Topplistor

Största affärerna 2024

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2024.

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa. Köpeskilling redovisas i miljoner kronor.

 

Affär

1. DNB och Oscar Properties säljer till Erik Selin

Köpeskilling: 2.200 SR: Catella
Erik Selin Fastigheter förvärvar en portfölj om 21 fastigheter i Stockholm, Huddinge, Sollentuna, Västerås, Norrköping, Helsingborg och Malmö.
Läs mer »

2. Nobia säljer till Hines i Jönköping

Köpeskilling: 1.090 SR: Savills
Nobia ingår ett bindande avtal med amerikanska Hines, en global aktör inom fastighetsinvesteringar, angående försäljning av en köksfabriksfastighet om 132.000 kvm som byggs i Jönköping.
Läs mer »

3. Balder och Doxa säljer byggrätter till Framtiden i Karlastaden i Göteborg

Köpeskilling: 1.000 KR: Svefa KJR: Mannheimer Swartling
Balder och Doxas portföljbolag Serneke säljer 151.000 kvm byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga Framtiden. Affären består dels av två kvarter som överlåts till 100 procent, dels av fyra kvarter som överlåts till 74 procent.
Läs mer »

4. Folksam förvärvar från Europa Capitals på Kungsholmen i Stockholm

Köpeskilling: *1-700-1800 SR: JLL SJR: TM & Partners KJR: Setterwalls
KPA Pension, som är en del i Folksamgruppen, har förvärvat fastigheten Brädstapeln 13 på Fleminggatan 20 på Kungsholmen, Stockholm. Säljare är bolaget Europa, en del av Mitsubishi Estate.
Läs mer »

5. Uppsalahem köper från Granit Bostad

Köpeskilling: 835 SR: Tango KR: Catella KJR: Lindahl
Uppsalahem förvärvar tre fastigheter med totalt 290 hyresrätter i Rosendal och Sala backe.
Läs mer »

6. Rikshem säljer 14 fastigheter till Sigtuna kommun

Köpeskilling: 785
Affären omfattar 14, huvudsakligen mindre, samhällsfastigheter om totalt 28.630 kvm uthyrningsbar area i Sigtuna.
Läs mer »

7. Nrep-bolaget Altura förvärvar samhällsfastigheter från Besqab

Köpeskilling: 770 SR: Nordanö
Portföljen omfattar två äldreboenden under förvaltning i Uppsala och Stockholm, fastigheterna Ultuna 13:1 respektive Mandelblomman 11, samt ett äldreboende inklusive förskola och bostäder under uppförande i Uppsala.
Läs mer »

8. SEB Trygg Liv avyttrar till EB-SB centrala Stockholm

Köpeskilling: 730
SEB Trygg Liv säljer fastigheten Näckström 20, mellan Kungsträdgården och Nybroviken till EB-SB Fastigheter AB, som ägs av Skandinaviska Enskilda Bankens pensionsstiftelser.
Läs mer »

9. Heba och Åke Sundvall säljer till Svenska Bostäder

Köpeskilling: 725 SR: Hedman Modée & Partners
Fastigheterna i affären är Viggholmen 1 och Lomholmen 1 stadsdelen Vårberg i södra Stockholm. Fastigheterna omfattar totalt 300 lägenheter.
Läs mer »

10. Vasakronan köper från Union på Vasagatan i Stockholm

Köpeskilling: 715 SR: JLL
Vasakronan förvärvar kvarteret Uggleborg 14, Sthlm HUB, belägen mitt emot Centralstationen på Vasagatan 12.
Läs mer »

11. Corem säljer till Emilshus i Jönköping och Linköping

Köpeskilling: 713
Emilshus förvärvar 16 fastigheter i Jönköping och 2 fastigheter i Linköping med en total uthyrningsbar area om 65.290 kvm.
Läs mer »

12. Balder förvärvar hotell av joint venture-bolaget Karlatornet

Köpeskilling: 660
Balder förvärvar hotelldelen av Karlatornet. Hotellets yta är cirka 17.000 kvadratmeter och omfattar cirka 300 rum fördelat på 15 våningar.
Läs mer »

13. SHF förvärvar från Aberdeen i Malmö, Linköping och Uppsala

Köpeskilling: *500
Svenska Handelsfastigheter förvärvar totalt 23.000 kvm uthyrningsbar yta vid handelsplatserna Boländerna i Uppsala, Tornby i Linköping samt etablerar sig vid handelsplatsen Svågertorp i Malmö.
Läs mer »

14. Westerlinds Residensia förvärvar från Övikshem

Köpeskilling: 444
Westerlinds tillsammans med Svensk Bostadsinvest och Altira, bildar  bostadsbolaget Westerlinds Residensia . Som första affär förvärvas 607 lägenheter i Örnsköldsvik från kommunala Övikshem
Läs mer »

15. Catena förvärvar från DSV Road i Helsingborg

Köpeskilling: 398
Den förvärvade fastigheten Torbornavägen 7 ligger i Ättekulla industriområde och utgörs av en en nyproducerad, 29.330 kvadratmeter stor logistikanläggning.
Läs mer »

16. Diös säljer till Runnstaden i Gävle och Östersund

Köpeskilling: 385
Diös avyttrar 22 bostadsfastigheter i Östersund och Gävle med en uthyrningsbar yta om 26.000 kvm.
Läs mer »

17. Heba förvärvar från Hemsö i Tyresö

Köpeskilling: 350 SR: Arctic Securities
Heba förvärvar två äldreboenden om totalt 115 lägenheter, 7.600 kvm uthyrbar yta, i Tyresö.
Läs mer »

18. Logistea förvärvar från Mileway i Falun

Köpeskilling: 275
Logistea förvärvar fastigheten Främby 1:33 i Falun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på 42.500 kvm.NKT Cables hyr samtliga ytor i fastigheten.
Läs mer »

19. Sundsvalls kommun förvärvar tre fastigheter från SBB

Köpeskilling: 272 KR: Svefa
 Förvärvet utgörs av Matfors servicehus, Tomtegränds äldreboende och Ljustagården i Ljustadalen. Total yta är 16.000 kvm.
Läs mer »

20. Nrep säljer äldreboende i Upplands Väsby till Väsbyhem

Köpeskilling: 258
Väsbyhem förvärvar fastigheten Vilunda 6:86 på 3.870 kvadratmeter där kommunen öppnade äldreboendet Lavendelgården hösten 2023.
Läs mer »

* Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling. (SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist)

Här nedan finns Fastighetsvärldens sammanställningar för de största transaktionerna under de senaste åren:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan