Projekt
Mälarterrassen ska knyta ihop Södermalm med Gamla stan och blir både en genomfart för gångtrafik och en plats för upp till sex olika restauranger.

Så ska AL:s Mälarterrassen knyta ihop Slussen

Det går snabbt nu efter att klartecken getts för Mälarterrassen vid Slussen. På liten yta ska Atrium Ljungberg bygga ihop både mötesplatser, kommunikationer och sex restauranger totalt.

Mälarterrassen

Läge
Slussbron

Fastighetsbeteckning
Södre Torn 1

Total yta (BTA)
7077 kvm

Arktitekt
Foster + Partner
Elinder Sten

Byggherre
Atrium Ljungberg

Färdigställande/inflytt
2025–2026

Projektkostnad
430 miljoner

Historia
Slussen har byggts om i flera perioder. På platsen låg senast Kolingsborg, byggt 1953–1954.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2024)

Mälarterassen och Mälartrappan blir den sista etappen runt den centrala delen av Slussen att öppna för allmänheten. Den 6 juni 2024 öppnar nämligen Vattentorget och den andra halvan av Munkbrokajen samt de tidigare stängda delarna av Guldbron.

Men just nu är Slussen fortfarande en byggarbetsplats, men under ytan och bakom planken växer Stockholms nygamla landmärke fram. I mitten av december 2023 godkände också kommunfullmäktige detaljplanen för Mälarterrassen, Atrium Ljungbergs projekt mitt i nya Slussen. Men resan hit har varit långt ifrån problemfri.

Tidigare versioner innehöll bland annat tre stora glashus som fick kritik för att skymma sikten. En senare omarbetad version gjorde det också möjligt att promenera på det sluttande taket av en av terrasserna.

Även trappan fick kritik för att vara för ”monumental” och vänd från solen. Den mer eller mindre slutgiltiga gestaltningen bestämdes 2018 efter att Atrium Ljungberg fick markanvisningen för platsen, och nu kommer det här att stå två lägre huskroppar på tre våningsplan och en omarbetad trappa. Tillgänglighet kommer också att finnas i den västra byggnaden med en intern rulltrappa och hissar.

Den tidigare fasaden i glas har också bytts ut mot en stenfasad som vetter mot Gamla stan som även kommer att kläs med klätterväxter, samtidigt som taken på de två huskropparna kommer att ha sedumtak med ett stort antal växter.

Komplext projekt
Problem har så klart uppstått i det mycket komplexa Slussenbygget, inte minst med grundläggningen, men de ska nu vara lösta.

– Vi har det vanliga problemet i innerstan där man inte har några överytor någonstans, men också att mycket ska samsas på små ytor. Sen finns det en hel del utmaningar med hus som ligger i terrassering, säger Marcus Lindh, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs Mälarterrassen växer fram. Bilder: Willy Wredenmark

Eftersom höjdskillnaden för platsen är hela 12 meter så har det funnits utmaningar med att få till tre våningar på en liten yta samtidigt som framkomligheten för vad som kan bli en av Stockholms mest trafikerade platser ska garanteras.

Det som nu byggs upp blir femte versionen av Slussen sedan drottning Kristinas sluss uppfördes 1642. Varje version av Slussen har varit ett barn av sin tid. Den första Slussen byggdes med sjöfart i åtanke och den senaste versionen, Karl Johanslussen var till för biltrafik.

Den förvandlingen kan sägas ha påbörjats redan innan rivningen då byggnaden Kolingsborg, där Mälarterrassen nu delvis ligger, först användes av Stockholms Hamnar men slutade som nattklubb. Nu är det restauranger som ska inrymmas här i stället.

Historisk förändring
Totalt kommer fastigheten att bestå av sex olika lokaler som samtliga är tänkta att fungera som restauranger.

Logistiklösningen för att kunna förse restaurangerna med det de behöver kommer att ske via Söder Mälarstrand där transporterna kör in under Södermalm.

– Förut var det trafikfunktioner som gällde men nu är det människans tidsålder och det märks. Vi har pratat om Slussen som Söders affärsmässiga hjärta på kontorssidan ganska länge, men då har det varit i ett sammanhang där man byggt om mycket. Men vi tror att när det här är färdigt kommer det en positionsförflyttning av hur människor upplever Stockholm, säger Marcus Lindh.

Restaurangerna i Mälarterrassen öppnar heller inte i ett vakuum. Nyligen öppnade Svenska brasserier Gondolen och Café Klotet i Katarinahuset, och Stureplansgruppen öppnade för ett år sedan restaurang Freyja i området. Även under guldbron kommer det att tillkomma restauranger. Det finns heller ingen rädsla för överetablering, snarare tvärtom.

– Att de här aktörerna etablerar sig här bekräftar bara hur stark den här platsen är, säger Mattias Roussakoff, leasing manager food and beverages på Atrium Ljungberg.

På intilliggande Södermalmstorg, som ägs av staden, är det fortfarande oklart vad som ska ske. Preliminärt förväntas det finnas någon slags torghandel här.

Snabb aktivering
Det är Stockholms stad som utför arbetet med grundläggning, stomme, klimatskal, tak, fasad, utvändiga trappor och markläggning och Atrium Ljungberg som står för resten. I oktober i år väntas det färdiga skalet stå färdigt. Totalt får fastigheten en BTA på 7077 kvm, varav 834 BTA är stadens servitut. Stadens bygge av Mälarterrassen påbörjades under oktober 2022.

Projektet förhandlades om under 2023, bland annat på grund av att förhållanden för kommersiella bolag ändrats, vilket innebar mer förmånliga villkor för Atrium Ljungberg. De fick då bland annat fem avgäldsfria år i utbyte mot att de agerar snabbt och ser till att Mälarterrassen aktiveras omgående vid risk om vite. Och redan nästa år ska den första lokalen vara i gång med en restaurang.

– Vi är vana vid att aktivera platser tidigt. Det första som kommer att hända är en ”dag på Slussen” till sommaren då folk kan besöka, och sen öppnar vi mer eftersom. Aktivering med Stockholms stad sker 2025 och då finns det en tydlig avsändare: Mälarterrassen, säger Mattias Roussakoff.

Ingen aktör är ännu klar för att starta verksamhet i lokalerna men 2026 förväntas samtliga lokaler vara färdiga och uthyrda.

Foto: DBOX för Foster + Partners.
Mälarterrassen med sina gröna tak. Totalt tre våningar, varav en sticker upp ovan mark mot Södermalmstorg. Illustration: DBOX/Foster + Partners.
Vy från Munkbrokajen mot Mälarterrassen: Illustration: DBOX/Foster + Partners
Så här såg det ut vid Slussen i mitten av 1930-talet. Foto: Oscar Bladh/Stadsmuseet

Fler Projekt

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Tillbaka till förstasidan