Castellums vd Henrik Saxborn. Montage: Fastighetsvärlden

Castellum redo sälja logistik för 19 miljarder till Blackstone och höjer budet på Entra

I jakten på Entra är Castellum nu redo att sälja en logistikportfölj med 214 fastigheter för 19 miljarder, till en premie om 20 procent mot senaste värdering, till Blackstone. Det är årets i särklass största fastighetsaffär i Sverige om den går igenom. I ett första steg avyttras fastigheter för 5 miljarder. Samtidigt höjer Castellum budet på det norska 56-miljardersbolaget Entra.

Med en tvåstegsraket satsar nu Castellum hårt på att övertyga Entras aktieägare om att tacka ja till ett reviderat bud. Det sker dels genom att höja budet och ge en större andel kontanter än i det först presenterade budet. Dels får Entras aktieägare, vid accept av budet, ta del av vinsten från den stora försäljning av logistikfastigheter för 18 miljarder som Castellum förhandlat fram med Blackstone. Försäljningen är också en viktig del i Castellums finansiering av affären.

Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum:

– Genom de två transaktionerna visar vi idag två saker, värdet av Castellums fastighetsportfölj som genom avtalet med Blackstone visar att marknaden värdesätter portföljen med hela 20 procent över senaste värderingen, samt att Entras aktieägare får stora värden i ett samgående med Castellum. Jag är övertygad om att Castellum är den idealiska långsiktiga partnern för Entra, och därför höjer vi budet med hela 13,9 procent och bjuder in Entras ägare att vara med att dela på värdeskapandet av vinsterna från försäljningen samt framtida synergier.

Det reviderade budet innebär att Castellum erbjuder 8 nya Castellumaktier för 13 Entraaktier samt därtill 54:39 norska kronor per Entraaktie. I det första budet erbjöds 13 nya Castellumaktier för 20 Entraaktier samt 25:68 norska kronor per Entraaktie. Den avsevärt ökade kontantdelen är också ett stort motiv till den affär med Blackstone som samtidigt annonseras. Castellum kan frigöra kapital och behöver inte öka sin finansiella risk för att kunna leverera det sockrade budet.

Castellum poängterar att aktieägarna i Entra vid en acceptans av budet även får ta del av den värdeökning som sker i Castellum via försäljningen till Blackstone, den beräknas till en ökning av EPRA NRV om 8 kronor per aktie i Castellum.

Vid presentationen av det reviderade budet uppger Castellum att det värderar Entraaktien till ca 185 norska kronor, vilket då byggde på Castellumaktiens kurs om drygt 204 kronor den 17 december. Vid 16:30 handlades Entraaktien till omkring 188 norska kronor.

Castellum har sedan tidigare lagt beslag på 8 procent av aktierna i Entra och Balder har berättat att man ökat till 15 procent av aktierna i det norska 50-miljardersbolaget (läs mer här), vars bestånd kan jämföras med det som svenska Vasakrona har. SBB har dragit tillbaka sitt tidigare bud, men fortsatt visa intresse.

Affären med Blackstone är uppdelad i två avtal om att totalt avyttra en fastighetsportfölj bestående av 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst lager- och logistik i Sverige till Arckle Holdco S.à r.l, ett dotterbolag till fonder förvaltade av The Blackstone Group för en nettolikvid om 18,1 miljarder kronor (efter avdrag för upplupen skatt om cirka 900 miljoner kronor).

I en första etapp avyttras 39 fastigheter mot en nettolikvid om 5,0 miljarder följt av en försäljning av den andra etappen, som är villkorad av fullföljande av det reviderade erbjudandet, alltså budet på Entra.

Fastigheterna kommer inkluderas i Blackstones europeiska plattform för så kallad ”last mile”-logistik, Mileway. Försäljningspriset för den avyttrade fastighetsportföljen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 procent och medför en yield om 4,7 procent.

Den totala fastighetsportföljen Castellum avser att avyttra har en sammanlagd uthyrningsbar area om 1.265.150 kvadratmeter.

Efter avyttringen av fastighetsportföljen kommer Castellum fortsätta att vara aktiv inom och bibehålla en exponering till segmentet lager- och logistikfastigheter med 40 fastigheter på balansräkningen och projekt under utveckling, där Säve Flygplats är ett av de största projekten. Kvarvarande logistik/lager fastigheter samt lätt industri har en total uthyrningsbar area om cirka 360 000 kvadratmeter till ett värde om 4,9 miljarder i fastighetsvärde och cirka 310 miljoner i årligt hyresvärde.

– Efter att ha byggt och utvecklat fastighetsportföljen för lager/logistik och lätt industri är vi nu övertygade om att tiden är inne för att generera en vinst och avyttra en färdigutvecklad del av portföljen till en attraktiv premie mot senaste värderingen. Vi behåller en attraktiv exponering mot fastigheter inom lager-/logistik och lätt industri genom befintliga intäktsgenererande tillgångar, 100 % av våra utvecklingsfastigheter inom logistik samt vår förvaltningsplattform för logistikfastigheter, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum.

Kommentar från Mileway:

– Vi är mycket nöjda över att förvärva denna högkvalitativa fastighetsportfölj som kommer stärka vår exponering mot Sveriges största och snabbast växande marknader och göra det möjligt för oss att ännu bättre stödja våra kunder. Vi har en långsiktig tro på den fundamentala styrkan i Sveriges ekonomi och det är ett naturligt steg för oss att fortsätta bygga ut vår fastighetsportfölj för ”last mile logistics” i regionen”.

Cushman & Wakefield var köprågivare till Blackstone i affären. Castellum har i fastighetsaffären anlitat J.P. Morgan Securities plc som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som legal rådgivare.

Blackstone har den senaste tiden gjort en handfull förvärv av logistikfastigheter i Sverige. Tidigare har Corem, Klövern (vid två tillfällen), NREP, Nyfosa, Logistea och Wihlborgs sålt till den amerikanska jätten.

Mileway är den största ägaren av så kallade ”last mile logistics” logistikfastigheter i Europa.

Fler Nyheter från förstasidan

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 15 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nyinköpt miljardförvärv i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

Tillbaka till förstasidan