Personnytt

Granit Bostad utser CFO

Granit Bostad anställer Jonas Berg som bolagets CFO. Han har lång erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen med bakgrund från bland …

5-miljardersbolag värvar ny nyckelperson

Planerar dubbla beståndet på tre år. Rekryterar ytterligare en nyckelperson.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Fyra miljarder i fastigheter som grundplåt

Nytt bolag. Satsar på förvärv av bostäder i svenska tillväxtorter. FV berättar om framtidsplanerna.