starkare Kungsleden

Det bästa resultatet på tio utropar bolaget när det presenterar sitt bokslut för 2018. Kungsledens förvaltningsresultat ökade med 14 procent …

Diös förvaltningsresultat upp 9 procent

Diös har presentrat siffrorna för 2018: Intäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 1 810 mkr (1 719) Förvaltningsresultatet ökade …

God substanstillväxt hos Klövern

Vd Rutger Arnhult spår miljardvinst på Manhattan och kommenterar även satsningen på coworking.

Dubbelnolla: Tungt för Tobin

Vd:n om bolagets strategi. Försäljning är inte i fokus.

Fortsatt bra tillväxt för Wihlborgs

Under 2018 nettouthyrde Wihlborgs lokaler för 75 mkr och förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1.406 mkr (1.179). Styrelsen föreslår …

Högre hyrestillväxt kommande år hos Platzer

Det var en god värdeökning i beståndet som gav skjuts till Platzers resultat för 2018. Resultatet före skatt blev 1835 …

Skanska sänker utdelningen

De flesta segment hos Skanska tappade rörelseresultat under 2018. Det hamnade nu på 4,8 (5,5) miljarder. Justerat för valutaeffekter minskade …

Wallenstam över miljarden i förvaltningen

För första gången når Wallenstam ett förvaltningsresultat över en miljard. Förvaltningsresultat i bostadsförvaltningen ökade under 2018  med 25 procent till …

Hermelin tror på stigande nivåer i Stockholm

Så här ser Fabeges siffror ut för 2018: Hyresintäkterna ökade till 2.517 mkr (2.280). Driftsöverskottet ökade till 1.875 mkr (1.680). …

JM ökade försäljningen av bostäder i Stockholm

Högre försäljningssiffror än både föregående kvartal och motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kraftig värdeökning hos Vasakronan

Fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler, låga vakanser och stigande hyror resulterade i ett resultat efter skatt på 12,9 mdkr (9,3) …

Vacse når 6 miljarder

Vacse, som ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag, har presenterat sitt bokslut för 2018. Fastighetsbeståndets värde uppgick till 5.943 …