Samhällsfastigheter

Genova i bytesaffär – förvärvar samhällsfastigheter i söderort

Den andra parten i affären är KTI Holding som haft Outpoint som rådgivare. Fastigheterna Sjöborren 5 och 6 som avyttras, …

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.