Topplista

Största affärerna 2021

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som äger rum i Sverige under 2021, inklusive rådgivare vid affärerna

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa.

Köpeskilling redovisas i miljoner kronor. * Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling. (SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist)

 

Affär

1. Castellum förvärvar Kungsleden

Köpeskilling: 43.200
Kungsleden ägde vid utgången av tredje kvartalet 207 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 1.990.000 kvadratmeter. 45 procent av fastighetsvärdet finns i Stockholm, 19 procent i Västerås. 12 procent i Malmö, 11 procent i Göteborg och 13 procent i övriga regionstäder.
Läs mer »

2. Heimstaden köper Akelius svenska bestånd

Köpeskilling: 33.300 SR: Pangea och CBRE
Heimstaden Bostad tar över hela Akelius svenska bestånd. Totalt  5.934 lägenheter i Stockholmsområdet samt 4.092 lägenheter i Malmö. Till det tillkommer kommersiella lokaler. Affären är en del av en större transaktion där Akelius säljer allt även i Danmark och Tyskland till Heimstaden Bostad.
Läs mer »

3. Corem tar över Klövern

Köpeskilling: 29.300
Den 29 mars 2021 la Corem ett bud på det fyra gånger större Klövern. Efter tio veckor var övertagandet klart. Klöverns fastighetsvärde i Q1-rapporten var 58,3 miljarder kronor. I topplistan har inräknats de 84 procent som finns i Sverige och utifrån det borträknats de 40 procent av aktierna i Klövern (Rutger Arnults M2, Gårdarike som ägs av Arnhults bror och Corem som till mer än hälften kontrolleras av Arnhult och Gårdarike) som är samma som Corems storägare. 2.420.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.
Läs mer »

4. SBB förvärvar Offentliga Hus

Köpeskilling: 9.338
Offentliga Hus äger 143 fastigheter med en sammanlagd ytan om 542.000 kvadratmeter. 33 procent av fastighetsvärdet finns i Stockholmsområdet, där Acturum i Södertälje är den enskilt mest värdefulla fastigheten. 28 procent av fastighetsvärdet är lokaliserat till Göteborgsområdet och 13 procent till Sydsverige.
Läs mer »

5. Riksbyggen säljer 70 procent av Unobo till SBB

Köpeskilling: 6.900 SR: KPMG SJR: DLA Piper  KR: Tango KJR: Wistrand
Det aktuella befintliga fastighetsbeståndet i Unobo omfattar ca 5.368 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Utöver detta ingår 628 lägenheter i pågående nyproduktionsprojekt.
Läs mer »

6. John Mattson tar kontroll över HEFAB och EFIB

Köpeskilling: 5.270 KR: Lindahl Winter KJR: Wigge & Partners
Totalt handlar det om 36 fastigheter i Stockholmsområdet, varav 6 projektfastigheter. Den totala arean är cirka 100.000 kvm, varav 75 procent bostäder. Antalet lägenheter är 1.200.
Läs mer »

7. SBB säljer till jv med Kåpan Pensioner

Köpeskilling: 5.000
SBB säljer fastigheter för 10 miljarder kronor  inom statlig infrastruktur till ett samägt bolag (50/50) med Kåpan tjänstepensionsförening. Arbetsnamnet för det nya bolaget är Svensk Infrastruktur AB. SBB förvärvar samtidigt 23 procent av aktierna i Stenvalvet från Kåpan.
Läs mer »

8. Castellum säljer 53 fastigheter till Blackstone

Köpeskilling: 5.000 KR: Cushman & Wakefield
De 53 fastigheterna summerar en uthyrbar yta om 350.000 kvadratmeter.  Merparten av fastigheterna finns i Göteborgs- och Stockholmsregionen och i Örebro.
Läs mer »

9. Vectura säljer Grand Hotel till FAM

Köpeskilling: 3.600 KR: Savills
Fastigheten Blasieholmen 54 innehåller 28.800 kvm lokaler, vilket motsvarar 125.000 kr/kvm. Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor.
Läs mer »

10. Stenhus tar över Maxfastigheter

Köpeskilling: 3.000
Vid utgången av första kvartalet 2021 ägde Maxfastigheter 60 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 227.000 kvm. 
Läs mer »

11. Svenska Handelsfastigheter tar kontrollen över Tre Kronor

Köpeskilling: 2.951 SR: JLL
I fastighetsbolaget Tre Kronor ingår cirka 150 fastigheter, om totalt 218.000 kvm lokaler. Största hyresgästen är Systembolaget. Även Ica är stor hyresgäst. Snitthyresavtalet är på 6,5 år.
Läs mer »

12. Heimstaden gör storförvärv från Stångåstaden i Linköping

Köpeskilling: 2.495 SR: Catella
Heimstaden Bostad köper sammanlagt 1.118 bostäder om sammanlagt 78.000 kvadratmeter av Stångåstaden i Linköping. Bostäderna ligger i Lambohov, Haninge, Ljungsbro och Vasastaden.
Läs mer »

13. Folksam förvärvar av Invesco på västra Kungsholmen

Köpeskilling: 2.300 SR: Nordanö KJR: Setterwalls
Gångaren 10 innehåller 30.100 kvm uthyrningsbar area och är uthyrd till ett flertal företag varav Securitas är den största hyresgästen. Invesco har ägt fastigheten sedan 2015 då man förvärvade den från Areim.
Läs mer »

14. Skanska miljardsäljer stort logistikpaket till Barings

Köpeskilling: 2.100 KR: Pangea
Skanska säljer en svensk logistikportfölj med totalt sex projekt till Barings. varav två projekt i Helsingborg är byggstartade. Totalt omfattar portföljen cirka 128.000 kvadratmeter projekt som är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
Läs mer »

15. Fabege och Skanska köper mark i Huvudsta i Solna

Köpeskilling: 2.000
Investeringen sker i Huvudsta där Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Skanska Sverige och Fabege förvärvar tillsammans cirka 150.000 kvadratmeter mark.
Läs mer »

16. Doxa köper Malmö Arena

Köpeskilling: 1.900
Doxa, som kontrolleras av Greg Dingizian, har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av kvarteret Malmö Arena. Fastigheterna i Hyllie har en total yta om 77.000 kvm. Allt fullt uthyrt. Säljer gör Percy Nilsson som istället blir stor delägare i Doxa.
Läs mer »

17. Platzer köper av Higab på Medicinareberget i Göteborg

Köpeskilling: 1.875 SR: Pangea
Platzer förvärvar tre fastigheter om 52.800 kvadratmeter på Medicinareberget bredvid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. De tre fastigheterna är Änggården 718:1 (Odontologen), Änggården 718:141 (Hälsovetarbacken) och Änggården 36:1 (Biotech Center).
Läs mer »

18. Oscar Properties köper från Castellum

Köpeskilling: 1.700 SR: Nordanö
Castellum avyttrar en fastighetsportfölj om 16 fastigheter till Oscar Properties. De förvärvade fastigheterna finns i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås. De omfattar cirka 115.600 kvadratmeter uthyrbar area – fördelat på främst kontor, lager och handel. 
Läs mer »

19. Intea köper från Akademiska Hus i Malmö och Kristianstad

Köpeskilling: 1.600 SR: Nordanö
Affären omfattar fastigheterna Niagara 2 i Malmö och Näsby 34:24 i Kristianstad. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54.700 kvm varav 21.300 kvm i Malmö.
Läs mer »

20. Skanska förvärvar S:t Eriks på Kungsholmen

Köpeskilling: 1.530 SR: Pangea
Försäljningen omfattar Tegelbruket 4. Planförslaget medger två kvarter tillsammans ca 41.000 kvm ljus BTA avsedda för bostäder, skolor, kontor och service.
Läs mer »

 

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan