Investerare ser potential i norra hamnen

Rektangeln 9 & Rödkallen 11, Malmö

Läge A-C
Gatuadress Arlövsvägen 10 & 12, Bjurögatan 40, 42 mfl
Uthyrbar area 9.187 kvm
Marknadshyra 7.857 Mkr
Uthyrningsgrad 93%
Hyresgäster VS-­teknik AB, Fiber Network Consulting AB, Weinberger AB, Elbogen Elektrotech
Hyresrisk Normal
Underhållsbehov Normalt/lågt

TRANSAKTION
Köptidpunkt maj 2014
Köpare Kungsleden
Säljare Profi
Köpeskilling ca 5 Mkr
Direktavkastning 8%
Kr/kvm 7.815

Visa faktaruta

Kungsleden har förvärvat två fastigheter om totalt cirka 9.200 kvadratmeter i norra hamnen i Malmö till ett förvärvspris om cirka 66 miljoner kronor. Säljare är Profi i Fastigheter.

Den ena fastigheten i paketet, Rektangeln 9, är en modern, väl förvaltad kontorsfastighet om cirka 3.400 kvadratmeter på arlövsvägen 10 och 12 med hyresgäster som bland annat VS-teknik AB, Fiber network Consulting AB och Weinberger AB.

Den andra fastigheten, Rödkallen 11, är en nyligen ombyggd lagerfastighet om 5.800 kvadratmeter på Bjurögatan 40 med en stor hyresgäst i form av Elbogen Elektrotech, som ingått ett 10-årigt hyresavtal i fastigheten.

Fastigheten Rektangeln 9 är belägen i området Spillepengen i norra Malmö, som angränsar till Burlövs kommun. Fastigheten har ett mycket bra kommunikativt läge, samt även ett gott exponeringsläge utmed Västkustvägen.

Fastigheten är bebyggd med en kontorsbyggnad uppförd i tre plan samt två mindre sidobyggnader som också inrymmer kontor och showroom.

Fastigheten Rödkallen 11 är belägen i östra Hamnen som har en mycket god tillgänglighet till det nationella vägverket (E6/E20/E22) genom bland annat Västkustvägen. Fastigheten är bebyggd med två lager och logistikbyggnader med inslag av kontor. Byggnaden är uppförd under 1970-talet men har moderniserats och byggts om under 2013. På tomten finns betydande uppställningsplatser som är asfalterade.

De båda fastigheterna ger en initial avkastning på omkring 8 procent.

Affären ser ut att vara lyckad för såväl köpare som säljare. Förvärvet följer Kungsledens intentioner och strategi som innefattar att förstärka fastighetsportföljen i Malmö som är en av bolagets prioriterade tillväxtregioner.

Dessutom ser Kungsleden en framtida potential i norra Hamnen.

På säljarens sida så har Profi lyckats väldigt bra med uthyrningen i fastigheterna och lyckats fylla stora vakanser i både rödkallen och rektangeln. I Rödkallen har Profi nyligen gjort betydande investeringar i samband med att Elbogen Elektrotech tecknat ett 10-årigt hyresavtal.

För Profis del innebär det att bolaget nästan, så när som på Caroli, lämnat Malmö.

TEXT PER WIESLANDER

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Torsdag den 4 juni, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan