Topplista

Största affärerna 2021

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som äger rum i Sverige under 2021, inklusive rådgivare vid affärerna

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa.

Köpeskilling redovisas i miljoner kronor. * Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling. (SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist)

 

Affär

1. Castellum förvärvar Kungsleden

Köpeskilling: 43.200
Kungsleden ägde vid utgången av tredje kvartalet 207 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 1.990.000 kvadratmeter. 45 procent av fastighetsvärdet finns i Stockholm, 19 procent i Västerås. 12 procent i Malmö, 11 procent i Göteborg och 13 procent i övriga regionstäder.
Läs mer »

2. Heimstaden köper Akelius svenska bestånd

Köpeskilling: 33.300 SR: Pangea och CBRE
Heimstaden Bostad tar över hela Akelius svenska bestånd. Totalt  5.934 lägenheter i Stockholmsområdet samt 4.092 lägenheter i Malmö. Till det tillkommer kommersiella lokaler. Affären är en del av en större transaktion där Akelius säljer allt även i Danmark och Tyskland till Heimstaden Bostad.
Läs mer »

3. Corem tar över Klövern

Köpeskilling: 29.300
Den 29 mars 2021 la Corem ett bud på det fyra gånger större Klövern. Efter tio veckor var övertagandet klart. Klöverns fastighetsvärde i Q1-rapporten var 58,3 miljarder kronor. I topplistan har inräknats de 84 procent som finns i Sverige och utifrån det borträknats de 40 procent av aktierna i Klövern (Rutger Arnults M2, Gårdarike som ägs av Arnhults bror och Corem som till mer än hälften kontrolleras av Arnhult och Gårdarike) som är samma som Corems storägare. 2.420.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.
Läs mer »

4. Allianz bildar jv med Heimstaden om Akeliusportföljen

Köpeskilling: 17.100 SR: PwC SJR: DLA Piper KR: PwC, CMS, Deloitte KJR: Vinge
Allianz och Heimstaden bildar ett jv med 99 fastigheter som är en del i den portfölj Heimstaden Bostad förvärvade från Akelius. Dessa innehåller 3.377 bostäder i Malmö och 5.932 i Stockholmsområdet. Allianz ägarandel i jv:et uppgår till 56,25 procent.
Läs mer »

5. SBB förvärvar Amasten

Köpeskilling: 14.000
Fastighetsvärdet i Amasten uppgick till 13,3 miljarder vid utgången av september. Därefter har bolaget gjort ett antal affärer. Amasten har en stor projektportfölj om cirka 4.400 lägenheter i bland annat Stockholm, Sundsvall och Nyköping.
Läs mer »

6. SBB förvärvar Offentliga Hus

Köpeskilling: 9.338
Offentliga Hus äger 143 fastigheter med en sammanlagd ytan om 542.000 kvadratmeter. 33 procent av fastighetsvärdet finns i Stockholmsområdet, där Acturum i Södertälje är den enskilt mest värdefulla fastigheten. 28 procent av fastighetsvärdet är lokaliserat till Göteborgsområdet och 13 procent till Sydsverige.
Läs mer »

7. AXA förvärvar nio logistikfastigheter från NREP

Köpeskilling: *9.000 SR: JLL KR: CBRE
Fastighteterna finns i Brunna (Upplands-Bro kommun), Jönköping, Borås och Nykvarn. Den sammanlagda ytan uppgår till 275.000 kvm lokaler. Enskilt störst ’r Solskenet 3 i Viared utanför Borås om 83.000 kvm.
Läs mer »

8. Riksbyggen säljer 70 procent av Unobo till SBB

Köpeskilling: 6.900 SR: KPMG SJR: DLA Piper  KR: Tango KJR: Wistrand
Det aktuella befintliga fastighetsbeståndet i Unobo omfattar ca 5.368 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Utöver detta ingår 628 lägenheter i pågående nyproduktionsprojekt.
Läs mer »

9. Swiss Life köper Ness, Risan & Partners fastigheter

Köpeskilling: *6.500-7.000
En av de största svenska fastigheterna är Rustas jättelika centrallager i Norrköping . I samma stad finns även en stor fastighet med Martin & Servera. Det ingår även bland annat fastigheter i Göteborg (med Volvo) och Helsingborg.
Läs mer »

10. John Mattson tar kontroll över HEFAB och EFIB

Köpeskilling: 5.270 KR: Lindahl Winter KJR: Wigge & Partners
Totalt handlar det om 36 fastigheter i Stockholmsområdet, varav 6 projektfastigheter. Den totala arean är cirka 100.000 kvm, varav 75 procent bostäder. Antalet lägenheter är 1.200.
Läs mer »

11. SBB säljer till jv med Kåpan Pensioner

Köpeskilling: 5.000
SBB säljer fastigheter för 10 miljarder kronor  inom statlig infrastruktur till ett samägt bolag (50/50) med Kåpan tjänstepensionsförening. Arbetsnamnet för det nya bolaget är Svensk Infrastruktur AB. SBB förvärvar samtidigt 23 procent av aktierna i Stenvalvet från Kåpan.
Läs mer »

12. Castellum säljer 53 fastigheter till Blackstone

Köpeskilling: 5.000 KR: Cushman & Wakefield
De 53 fastigheterna summerar en uthyrbar yta om 350.000 kvadratmeter.  Merparten av fastigheterna finns i Göteborgs- och Stockholmsregionen och i Örebro.
Läs mer »

13. SBB förvärvar Icas innehav i Amasten

Köpeskilling: 4.700
De 53 fastigheterna summerar en uthyrbar yta om 350.000 kvadratmeter.  Merparten av fastigheterna finns i Göteborgs- och Stockholmsregionen och i Örebro.
Läs mer »

14. Vectura säljer Grand Hotel till FAM

Köpeskilling: 3.600 KR: Savills
Fastigheten Blasieholmen 54 innehåller 28.800 kvm lokaler, vilket motsvarar 125.000 kr/kvm. Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor.
Läs mer »

15. Stenhus tar över Maxfastigheter

Köpeskilling: 3.000
Vid utgången av första kvartalet 2021 ägde Maxfastigheter 60 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 227.000 kvm. 
Läs mer »

16. Svenska Handelsfastigheter tar kontrollen över Tre Kronor

Köpeskilling: 2.951 SR: JLL
I fastighetsbolaget Tre Kronor ingår cirka 150 fastigheter, om totalt 218.000 kvm lokaler. Största hyresgästen är Systembolaget. Även Ica är stor hyresgäst. Snitthyresavtalet är på 6,5 år.
Läs mer »

17. Alecta förvärvar Solna centrum från URW

Köpeskilling: 2.800 SR: Nordanö, Linklaters, Svalner KR: JLL
Solna centrum har en total uthyrningsbar yta på 79.400 kvadratmeter fördelat på kontor, handel och bostäder. U-R-W (då endast Rodamco) blev ägare till Solna centrum år 2000 när bolaget Piren, som innehöll ett antal handelsfastigheter, förvärvades från Skanska och Latour.
Läs mer »

18. Intea förvärvar polishus och häkte i Helsingborg från Castellum

Köpeskilling: 2.524 SR: Savills
Intea förvärvar förvärva polishuset och häktet i Helsingborg från Castellum. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 37.500 kvm med en total årshyra om 102,6 mkr.
Läs mer »

19. Heimstaden gör storförvärv från Stångåstaden i Linköping

Köpeskilling: 2.495 SR: Catella
Heimstaden Bostad köper sammanlagt 1.118 bostäder om sammanlagt 78.000 kvadratmeter av Stångåstaden i Linköping. Bostäderna ligger i Lambohov, Haninge, Ljungsbro och Vasastaden.
Läs mer »

20. Folksam förvärvar av Invesco på västra Kungsholmen

Köpeskilling: 2.300 SR: Nordanö KJR: Setterwalls
Gångaren 10 innehåller 30.100 kvm uthyrningsbar area och är uthyrd till ett flertal företag varav Securitas är den största hyresgästen. Invesco har ägt fastigheten sedan 2015 då man förvärvade den från Areim.
Läs mer »

 

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan