Ilija Batljan och Viktor Mandel. I bakgrunden projekten Discus i Nacka och Hagsätra Hub i södra Stockholm.Montage: Fastighetsvärlden.

SBB köper Sveafastigheter för 2,7 miljarder

Sveafastigheter Bostad blir en del av SBB när den snabbväxande börsjätten lägger beslag på det unga bolaget. Därmed får SBB in ett stort bestånd bostäder och bostadsprojekt i Storstockholm i sitt bestånd. SBB köper bolaget för 2,7 miljarder kronor och FV bedömer det underliggande fastighetsvärdet till 4,5–5,5 miljarder kronor.

SBB gör samtidigt en riktad nyemission på 44,5 miljoner B-aktier till kurs 31,10 kronor. Resterande del av affären finansieras genom att SBB realiserar vissa finansiella tillgångar.

SBB förvärvar i affären 100 procent av aktierna i Sveafastigheter Bostad för en köpeskilling om 2.770 miljoner kronor. I affären ingår allt – inklusive alla åtta dotterbolag.

Förvärvet omfattar totalt cirka 7.100 lägenheter inklusive utvecklingsportfölj och pågående projekt vilka utöver Stor-Stockholm är belägna i Öresundsregionen och i svenska universitetsorter. Vid årsskiftet hade Sveafastigheter knappt 800 lägenheter i sitt förvaltningsbestånd och nästan lika många bostäder under uppförande. Inslaget av planerade projekt i bolaget är därmed mycket stort.

Fastighetsvärlden bedömer det underliggande fastighetsvärdet i affären till 4,5–5,5 miljarder kronor. Värdet vid färdigställande kan bedömas till cirka 13 miljarder kronor, även om mycket kan hända kring den summan.

SBB äger redan idag, inklusive pågående projekt, cirka 2.000 lägenheter i Storstockholm och med detta förvärv växer portföljen till cirka 8.000 lägenheter. Sammantaget gör detta SBB till en ledande privat ägare av hyresrätter i Storstockholm.

I Sveafastigheter, som kommer att fortsätta verka som ett helägt dotterbolag till SBB, finns idag:

  • Utvecklingsportfölj med cirka 40 projekt i primärt Stockholm med cirka 5.000 lägenheter. De tre enskilt största projekten, enligt Fastighetsvärldens kännedom, är Nytorps gärde, Hagsäta och Enskede (alla i södra Stockholm). Bolaget har även stora möjligheter i Riksby (Bromma), Kista och Uppsala).
  • Förvaltningsbestånd om 1.128 lägenheter i Stockholm och Öresund med ett årligt driftnetto om 87 miljoner kronor. Beståndet i Stockholm består idag av 500–600 bostäder, främst i Enköping, Västerås och Uppsala.
  • Pågående genomförandeprojekt om cirka 1.000 lägenheter med ett årligt driftnetto om 104 miljoner kronor. Bolaget byggstarter och färdigställer cirka 500 bostäder årligen och planera att skala upp den siffran till 700.

I affären ingår samtliga åtta dotterbolag, där bland annat brf-benet ingår, som utgör cirka en femtedel av byggerättsportföljen, bland annat det spektakulära projektet Discus i Nacka. I affären ingår även projekten i Kalmar och Växjö som utvecklas tillsammans med P&E. Dessutom nyskapade Sveafastigheter Bilda som ska utveckla skolfastigheter.

Sveafastigheters organisation kommer inte att förändras som en följd av affären, men vissa resurser kommer även att användas i SBB:s övriga verksamheter.

Vd Viktor Mandel kommer att ingå i SBB:s ledningsgrupp, Fredrik Cronqvist kommer att arbeta som affärsutvecklare med fokus på tillväxt i Skåne och Danmark, och Harry McNeil kommer att bidra till SBB:s hållbarhetsteam.

Det är ett drygt 60-tal aktieägare i Sveafastigheter som nu säljer sina aktier till SBB. De tio största aktieägarna innehar över 90 procent av rösterna i bolaget och det är enligt vad Fastighetsvärlden erfar partners inom Brunswick Real Estate som sitter på de aktieposterna.

– Hållbarhet och tillväxt inom hyresreglerade svenska bostäder i Stor-Stockholm är prioriterat för SBB, vilket vi nu visar när vi kraftigt förstärker vår position genom förvärvet av Sveafastigheter. Som Europas ledande bolag inom social infrastruktur är det viktigt att vara en tydlig spelare på Stockholmsmarknaden, som är norra Europas mest likvida och attraktiva fastighetsmarknad. Personalen på Sveafastigheter är oerhört erfaren och skicklig, och vi ser mycket stor potential till fortsatt tillväxt av projektportföljen samt att vi nu tillför ytterligare genomföranderesurser till vår utvecklingsportfölj som redan idag är den största i Norden efter Obos, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

– Sveafastigheter har byggt upp en stark förmåga att utveckla attraktiva hyresrättsprojekt, och tillsammans med SBB:s starka finansiella ställning kommer vi att kunna öka takten och utveckla fler bostäder med hållbarhet i fokus. Vi har länge inspirerats av SBB:s utveckling och ser fram mot att jobba tillsammans, säger Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tillbaka till förstasidan