Topplistor

15 största ägarna av samhällsfastigheter 2023

Fastighetsvärlden listar de 15 största ägarna av samhällsfastigheter i Sverige utifrån fastighets­värde.

(Listan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 4/2023 som utkom i juni. Siffrorna avsåg ägandet som det såg ut då).

På mindre än ett år har förutsättningarna för samhällsfastighetssegmentet förändrats drastiskt. Tiden då kommuner kunde finansiera utbyggnaden av vård och omsorg genom försäljningar till den privata sidan förefaller, åtminstone för tillfället, vara över. Däremot fortsätter behovet av nya äldreboenden, moderna utbildningslokaler och inte minst nya fängelseplatser att vara högt. Det gör att byggtakten fortfarande är betydande, speciellt bland de statliga aktörerna.

Med undantag för Vecturas försäljning till Altura, Kåpans övertagande av Svenska Myndighetsbyggnader och SBB:s försäljning till kanadensiska Brookfield har affärerna varit få, liksom antalet nya aktörer.

Fastighetsvärlden har vid sammanställningen av topp­listan inkluderat fastigheter som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassade för samhällsservice, det vill säga förutom vård, skola och omsorg även rättsväsende och andra former av skattefinansierad samhällsservice.

Ägare

1. Akademiska Hus

Yta (tkvm): 2.963 Värde (mdr): 102,7
Caroline Arehult: Bolagets största beslutade projekt utgörs av nya lokaler för Konstnärliga fakulteten i Göteborg samt laboratoriebyggnaden Natrium, även den i Göteborg, vilka summerar till strax under 4 miljarder kronor,

2. SBB

Yta (tkvm): 2.385 Värde (mdr): 66,4
Leiv Synnes: I november förra året såldes bolagets andel av Svenska Myndighetsbyggnader vidare till Kåpan samt 49 procent av en portfölj med utbildningsfastigheter (Educo) till den kanadensiska jätten Brookfield.

3. Hemsö

Yta (tkvm): 1.514 Värde (mdr): 53,4
Nils Styf: Färdigställer i år samhällsfastigheten Capella om 11 500 kvadratmeter i Karlastaden i Göteborg. Planerad nyproduktion av skol- och vårdlokaler på Södervärn i Malmö.

4. Specialfastigheter

Yta (tkvm): 1.110 Värde (mdr): 37,0
åsa hedenberg Har som målsättning att investera minst 3 miljarder kronor i verksamheten 2024–27. Det största pågående projektet är Skogome-­anstalten i Göteborg som byggs ut med 30 000 kvadratmeter.

5. Castellum

Yta (tkvm): 677 Värde (mdr): 20,8
Joacim Sjöberg: Merparten av beståndet utgörs av polishus och domstolar. Uppfört nya domstolsbyggnader i Malmö och Jönköping.

6. Intea

Yta (tkvm): 494 Värde (mdr): 20,6
Henrik Lindekrantz: Bygger bland annat nytt rättscentrum med polishus och häkte i Kristianstad samt en ny kriminalvårdsanstalt i Ånge.

7. Altura

Yta (tkvm): 350 Värde (mdr): 18,5
Dorotea Stellmach: Förvärvade i början av juni i år 20 äldreboenden och två förskolor från Vectura för sammanlagt 5 miljarder kronor.

8. Rikshem

Yta (tkvm): 616 Värde (mdr): 17,8
Anette Frumerie: Fokus på förskolor, skolor och äldreboenden. Planerat nybygge av förskola, skola och äldreboende i stadsdelen Närheten i Norrtälje.

9. Stenvalvet

Yta (tkvm): 595 Värde (mdr): 16,6
Maria Lidström: Polisen är bolagets största hyresgäst sett till hyresvärde, följd av Internationella Engelska skolan och Sveriges Domstolar.

10. Kåpan Fastigheter

Yta (tkvm): 598 Värde (mdr): 15,0
Cecilia Vestin: Tidigare Svenska Myndighetsbyggnader. Namnbyte 2022 då Kåpan Pensioner övertog SBB:s andel av joint venture-bolaget.

11. Vacse

Yta (tkvm): 189 Värde (mdr): 9,0
Fredrik Linderborg: Polisen, domstolsväsendet och kriminalvården utgör 70 procent av marknadsvärdet. Bygger nytt för tingsrätten i Norrköping.

12. Northern Horizon/Nordiska Vårdhem

Yta (tkvm): 98 Värde (mdr): 6,5
Jonas Nolin: Fondförvaltare med säte i Köpenhamn. Äger vårdfastigheter i bland annat Växjö, Alingsås och Gävle.

13. Skandia Fastigheter

Yta (tkvm): 110 Värde (mdr): 5,0
Åke Pettersson: Beståndet utgörs av utbildnings- och vårdlokaler i Stockholms- och Göteborgsområdet samt i Malmö.

14. Fastpartner

Yta (tkvm): 157 Värde (mdr): 4,3
Sven-Olof Johansson: Segmentet skola och vård svarar för 12 procent av bolagets hyresintäkter.

15. Brinova

Yta (tkvm): 142 Värde (mdr): 3,9
Per Johansson: Beståndet är koncentrerat till Skåne samt Karlskrona. Pågående trygghetsboendeprojekt i Bromölla.

 

Caroline Arehult, Akademiska Hus ”Med vår långsiktighet och stabila verksamhet har vi goda möjligheter att fortsätta att utveckla våra campus och kunskapsmiljöer runt om i landet, trots det rådande omvärldsläget med stigande kostnader, osäkert ränteläge och hög inflation. Vi fokuserar på vårt strategiska vägval att i första hand öka nyttjandet av våra befintliga fastigheter och välja nyproduktion i sista hand för att minska klimatavtrycket. ”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan