Några av fastigheterna som ingår i beståndet.

John Mattson tar kontroll över hus för 5,3 miljarder

John Mattson har ingått avtal om att förvärva ytterligare aktier i HEFAB och EFIB. Därmed kontrollerar John Mattson 95 respektive 99 procent i bolagen. John Mattson tar därmed över ett bestånd som är värderat till 5,27 miljarder kronor. Bolaget når nu ett fastighetsvärde om 14,4 miljarder.

Beståndet som ingår:

  • Bromma/Traneberg (4 fastigheter)
  • City/Östermalm (2)
  • Enskede/Johanneshov (4)
  • Hammarby Sjöstad (1)
  • Hägersten (11)
  • Kungsholmen (2)
  • Liljeholmen (1)
  • Örby (1)
  • Nacka (1)
Visa faktaruta

Totalt handlar det om 36 fastigheter i Stockholmsområdet, varav 6 projektfastigheter. Den totala arean är cirka 100.000 kvm, varav 75 procent bostäder. Antalet lägenheter är 1.200.

Hyresvärdet på portföljen är  200 mkr, driftnettot 145 mkr och förvaltningsresultat: 102 mkr.

– Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna unika fastighetsportfölj i Stockholm. EFIB och HEFAB är två fina byggmästarbolag med ett välskött bestånd och en tradition av långsiktig förvaltning, vilket gör att de passar väl in i vår fastighetsportfölj. John Mattson kommer nu finnas på fler attraktiva delmarknader, såsom Bromma och Hägersten, och förvärvet medför även intressanta projektmöjligheter, kommenterar John Mattsons avgående vd Siv Malmgren.

Hon har därmed varit med och sett till att bolaget expanderat från cirka 2,7 miljarder kronor (efter delningen när hon tillträdde) till dagens 14,4 miljarder kronor.

Största ägare i John Mattson är Borudan Ett (ägs av Kerstin Skarne) och Tagehus Holding AB (familjen Ljungberg). Bolaget noterades vid börsen i juni 2019. Inför noteringen var målet att till årsskiftet 2023/2014 ha ett bestånd värt minst 10 miljarder. Ett mål som nu  passeras med god marginal, både volymmässigt och tidsmässigt, genom köpet av HEFAB och EFIB.

John Mattson har tidigare meddelat att man har ingått avtal om att förvärva aktier i HEFAB och EFIB. Nu har John Mattson förvärvat ytterligare 27 procent av aktierna i HEFAB och 41 procent av aktierna i EFIB. EFIB är största ägare i HEFAB med 36 procent av aktierna.

Köpeskilling för de senast förvärvade aktierna uppgår till 1 489 miljoner kronor. Likviden för dessa aktier betalas i en kombination av kontanter samt genom en apportemission av 1 587 406 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 151,50 kronor per aktie. Apportemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämma 22 april 2021. Antal aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ökar efter genomförd emission från 34 717 309 till 36 304 715, motsvarande en utspädning om cirka 4,4 procent av det totala antalet aktier samt det totala antalet röster i John Mattson.

Sammantaget har avtal om förvärv ingåtts som innebär att John Mattson kontrollerar totalt 95 procent av aktierna och rösterna i HEFAB och 99 procent av aktierna och rösterna i EFIB. Den totala köpeskillingen uppgår till 3 392 miljoner kronor varav 399 miljoner kronor finansieras via apportemission. I HEFAB tillträds 32 procent av aktierna 31 augusti 2021, medan de ytterligare förvärvade aktierna om 27 procent tillträds 30 september 2021, förutsatt att ingen av säljarna utnyttjar sin formella förköpsrätt senast den 31 augusti 2021. 45 procent av aktierna i EFIB tillträddes 6 juli 2021, 34 procent av aktierna tillträds 31 augusti 2021 och 20 procent tillträds 30 september 2021.

HEFAB:s och EFIB:s totala fastighetsvärde, inklusive två pågående bostadsprojekt i Hägerstensåsen och Högdalen, uppgår till 5,3 miljarder kronor med ett hyresvärde på 200 miljoner kronor. I och med förvärvet av en attraktiv fastighetsportfölj ökar John Mattson exponeringen mot bostäder i Stockholm och adderar pågående och kommande projekt. Förvärvet förstärker John Mattsons attraktivitet på den finansiella marknaden och kommer skapa volymfördelar. Baserat på John Mattsons fastighetsvärde vid utgången av första kvartalet, med tillägg av förvärvet av HEFAB och EFIB samt det tidigare kommunicerade förvärvet i Sollentuna som tillträds 1 oktober, beräknas John Mattsons sammanlagda fastighetsvärde uppgå till 14,4 miljarder kronor.

Lindahl Winter och Wigge & Partners har varit rådgivare till John Mattson i samband med förvärven.

Fler Nyheter från förstasidan

Kommun tvingas sälja nästan halva beståndet

Attraktivt område. Vd:n till FV: ”Det finns inget magiskt knep att ta till”.

Ännu ett försäkringsbolag slår samman kontor

Castellum förlorar hyresgäst som samlar regioverksamheten i en stad.

Så blir 3.500 kvm efter kasinot

Fastighetsägaren: ”Bara det bästa är bra nog”.

Hon får toppjobb i SBB-bolag

Rekryterar till nya satsningen.

Engwall lanserar Hybridge – busigt kreditfond

”Timingen är väldigt bra just nu”.

Skanska hyr ut 2.300 kvm

Höjer den ganska låga uthyrningsgraden. Sex nya kontrakt.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Ny norsk rallyförare trycker plattan i botten i Sverige

Först kom Ivar Tollefsen … Nu utmanas han av en landsman när det gäller svenska fastigheter. FV berättar om alla affärer.

Kungsleden med stor uthyrning i norra Stockholm

Regionchefen: ”Nu ser vakansgraden rätt så angenäm ut.”

Hon får toppjobb av Arehult

Bakgrund på Hemfosa, Hemsö och Kungsleden.

Känd trio lanserar nytt bolag och siktar på 5 mdr

Gjort första förvärven. Läs om tillväxtmålet.

Myndighet förlänger i CBD

Går emot strömmen och stannar i Stockholm city. Kontrakt på hela 7.000 kvm. FV berättar om nya avtalet.

Bilder: 80% redan uthyrt i Wingårdhsritat kontorshus

Stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i regionstaden.

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Tillbaka till förstasidan