Hyresrätter i Rosendal. Bild från avtalstecknandet med Uppsalahems vd Mattias Tegefjord och Granit Bostads vd Eva Eriksson.

Uppsalahem i köp från Granit Bostad för 835 mkr

Kommunala Uppsalahem och Granit Bostad har ingått ett avtal om att Uppsalahem förvärvar tre fastigheter med totalt 290 hyresrätter i Rosendal och Sala backe. Att en allmännytta står på köpsidan i en så stor transaktion hör inte till vanligheterna. Priset är 835 miljoner kronor.

Annons

Tango var säljarens rådgivare i affären. Catella och advokatfirman Lindahl var köparens rådgivare.

Uppsalahem har under alla årtionden byggt nya bostäder som en medveten strategi för att ha en god spridning av ålder i fastighetsbeståndet och för att kunna erbjuda hem för olika. De senaste årens omvärldsförutsättningar har dock gjort att det varit svårt att starta nyproduktionsprojekt och detta förvärv blir ett bra sätt att köpa i kapp den uteblivna investeringsvolym Uppsalahem tidigare budgeterat för.

– Uppsalahem har ett uppdrag att fortsätta att växa och när den här möjligheten dök upp var det mycket intressant. De aktuella fastigheterna har ett attraktivt geografiskt läge och vi har redan idag flera fastigheter i samma områden, vilket ger en god förvaltningseffektivitet, säger Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem.

De tre fastigheterna som nu avyttras var en del av den portfölj som Granit Bostad förvärvade i samband med att bolaget bildades 2021. Dessa omfattar cirka 14 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 290 lägenheter och två lokaler.

Priset är 835 miljoner kronor, vilket motsvarar 57.500 kr/kvm.

Granit Bostads långsiktiga strategi är att äga och förvalta bostadsfastigheter i Stockholm och Malmö, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv och värdeskapande förvaltning. Mot bakgrund av denna strategi har beslutet fattats att avyttra fastigheterna i Uppsala till Uppsalahem.

– Granit Bostad har en tydlig strategi att fokusera på bostadsfastigheter i Stockholm och Malmö. Försäljningen av fastigheterna i Uppsala är därför ett naturligt steg i denna strategi. Vi känner oss samtidigt trygga med att Uppsalahem nu övertar den långsiktiga förvaltningen av dessa fastigheter, säger Eva Eriksson, vd Granit Bostad.

Stadsdelarna, Rosendal och Sala backe, är attraktiva på bostadsmarknaden och har en god förutsättning för en långsiktigt hög efterfrågan på bostäder. Affären är villkorad beslut i Kommunfullmäktige under februari 2024. Tillträde sker därefter.

De aktuella fastigheterna ligger på Fyrislundsgatan 29-31 samt Rosendalsvägen 2A-C (Uppsala Kåbo 57:3, Uppsala Sala backe 45:2 och Uppsala Sala Backe 46:1).

Att en allmännytta står på köpsidan i en så stor transaktion händer sällan. Nyligen stod Framtiden i Göteborg på köpsidan i Karlastaden i Göteborg, men då gällde det byggrätter. Annars får man nästan gå tillbaka till 2013 när just Uppsala kommun och Uppsalahem köpte loss Studentstaden från Rikshem. Totalt ingick cirka 4.300 lägenheter i den sistnämnda affären.

Granit Bostad är ett bostadsbolag som bilades 2021 med syfte att investera långsiktigt i hållbara hyresfastigheter. Vid årsskiftet 2023/2024 omfattade beståndet 25 fastigheter med 2.000 lägenheter belägna i Stockholm, Malmö och Uppsala till ett värde överstigande 6 miljarder kronor. Under 2023 och i slutet av 2022 förvärvade man bland annat fina bestånd i Malmö. Under 2002 förvärvade Granit även på Östermalm i Stockholm. 2022 uppgav bolaget att målet var att nå 10 miljarder inom tre år. Grundplåten till beståndet kommer från bolaget Grön Bostad som Afa ägt tillsammans med ByggVesta, men där man tog beslutet att dela upp beståndet.

Ägare till Granit Bostad är Afa Försäkring, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing Invest.

Kommunala Uppsalahem äger drygt 17.000 bostäder.

Fyrislundsgatan 29-31.

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan