Topplista

Största affärerna 2021

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som äger rum i Sverige under 2021, inklusive rådgivare vid affärerna

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan eller bedömda köpeskillingar citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa.

Köpeskilling redovisas i miljoner kronor. * Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling. (SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist)

 

Affär

1. SBB förvärvar Offentliga Hus

Köpeskilling: 9.338
Offentliga Hus äger 143 fastigheter med en sammanlagd ytan om542.000 kvadratmeter. 33 procent av fastighetsvärdet finns i Stockholmsområdet, där Acturum i Södertälje är den enskilt mest värdefulla fastigheten. 28 procent av fastighetsvärdet är lokaliserat till Göteborgsområdet och 13 procent till Sydsverige.
Läs mer »

2. Castellum säljer 53 fastigheter till Blackstone

Köpeskilling: 5.000 KR: Cushman & Wakefield
De 53 fastigheterna summerar en uthyrbar yta om 350.000 kvadratmeter.  Merparten av fastigheterna finns i Göteborgs- och Stockholmsregionen och i Örebro.
Läs mer »

3. Vectura säljer Grand Hotel till FAM

Köpeskilling: 3.600 KR: Savills
Fastigheten Blasieholmen 54 innehåller 28.800 kvm lokaler, vilket motsvarar 125.000 kr/kvm. Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor.
Läs mer »

4. Fabege och Skanska köper mark i Huvudsta i Solna

Köpeskilling: 2.000
Investeringen sker i Huvudsta där Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Skanska Sverige och Fabege förvärvar tillsammans cirka 150.000 kvadratmeter mark,
Läs mer »

5. Intea köper från Akademiska Hus i Malmö och Kristianstad

Köpeskilling: 1.600 SR: Nordanö
Affären omfattar fastigheterna Niagara 2 i Malmö och Näsby 34:24 i Kristianstad. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54.700 kvm varav 21.300 kvm i Malmö.
Läs mer »

6. Citycon säljer tre centrum i Stockholm till Niam

Köpeskilling: 1.500 SR: JLL
Citycon avyttrar centrumen i Tumba, Högdalen och Fruängen till Niam.  Den totala arean uppgår till cirka 57.000 kvadratmeter.
Läs mer »

7. Ursus köper Kungsholmsporten av av AFA i Stockholm

Köpeskilling: *1.350 KR: Tango, Svalner, Sweco KJR: AG Advokat
Kungsholmsporten innehåller fastigheterna Förtjusningen 1 och Glädjen 14. De färdigställdes 2011–2012 och innehåller totalt 19 000 kvm, varav 267 lägenheter.
Läs mer »

8. Niam köper stora Haninge Centrum från Grosvenor

Köpeskilling: *980-990 SR: Cushman & Wakefield
Den totala uthyrningsbara arean är drygt 43.000 kvm. Grosvenor Europe förvärvade Haninge Centrum våren 2011 från Unibail Rodamco.
Läs mer »

9. Genova köper fyra samhällsfastigheter i Storstockholm av Profi

Köpeskilling: 970
De förvärvade fastigheterna utgörs av Degeln 1 och Brandsprutan 2 i Täby, Gustavsberg 1:316 i Värmdö och Trädgårdsmästaren 14 i Botkyrka. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 42.300 kvm.
Läs mer »

10. Mitsubishi köper av AFA på Sveavägen i centrala Stockholm

Köpeskilling:*900 SR: Savills KR: Cushman & Wakefield KJR: Törngren Magnell
Japanska Mitsubishi Estate London köper fastigheten Fyrkanten 11 på Sveavägen, nära Hötorget, från AFA Fastigheter. Fastigheten innehåller 6.950 kvm lokaler, merparten kontor/utbildning.
Läs mer »

11. Paretobolag förvärvar från NRP och Wilfast i Kungsbacka

Köpeskilling: 768 SR: CBRE
SJR:
XXXX
Backaheden Fastighets AB, ett av Pareto Securities nybildat bolag, förvärvar Santa Marias distributionscenter i Kungsbacka av NRP och Wilfast. Fastigheten omfattar totalt cirka 45.500 kvadratmeter uthyrningsbar area
Läs mer »

12. Skanska säljer till NREP f i Barkarbystaden i Järfälla

Köpeskilling: 720 SR: JLL
Skanska säljer 220 hyresrättslägenheter i Barkarbystaden i Järfälla till NREP. Parkkvarteret inkluderar garage och kommersiella lokaler i markplan. Kvarteret omfattat  totalt 13.600 kvadratmeter bostäder och lokaler.
Läs mer »

13. SPP säljer med långa avtal till SBB

Köpeskilling: *700 SR: Tango SJR: Linklaters KJR: Wistrand
Fastigheten Svartbäcken 52:9 omfattar cirka 23.900 kvm uthyrbar area och är idag fullt uthyrd. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården har alla varit hyresgäster i fastigheten sedan den uppfördes år 2004 och hyresavtalen löper till 2029.
Läs mer »

14. Nyfosa köper från Genova i Uppsala, Norrtälje och Nacka

Köpeskilling: 657
Nyfosa förvärvar fyra kommersiella fastigheter i Nacka, Norrtälje och Uppsala med hyresgäster som Dollarstore, Ramirent och Cija tank.  Vidare förvärvas projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala.  Fastigheterna omfattar totalt cirka 40.000 kvm uthyrbar yta.
Läs mer »

15. Patrizia köper av SPG i Vegastaden i Haninge

Köpeskilling: 650 SR: Tango KR: CBRE
I den nya stadsdelen Vegastaden förvärvar Patrizia en bostadsfastighet från Scandinavian Property Group (SPG). Fastigheten består av 189 moderna lägenheter i två byggnader samt en kommersiell enhet på bottenvåningen.
Läs mer »

16. Stockholms stad köper Handelskammarens del av Stockholmsmässan i Älvsjö

Köpeskilling: 645
Stockholms stad förvärvar Handelskammarens andel (49,6 procent) i Mässfastigheter i Stockholm AB. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 1,3 miljarder kronor.
Läs mer »

17. CBRE GI förvärvar i Ursvik av Magnolia

Köpeskilling: 588 SJR: Wigge & Partners KJR: Linklaters
CBRE Global Investors köper  200 hyresbostäder i stadsdelen Västra Ursvik i Sundbyberg från Magnolia Bostad. Projektet omfattar cirka 12.500 kvm BTA för bostäder samt cirka 300 kvm BTA lokaler.
Läs mer »

18. Tino Goetze förvärvar på Skeppsbron i Stockholm

Köpeskilling: *550 SR: Fredegårds Fastighetsbyrå
Advokaten Tino Goetze förvärvar via bolaget Brovalvetfastigheten Bacchus 1 på Skeppsbron 20. Avyttrar gör ett bolag som kontrolleras av Staffan Wittmark. Fastigheten innehåller drygt 2.995 kvm lokaler.
Läs mer »

19. Stenhus förvärvar lager- och industriportfölj av Ryk Estate

Köpeskilling: 496 KJR: Glimstedt
Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj av avfallsentreprenören Conny Ryk. Portföljen omfattar totalt cirka 25.500 kvm loa och cirka 86.000 kvm mark fördelat på fyra fastigheter i Stockholmsområdet samt sex fastigheter i Göteborg.
Läs mer »

20. Willhem förvärvar från Sunt Boende i Vega i Haninge

Köpeskilling: 492 SR: Pangea
Willhem förvärvar 292 lägenheter under uppförande i Vega, Haninge kommun. Säljare är Sunt Boende och entreprenör är Lindbäcks Bygg.
Läs mer »

 

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan