Rutger Arnhult lämnar vd-stolen i Klövern

Läs om framtidsplanerna. Valberedning oense.

Corem förvärvar i Albyberg från SVT Aapro

Cushman & Wakefield var säljrådgivare vid affären. Walthon Advokater var rådgivare till köparen. Fastigheten Kalvsvik 16:20 har en uthyrningsbar area …

Corem hyr ut 4.300 kvm i Göteborg

Fastigheten är en modern höglagerbyggnad med cirka 13.000 kvm uthyrbar yta och ligger i ett bra logistikläge nära stora trafikleder. …

Budpliktsbud på Corem från M2

M2 berättade den 20 november att det förvärvat förvärvat ytterligare aktier i Corem vilket innebar att M2 blev skyldigt att …

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

M2:s förvärv av Coremaktier utlöser budplikt

M2 har förvärvat 1.607.021 stamaktier av serie A och 16.072.501 stamaktier av serie B i Corem Property Group motsvarande 4,7 …

Corem hyrt ut 4.300 kvm i Hisings Kärra

Corem välkomnar det snabbväxande logistikkonsultföretaget Logic Consulting som hyresgäst i fastigheten Kärra 91:1 i Hisings Kärra på norra Hisingen i …

Corem köper för 90 mkr i södra Stockholm

Nordier var säljarens rådgivare i affären. Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater. Affären görs som bolagsförvärv …

Klövern tar in 2 miljarder

Genomför en fullt garanterad företrädesemission

Corem köper två i Flemingsberg

Fastigheterna Anoden 2 och 5 inrymmer en industribyggnad med uthyrbar area om 8 300 kvm. Byggnaden, som består av lager-, produktions- …

Corem hyr ut 6.700 kvm i Jordbro

Avtalet innebär att Sun-Com expanderar i Jordbro och företaget tillträder de nya lokalerna den 1 juli 2020. – Vi ser …

Corem köper för 54 miljoner i södra Stockholm

Corem förvärvar fastigheten Haninge Jordbromalm 6:59 i Jordbro. Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 54 miljoner kronor. …

Corem gör litet förvärv i bolagets Älvsjö-kluster

Corem förvärvar fastigheten Fabrikören 6 i Älvsjö industriområde, i Stockholm. Fabrikören 6 är en fullt uthyrd industrifastighet med uthyrbar area …

Corem hyr ut 2.400 kvm till Instabox i Jönköping

Fastigheten Öskaret 16 omfattar 8.400 kvm och ligger i industriområdet Haga i korsningen mellan E4 och E40 söder om Jönköping. …