Senaste nyheterna om Catella


Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Sofia Watt, Catellas ordf.

Watt tar klubban efter Claesson

Catella får nu en helt jämställd styrelse, vilket fortfarande är ovanligt i noterade bolag.

Köper nästan 200 bostäder

Kommunalt bolag i ännu en affär.

Krona nära miljardköp

Läs om turerna bakom affärerna. Hittat lösning för att få ner belåning på ”enfastighetsbolag”.

Catella värvar Theodor Jarnhammar från JLL

Catella Corporate Finance förstärker sin verksamhet i Stockholm genom att Theodor Jarnhammar ansluter som ny partner i den nya rollen som head of office transactions. Han kommer närmast från JLL Capital Markets som senior director.

Förvärvar från Granit Bostad – överraskande köpare

Affär med nästan hela 300 lägenheter.

Köper stadsdelscentrum

FV berättar om investeringarna i fastigheten.

M2 avyttrar bostadsfastighet i Köpenhamn

Lämnar stor stad. Sålt för över 3 miljarder kronor.

Realy Bostad köper från Nordr

Nyproducerade bostäder byter ägare.

Grandab gör dubbla förvärv i Kungälv

Grandab har genom Granfura Fastigheter, ett samägt bolag med Profura Fastigheter, genomfört två förvärv i Kungälv. Dels har bolaget köpt 44 hektar mark  för bostadsbyggnation, dels förvärvat fastigheten Fördelaren 2.

Skiftet: Konsulthus kapitulerat

Stod under två decennier emot framstötarna.

Catella flyttar åter

Effektivare lokalytor.

Oscar säljer för 2,2 mdr – 27% under värdering

Klart med köpare för alla 21 fastigheterna. Kan bli aktuellt med en företagsrekonstruktion. FV berättar om fastigheterna.

CapMan köper nybyggt i Helsingfors

CapMan Residential Fund (CMRF) förvärvade två nybyggda bostadsfastigheter i slutet av 2023. Transaktionen är den sjunde investeringen för CapMans pannordiska bostadsfond.